لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
 
ایل شاهسون
ایل بزرگ شاهسون
درباره وبسایت


با سلام خدمت شما همراهان عزیز وجود یک وبسایت برای ایل بزرگ شاهسون قابل محسوس بود تصمیم گرفتیم با کمک عده ای از فرهیختگان عزیز اولین سایت ایل شاهسون را راه اندازی کنیم به امید اتحاد ایل شاهسون .
درباره ایل شاهسون:شاهسون بغدادی. [سَ وَ نِ بَ] از ایلات تُرک اطراف تهران، ساوه، زرندوگرماب وزنجان و قزوین بوده‌اند که ییلاق‌شان خلجستان و فراهان و قشلاق‌شان ساوه و زرند بوده‌است و در اطراف قزوین به سی طایفه منقسم می‌شدند ... . (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۱۲)
مذهب شاهسون‌های بغدادی از زمان صفوی یا پیش از آن شیعهٔ دوازده امامی بوده‌است. شاهسون‌ها در تغییر مذهب رسمی ایران به شیعه نقش مهمی داشته‌اند.

شاهسون ایل بغدادی ازدو سر شاخه زیر تشکیل شده است :

1 لک

2 آرریخلی .

که هر کدام از این سر شاخه ها دارای طوایفی می باشند .

مجموع طوایف ایل شاهسون بغدادی 32 طایفه به شرح زیر می باشد :

1 قاراقویونلو

2 کوسه لر

3 دلیلر ( دللر )

4 سولدوز

5 یارجانلی

6 حاققی جانلی

7 احمدلی

8 موسولو

9 شرفلی

10 کرملی

11 کله ون

12 موختابند لی ( موخته ون لی )

13 قرنلی ( قرللی )

14 چلبلی

15 ذولفوغارلی

16 کاروانلی

17 اتک باسانلی

18 میغن

19 نیلغاز

20 دوگر

21 قوتولو

22 ساتیلی

23 حوسن خانلی ( حسین خانلی )

24 اینانلی ( ایناللی )

25 الی قوردلو ( علی قوردلو )

26 خیدیرلی

27 قسیملی ( قاسم لو )

28 زیلیق لی

29 قریب لک

30 حسن لی

31 آغ قویونلو

32 دئولته ون

قشلاق این ایل از گوی داغ ( کیلومتر ۵۰ اتوبان قم - تهران ) شروع و تا اطراف شهر ساوه و زرند پراکنده اند

ییلاق این ایل هم اطراف شهرستانهای قروه ، رزن و آوج همدان بوده است.

مدیرسایت :حجت فاتح

ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828

مدیر وبسایت : admin blog
نویسندگان
صفحات جانبی
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 30 اسفند 1395
admin blog
طایفه گیكلو
درزمان شاه اسماعیل صفوی عشایرشامل7ایل قزلباش بودکه دردوره شاه عباس صفوی به نام شاهسون تغییریافت که قالب جمعیتی ایران بوده ودربسیاری ازمسائل سیاسی نظامی اقتصادی نقش مهمی داشتند.سیستم حاکمیتی شاهسونهارامیتوان به دو دوره تقسیم کرد:دوره اول قبل از خان خانی میباشد.دوره دوم دوره خان خانی میباشدکه بنیانگذارش محمدعلی شاه قاجاربود.دردوره اول(قبل ازخان خانی)حاکمیت براساس اصل ونسب وخانواده بوده وقدرت به صورت موروثی انتقال می یافت که این خاندان حاکم ازایلهایی شامل افشار اینانلو شاملو ویا ازنوادگان شاهقلی پاشابود.شاهقلی پاشاپسرهایی بانام یونسورپاشاوالله قلی پاشاداشت.
محمدعلی شاه قاجاراین سیستم را ازبین بردوخان خانی راجایگزین ساخت دردوره خان خانی اصل ونسب وخاندان برای رسیدن به ریاست طایفه مهم نبودبلکه هرکس وخانواده ایی که تدبیر قدرت وزوربیشتری داشت به ریاست طایفه نائل میگشت وخاندانهای حاکمه جدیدی در دوره خان خانی شروع به نشونماکردندکه ازمهمترین آنهامیتوان به حاج فرج بیگ عالیشان بیگ وحاتم بیگ درگیکلو،باباش بیگ وعبادالله بیگ درطالش میکاییل لو،جعفربیگ وصمیدبیگ درجعفرلواشاره کرد.
خاندانهایی که قبل ازخان خانی درقدرت بودندبسیاری ازآنهادردوره ی خان خانی قدرت را ازدست دادندودر روستاهاوشهرهاساکن شدندوفقط قوجابیگلوهاوعیسی لوهادرقدرت مانده بودند(عیسی بیگ نوه قوجابیگ بود)وبعضی نیز زندگی کوچ نشینی داشتندمانندعده ایی ازتیره ی علی پناهلوگیکلو،البته دیگر فاقدقدرت شده بودندوتحت ریاست حاج فرج بیگ عالشان بیگ وحاتم بیگ قرارگرفته بودند.بعضی ازاسامی خانهای ساکن شده درشهرهاوروستاعبارتنداز:شکراللهی در روستای سولاخلوی مشگین-طهماسبی روستای مزرعه جهان-عطایی روستای کلانپا-عطایی روستای ساربانلار-محمدی روستای ساوجبلاغ-عطاخانی روستای احمدبیگلو-پناهی گیکلو(ازتیره ی علی پناهلوی گیکلو)درمشگین ومغان البته پناهی گیکلو پسرعموهای دیگری بانام دیگری نیزدارندکه ازمعروفترین آنهامیتوان به میرزازاده گیکلواشاره کردالبته میرزازاده ها به زندگی عشایری ادامه داده بودند ند.(البته خانواده های یادشده اسامی دیگری نیزدارندکه معروفترین آنهارانوشتیم.چون پایاننامه درموردگیکلومیباشددرمورداین طایفه توضیح بیشتری دادم)خاندانهای حاکم شده در دوره خان خانی توانسته بودندباتدبیروتفکرقدرت رادرخاندان خود نگهدارند.
عنوانهایی که برای حاکمان طوایف می گفتندقبل ازخان خانی دارای درجه مشخصی بودمثل سلطان(10 باشی)بیگ(100باشی)خان(1000 باشی)سرتیپ ومیرپنج(فرمانده پنج هزارنفر)امیرتومان(سرلشگر).دردوره ی خان خانی به ریس طایفه هردو عنوان بیگ وخان رامیگفتند.دردربارعثمانی به سلاطین عثمانی عنوانهای سلطان وخان مثلا سلطان عبدالحمید خان حضرتلری.به مشاوران و وزرا عنوان پاشا.به فرمانداران مناطق عنوان بیگ .به علت دشمنی صفویها باعثمانیها عناوین سلطان وخان که برای شاهان عثمانی به کاربرده می شد صفویها این عناوین را به عنوانی برای پایین تر از شاه به کارمی بردند.
               گیكلوجزیئدی اویماق نیست
متاسفانه دربعضی از منابع تاریخی، مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یااوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعاتازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویهوافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.
اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسور پاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته های تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).
شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوصحاتم بیگ بوده است.هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو و اینانلو .
اینانلو را تاریخ نویسان اکثرا بصورت ایل آورده اند نه طایفه. 
بعد ها این طوایف به شاهسون ها تغییر یافت.
نوع مطلب :
برچسب ها : طایفه گیكلو، 7ایل قزلباش، گیكلوجزیئدی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
مراسم پایان جشن عروسی چهل(1348)شاهسون طایفه مغانلوکه یک رسم قدیمی ولاینفک عشایربوده وجهت تعاون وکمک بی منت به اسم خیروشربادادن هدیه نقدی وغیر به بعمل می آورند 
(اوبه حاج قدیر)
photo_2017-03-19_20-01-37
نوع مطلب :
برچسب ها : مراسم عروسی ایل شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
کنگینه شاهسون افغانستان
انگور را در گل تمیز قرار میدهند ودر فصول که فصلش نیست گل را می‌شکنند و انگور تازه را در میآورند برای استفاده سال نو
photo_2017-03-19_19-58-55
نوع مطلب :
برچسب ها : کنگینه شاهسون، اجیل شاهسون، شاهسون افغانستان، ایل شاهسون افغانستان،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
میلاد فرخنده وباسعادت اسوه تمام عیار مکارم وقله رفیع فضائل
صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س)
هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر
را به همه مادران و زنان سرزمینم تبریک و تهنیت میگویم

  آنا

آنا محبت‌ین اونوتماق اولماز 
اوره‌ك حرارتی آنا دیر آنا
آنا دیر اینسانا گؤزه‌لیك وئره‌ن
اینسانلیق حؤرمتی آنا دیر آنا

آنا دنیزلره آخیشان چای دیر
پارلایان اولدوز دیر ایشیقلی آی دیر
جنت سیرفاسیندان بیر خونچا پای دیر
تانری‌نین آیتی آنا دیر آنا

گونشه یول آچان گونش اوره‌كلی
كده‌رله توتوشان آصلان بیله‌ك‌لی
باهار گونلرینده بولود أتكلی
چیچك طراوتی آنا دیر آنا

آنا اوره‌ك سیرری آنا اینام دیر
آنادان آیریلماق، کوسمک حارام دیر
آنا مئیخانه‌ده بیر دولو جام دیر
دیریلیك شربتی آنا دیر آنا

آنا مقدس دیر ایستی نفس دیر
آنا یامان گونده سس‌لره سس دیر
آناسیز اینسانا دونیا قفس دیر
حیاتین قیمَتی آنا دیر آنا

آنا ائحتیاجیم آنا گره‌گیم
آنا ایسته‌گیم دیر آنا اوره‌گیم
آنا ائحساسیم دیر آنا دیله‌گیم
صاباحین صؤحبتی آنا دیر آنا

آنا وارلیقیم دیر گؤره‌ر گؤزوم دیر
جیسمیده جانیم دیر بلكه اؤزوم دیر
شعریم دیر یازیم دیر شیرین سؤزوم دیر
كؤنلومون اؤلفتی آنا دیر آنا 

آنا یانار اود دیر هئچ وده سؤنمز
داغلاردا طرلان دیر آلچاقا ائنمز
آدینا فخر ائدیر آی آنا «دؤنمز»
شاعیرین شؤهرتی آنا دیر آنا

 آنا گؤنو  بوتون آنالارا مؤبارک اولسون 

photo_2017-03-19_19-56-02
نوع مطلب :
برچسب ها : میلاد حضرت زهرا، روز مادر درمیان ایل شاهسون، آنا گؤنو بوتون آنالارا مؤبارک اولسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
نینیــرم دنیــانی گردیدارجانان اولمــاسا
جان نه لازیمــدیراگرجانانه قربان اولماسا
آتش هجرانــه یانــماخ مصلـحدور عاشیقــه
قدروصلی کیم بیلئرگرسوزهجران اولماسا
ارسالی ازسهند
photo_2017-03-19_19-53-52
نوع مطلب :
برچسب ها : نینیــرم دنیــانی، شعر از سهند، کانال تورک زبان ها، کانال ایل شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
بیر دولو کوزه سو

صبح روز چرشنبه جوان‌ها۷باراز روی آب جاری میپرن ومعتقدندکه آیدینلیک‌دی عصرچرشنبه ویاصبح روز فردا جوان‌‌ها کوزه خود را از آب جاری پرمیکنندودم در خانه خود میریزن
بیر دولو کوزه سو
نوع مطلب :
برچسب ها : بیر دولو کوزه سو،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
چرشنبه بالالاری

لباس چرشنبه مخصوصا برا بچه‌ها حتما باید قرمز باشه.
"چرشنبه قیزی. دونو قیرمیزی"
با شروع مراسم چرشنبه همه و مخصوصا بچه‌ها لباس نو میپوشند
photo_2017-03-19_19-50-31
نوع مطلب :
برچسب ها : چرشنبه بالالاری، دونو قیرمیزی، چرشنبه قیزی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
چرشنبه یمیشی

ترکیب آن عبارت بود از:
مغز گردو،بادام،فندق،کشمش،نخود و شیرینی‌های خشک تبریز خوردن چرشنبه یمیشی که نوعی آجیل مخلوط است  شگون دارد.
چرشنبه یمیشی
نوع مطلب :
برچسب ها : چرشنبه یمیشی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
پاپاق آتماق (بیللی‌بیللی)
کلاهی که به درخانه ای انداخته میشود وصاحب خانه داخل کلاه خلعت می گذارد تا کلاه خالی برنگرددوچنانچه صاحب خانه نه طرف مقابل رامیبیندونه صدایش را میشنود
photo_2017-03-19_19-48-21
نوع مطلب :
برچسب ها : پاپاق آتماق، بیللی‌بیللی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
شال ساللاماق

مجردها به خانه دخترموردعلاقه خود رفته و از پشت بام شال راآویز میکردند اگرخانواده دختر راضی به وصلت بودند آن شال را به کمرمیبستندو گرنه شیرینی وآجیل به آن میبستند.
photo_2017-03-19_19-45-11
نوع مطلب :
برچسب ها : شال ساللاماق، سنت های قدیمی عشایر شاهسون، عشایر شاهسون، اداب و رسوم ایل شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog
چرشنبه پایی
۱_عیدی دختران نامزد از طرف خانواده داماد
۲_پدرهاعصراین‌ روزعیدی دخترهاو عروس‌هاوخواهران کوچک خود را به همراه نوروزخونچاسی درپارچه قرمز پیچیده به خانه آنها میفرستند.
photo_2017-03-19_19-41-59
نوع مطلب :
برچسب ها : چرشنبه پایی، مناسبت های ایل شاهسون، اداب ورسوم ایل شاهسون، سنت های ایل شاهسون، ایل شاهسون، فرهنگ ایل شاهسون، گذشته ایل شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog

داستان کوتاه بابا خان

بنام خدا

با کسب اجازه از دوستان وعزیزان خوبم می خواهم یک خاطره از بزرگان نقل کنم

......در گرمای تابستان در جاده سنگ لاخ سواری با چشمان خسته وتنی رنجور نگاهش را به دامنه کوه دوخته بود دنبال اوبای از شاهسون می گشت از دور سیاهی را دید که به سمتش می آمد با آنکه ستم وجور روزگار توانش را بریده بود ولی به امید گرفتن حقش به اسب ضربه ای زد وبه سرعت خود افزود

...وقتی سیاهی کاملا نزدیک شد پیر مردی را سوار بر الاغی دید که با نگاه آ روم وش حرفهای برای گفتن داشت

...سوار: سالام عمئ الله قوات ورسین

پیرمرد: علیک سالام اوقور خئیر

سوار : من ائیسترم آتا خان او واسینا گئیدم

پیر مرد : او شومولو داغین آشاقی سینا آتا خانن او واسیدی بعداز تعریف کردن مشکلش پیر مرد گفت:ببم جان سنی ائیشی آتا خان الینن حل اولار

سوار با شنیدن دوباره که حلاج مشکلش آتا خان است به فکر رفت وبه خود اندیشید آتا خان چه جور شخصی است که همه حل مشکل اورا در دستان او می دانند

.....یک مقداری که رفت دید یک شخص میان سالی در بیابان مشغول جمع وجور کردند بوته های است که بچه‌ها کنده بودند

بعداز سلام واحوالپرسی چادر آتا خان را سوال کرد مرد میان سال وقتی دید سوار خیلی با اشتیاق دنبالش می گردد گفت من از نوکرهای آتا خان هستم اگر زحمتی نیست کمک کن من این بوته ها را جمع وجور کنم وبا هم بریم پیش آتا خان سوار با اکرا حرف مرد میان سال را گوش کرد وسپس با او راهی اوبا شد وقتی به چادر ها رسید دید هر کسی می رسد به مرد میان سال احترام خاصی قائل می شود

......پیش خودش گفت آیااین همان اتا خان معروف است که اسم ورسمش لرزه به اندام خانها می اندازد ولی آدمهای با هئیبت که تفنگچی های بیشماری داشتند، برایم کاری نتوانستند انجام بدهند این مرد با این وضعیت چگونه می تواند حق مرا بگیرد ویا خانها چگونه از او حساب می ببرد؟؟؟؟؟

بعد از استراحت وپذیرای از وی

اتا خان بعد از اینکه حرف های وی را شنید ، برادر ش بابا خان را صدا کرد وگفت بابا خان میری پیش خان از اسب پیاده نمی شوی وبه خان می گوی شترها واسب های این مرد را بدونه چون وچرا تحویل بدهد تا تحویل نداده حق بر گشتن واز اسب پیاده شدن را نداری

وقتی سوار نحو صحبت امری او قاطعیت در دستور، به برادرش را دید در دلش نور اومیدی زنده شد ولی با محاسبات عقلش جور در نمی آمد بدون نیرو واین همه غرور وقاطعیت ،این همه آدماهای بزرگ با دب دبع نتوانستند حق ش را بگیرند ولی این مرد با دستور؟؟؟ !!!

در دلش می گفت این هم نشدنیست

...بابا خان با دو ،سه نفر سوار مهمان را همراهی کردند وقتی به درب قلعه رسیدند

....به خان خبر بردند که فلانی دست به دامن اتا خان شده وبا باباخان به قلعه آمده خان یواش زمزمی کرد وگفت دیگه کاری نمی توان کرد

....به عواملش گفت بابا خان را به داخل دعوت کنند

..بابا خان بدون اعتنا به گفته عوامل خان با خشم گفت آتا خان گفته بدون چون وچرا شترها واسبهای این مرد را تحویل دهید وقتی خشم را در چهره باباخان دیدن عینا گفتار بابا خان رابه خان گفتند خان با زمزمه ای که حاکی از خشم وناراحتی داشت به

جلو آمدو گفت بابا خان چای حاضره تشریف بیار یه گلوی تازه کن امر اتا خان روی چشم ما جا دارد

بابا خان گفت خان به من امرشده تا این شخص به حق ش نرسد من از اسب پیاده نخواهم شد خان گفت .....شتر واسب های این آقا را بیارید

...مرد بعداز تحولین گرفتن اسب وشتر خود از نحو برخورد ومنش این دوبرادر به وجد امد و این جمله را با صدای آروم تکرار می کرد آتا خان قوربان ادیا که قیرخدنه خانا دئیر ی

این گفته دهان به دهان در بین مردم ایل گشت تا من برای شما نقل کردم زنده وپایدار باشید

فرستنده :سلیمان امیری

نوع مطلب :
برچسب ها : داستان ایل شاهسون، داستان از ایل شاهسون، داستان خان بابا، سلیمان امیری فرد، خان بابا که بود، فرهنگ ایل شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog

ضرب المثل های شاهسون ایل بغدادی

قسمت دوم

تاری ائششگینی تانئییب بیله سینه بوینوز وئرمئییب

تاری در حقیقت تانگری بوده و به تانری در زبان ادبی ترکی و تاری در زبان شاهسونی تغییر شکل داده است.

تاری : خداوند

ائششک : خر ، حمار

تانئییب : شناخته است . از ریشه تانیماق

بیله سینه : بیره سینه ( هر دو در شاهسون کاربرد دارد ) : به او

بوینوز : شاخ

وئرمئییب : نداده است از ریشه وئرمک.

خداوند خرش را شناخته است که به او شاخ نداده است.

این ضرب المثل جایی کاربرد دارد که پیش خودت فکر می کنی ( مثلا ) اگر فلانی ثروتمند بود چقدر خوب میشد از قضا می زند و او ثروتمند میشود و به فسق و فجور روی می آورد

پس می گویی

تاری ائشش...

باغدان اریک توکندی سالام علیک توکندی

باغ : باغ

اریک : زردآلو .

توکندی : تمام شد

از باغ زرد الو ته کشید و تمام شد دیگر دوستان احوال ما را نمی پرسند

این ضرب المثل در جایی کاربرد دارد که شخصی به کسی خدمت می کند بعدها به دلایلی آن شخص از خدمت کردن به دوست خود معذور میشود.

در این هنگام آن دوست دیگر دوست خدمت کننده را تحویل نمی گیرد

این ضرب المثل نوع دیگر نیز استعمال میشود

آلما اریک توکندی سالام علیک توکندی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 26 اسفند 1395
admin blog

ستارخان ازکدام طایفه بود؟ ستارقره داغی معروف به سردارملی در۲۸مهر۱۲۴۵ در روستای "بی شک" ازتوابع ورزقان درخانواده ای روستایی زاده شد. پدرش حاج حسن قره داغی از اعضای طایفه ی محمد خانلو بوده و به شغل بزازی و پارچه فروشی دربین عشایر منطقه مشغول بوده است ‌.هم اکنون هم اخلاف طایفه ی مزبور در روستای بیشک ساکن هستند.البته اسماعیل امیر خیزی مولف کتاب قیام آذربایجان،محمد خانلو بودن ستارخان را رد کرده و وی را مربوط به سایر طوایف قره داغی دانسته است. مادر سردار نیز از اهالی روستای موسی کندی واز طایفه حسن بیگلو بوده است. هم محمدخانلو وهم حسن بیگلو از مجموع طوایف قره داغی هستند که به اصطلاح ایلات قراجه داغی ویا شاهسون قره داغی نامیده میشوند.

ارسالی از سهند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 23 اسفند 1395
admin blog
استریو تیلم خان
استریو تیلیم خان با مدیریت حمید هوشمند واقع در ساوه خیابان بسیج 2 نبش محراب 5 

photo_2017-03-13_18-14-31

photo_2017-03-13_18-14-40

photo_2017-03-13_18-14-45

photo_2017-03-13_18-14-51

نوع مطلب :
برچسب ها : استریو تیلم خان، استریو تیلم خان ساوه،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 23 اسفند 1395
admin blog
کوسه‌لر

تیره‌های طایفه‌ی کوسه‌لر

درباره ایل شاهسون بیشتربدانیم

کوسه ‌لر

کوسه لر بزرگترین طایفه شعبه لک ایل شاهسون بغدادی است. بر اساس گزارش های اسکان عشایر در عثمانی، در سال 1708م. جماعت حاجی بهاءالدین لو در قریه «کوسه‌لر» از توابع گلنار اسکان داده می شوند.(18)  در قرن نوزدهم نیز، بنابر تحقیقات فاروق سومر، طایفه کوسه لر در «نازیللی» ولایت آیدین زندگی می کرده اند.(19) در داستان «دوقلوهای ترک» خانم جاهید اوچوق از «مزرعه کوسه لر» یاد شده است.(20) هم اکنون در شمال آنتالیا محلی بنام کوسه لر وجود دارد و افراد بسیاری نیز در محلات فاتح، بایرم پاشا، زیتون بورنو، باغچه لیاولر، کوچوک کوی، یدی کوله، باغجیلار، قاضی عثمان پاشا، مرتر، حوجا مصطفی پاشا، و باکیرکوی استانبول زندگی می کنند که نام فامیل‌شان «کوسه لر» است.


مجله تاریخ/سال یکم-شماره یکم، بهار 1379/دکتر عطاءالله حسنی کوسه‌ لر


کوسه‌ لر نام طایفه‌ای بزرگ از ایل شاهسون بغدادی است که توسط شاه عباس در ائتلاف اتحادیه‌ی ایل‌های تشکیل دهنده‌ی سپاهیان شاهسون قرار گرفت و پس از بازگشت آنان به عراق نادرشاه قریب به اتفاق آن‌ها را از منطقه‌ی کرکوک و موصل به خراسان و افغانستان کوچاند. این ایل پس از استقرار در ایران دوران صفوی و زند و افشار و قاجار در جغرافیای ایران جابه‌جا شده و در حوالی آذربایجان، قزوین، شیراز، اصفهان و تهران که پایتخت بوده‌اند، اسکان یافته‌اند. پیش از آخرین اسکان که در منطقه‌ای بین ساوه، همدان و قزوین بوده‌، دارای تاریخچه‌ی مشخص بوده و متعاقب آن در دوران پهلوی اول مانند سایر عشایر کوچ‌رو، تخته‌قاپو  شده و اسکان یافته است. اسکان عشایر این ایل و طایفه‌ها و تیره‌های وابسته را به شهرهای اطراف کوچانده و نسل امروزی این مردم هم اکنون در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ، قم، اراک، ساوه و برخی در روستاهای قدیمی اطراف ییلاق‌ها وقشلاق‌هایی گذشته روزگار خود را سپری می‌کنند.

به نظر روستای کوسه ‌لر از محل‌هایی باشد که زمانی این طایفه از شاهسون‌ها در آن سکونت داشته یا ییلاق و قشلاق آن‌ها بوده است. مقایسه‌ی لهجه‌ی روستاییان یا دامداران آن اطراف یا داستان‌های پیرمردها و پیرزنان باقی مانده می‌تواند تا حدودی به روشن شدن این مطلب کمک کند.

روایتی نیز در طایفه است که واژه‌ی کوسه‌لر مخفف و ترکی شده‌ی واژه‌ی کوه‌سار است، چرا که در گذشته این طایفه بیشتر در منطقه‌های کوهستانی به سر می‌برده است. 

طایفه‌های ایل شاهسون بغدادی:

الف - بخش لک:

1.کوسه‌لر
2. یاریجانلو
3. مخته بندلو (میخ توندلو)
4. دللر (دلیرلر)
5. قاراقویونلو (قراقویونلو)
6. حق جانلو (حاق جانلو)
7. احمدلو    
8 . الی‌قوردلو (علی قورتلو)
9. ساتلو (ساتولو - ساتلی)
10. قوتولو
11. دولتوند                      
12. چلبلو
13. شرفلو
14. کُرد

ب - بخش آروخلو:

1. قاسملو
2. کلوند
3. موصولو (موسولو)
4. سولدوز
5. حسین‌خانلو
6. دوگر
7. کرملو
8 . قرنلو
9. خدرلو
10. غریب‌لکلو
11. نقدورلو
12. اتک‌باسانلو
13.  نلقاز (نیک‌کز)  
14. خمسه‌لو (خمیسلو)
15. زیلیفلو
16. ذولفقارلو
17. آلوار یا کاروانلو 
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : شاهسون قم، ایل شاهسون ساوه، بزرگان ایل شاهسون، ایل شاهسون بغدادی، ایل شاهسون، شاهسون های فارس، شاهسون مغان،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 22 اسفند 1395
admin blog
اشعار فولکلور شاهسون ائل بغدادی

اخبار شاهسون
بچه ها اشعار مخصوص به خود داشتند که در ذیل به یک نمونه اشاره می کنیم 

این شعر از استاد حمید قرایی از طایفه دلیلر ( دللر ) روایت میشود :

اوشودوم آی اوشودوم
داغدان آلما داشیدیم
آلمالاریم آلدیلار
منه ظولوم قیلدیلار

من ظولومنان بئزارام
درین قویو قازارام
درین قویو بئش گئچی
بئشی ده ارکک گئچی

گئچی قازاندا قاینار
قنبر یانیندا اوینار
قنبر گئتدی اودونا
کرکی ده ییب بودونا

کدکی دویو قمیشدی
دسته واری گوموشدو
گوموشو وئردیم تاتا
تات منه داری وئردی

دارینی سپدیم قوشا
قوش منه قانات وئردی
قاناتلاندیم اوچماغا
حاق قاپوسون آچماغا


حاق قاپوسو کیلیددی
کیلیدی بابام بوینوندا
بابام گیلان یولوندا
گیلانی دولان سر به سر
هامی یئرین آهو گزر
آهونون بالالاری
منی گوروب کیشنه دی
دئدی الییده کی اوخدو ؟
آرپا یا بوغدای یوخدو ؟

دئدیم : منده هئچ زاد یوخدو
شاهین قیزینده چوخدو
اوتوروب کیلیم توخوییر
یانیندا قوشلار اوخوییر

یازار بویوک قارداشی 
الینده حق کلامی
اوخوییر کیچیک قارداشی

هرنه دئدیم اوزومه
الیم قویدوم گوزومه
گلین گئدک یئویمیزه
ناغیل دئییم من سیزه

ابوالفضل فردوسی ( عارف )
نوع مطلب :
برچسب ها : حمید قرایی از طایفه دلیلر، شاهسون قم، ایل شاهسون ساوه، بزرگان ایل شاهسون، ایل شاهسون بغدادی، ایل شاهسون، شاهسون های فارس،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 22 اسفند 1395
admin blog
میندیم آتون دالونا
 الیم چکدیم یالونا 
یالواردیم اپارا
 نازلی یاروم یانونا 
شاعر سرکارخانم مریم یواشه
photo_2017-03-12_19-15-38
نوع مطلب :
برچسب ها : مریم یواشه، نازلی یاروم یانونا، یالواردیم اپارا، الیم چکدیم یالونا، میندیم آتون دالونا،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 22 اسفند 1395
admin blog
ضرب المثل های ایل شاهسون بغدادی

سه تن از بهترین دوستانم در این خصوص زحماتی را متحمل و به جمع آوری ضرب المثل ها همت گمارده اند 

دوست مرحومم اردشیرخان سیف خانی

دوستان محقق و نویسنده ام جنابان حاج علی حاجیلی 
اسحاق علی سلامت .
بنده نیز دستی بر آتش ضرب المثل ها برده و در این خصوص فعالیت هایی داشته ام.

اینک به دو ضرب المثل از کتاب بایاتی چل یکدنه جناب حاجیلی اشاره و توضیحاتی تقدیم می دارم.

1 قیش توکندی اوزو قارالیق کوموره قالدی .
زمستان تمام شد و روسیاهی به زغال ماند .
قیش : زمستان
توکندی : تمام شد . به پایان رسید.
اوزو قارالیخ : اوزو قارالیق : روسیاهی .
کومور : زغال خاموش ( کوز : زغال مشتعل ).
قالدی : ماند . از ریشه قالماق.
مورد استفاده :
این ضرب المثل در جایی بکار میرود که شخصی می تواند خدمتی بکند ( مثلا پول قرض بدهد تا مشکل دوست یا برادرش را حل و فصل نماید ) اما این کار را نمی کند . بعد از مدتی مشکل دوست یا برادر وی برطرف میشود در این موقع می گویند ...


2 منه چوخ ایسسی یئر وئریبه ی هله بوزدا یئدیردئره ی .
به من خیلی جای گرم و نرمی داده ای ، تازه داری یخ هم به خوردم می دهی .

چوخ : خیلی 
ایسسی : گرم
یئر : زمین . دراینجا جا و مکان.
وئریبه ی : داده ای . از ریشه وئرمک.
هله : هنوز .
بوز : یخ . سرد.
یئدیردئره ی : میخورانی از ریشه یئمک . یئدیرتمک.
این مثل در جایی کاربرد دارد که شخص نه تنها کاری برای حل مشکل نمی کند که هیچ ، مشکلی هم بر مشکلات قبلی می افزاید .

نویسنده : ابوالفضل فردوسی ( عارف )
نوع مطلب :
برچسب ها : ضرب المثل های ایل شاهسون بغدادی، اردشیرخان سیف خانی، ابوالفضل فردوسی، یئدیردئره ی، یئدیرتمک، منه چوخ ایسسی یئر،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 22 اسفند 1395
admin blog
سیزلارام گئجه گونوز یانارام
دوزسپیلمیش یالاریم ساقالماز

دئدیم گئتمه یار باشیوا دولانیم
دئدی اولماز ولله اولماز هئچ اولماز


بایرام آیی گل باریشاق سوگولوم
گوله گوله خوش دانیشاق سوگولوم

قول بویون اول بیر ساریشاق سوگولوم
گئچردونیابئله قالماز کی قالماز


گَل یانیما قیقاج گئتمه گوزلیم
اورگیمی دوگون ائتمه گوزلیم

دوز اولگیلان اَیری بیتمه گوزلیم
ایری کرپیچ اوسته کیمسه دام سالمازکوسمه مندن بوجانیمی دیندریمه     یاندیرماباغیریمی سویما یاندیرما

سیندرما گویلومون سازین سیندیرما
سینان سازین نغمه لری اوجالمازداراخ ویر تئلری دوندر بیریانی 
اوزون گونو توتسون بوتون دنیانی

 الین وئر الیمه اَلّر قربانی 
ملیحین داخی گویلو قوجالماز


# شاعر_علی اوسط ملیح
نوع مطلب :
برچسب ها : سیزلارام، باشیوا دولانیم، باریشاق، قالماز، بیریانی، علی اوسط ملیح کیست، اشعار علی اوسط ملیح،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 22 اسفند 1395
admin blog

جانیم اوغلان باخما دونیا آباددی

بایقوش لارین یوردو ویران دونیادی

آدامی سالار دار گونلره سیندیرار

بوغازلاری توتوب سیخان دونیادی.

دردلر ایدن آداملاری سیندیرر

چوخلارینی گویدن یئره اندیرر

ائششک چینی آت اوستونه میندیرر

هر کیمسه نی بیر تهر سینان دونیادی

هئچ واخت دئمه دولتیم وار مالیم وار

ائولادی یا باخیب دئمه دالیم وار

آغ اوزومده چوخ زینت لی خالیم وار

هرنه وئریب دالا آلان دونیادی

آصلانی قوجالدار سالار آیاقدان

ییخیق ائوی بیرده ائدر دایاقدان

قاچا قاچا گنه گلر اوزاقدان

او بابام امیری قاوان دونیادی

اوره گییده داها کینه ساخلاما

هئچ کیمسه نین اوره گینی داغلاما

دونیا یا یالوارما جاندان آغلاما

عارفه وئرمه ین آمان دونیادی.

ابوالفضل فردوسی ( عارف )

نوع مطلب :
برچسب ها : شاهسون قم، ایل شاهسون ساوه، محصولات شاهسون، عکس نیت شاهسون، ایل شاهسون اینانلو، شاهسون های فارس، شاهسون مغان،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 19 اسفند 1395
admin blog
 بیز اؤلمایان یئر


گَل اَل-اله توتوب گِئدگ،
گِئدگ بیز اولمایان یئره .
هر دردی اونودوب گِئدگ 
دردیمیز اولمایان یئره. 

بورادان قوپاق اؤزوموز، 
بو قیریشان اوزوموز
بو کؤهنه لن سؤزوموز
گِئدگ سؤز اولمایان یئره.

بیر کیمسه توتماسین خبر،
گل، چیخیب گِئدگ بیر تَهَر 
بو ائو ، بو کوچه ، بو شَهَر ،
بو دنیز اولمایان یئره.

...آتام اوغلو ، آز چابالا ، 
سَن دئین چتین تاپیلا ،
بو رامیزی کیم آپارا 
بو رامیز اولمایان یئره. ؟!

                                  رامیز روؤشن
ارسالی از دوستان
نوع مطلب :
برچسب ها : بو ائو، بو کوچه، بو شَهَر، آتام اوغلو، آز چابالا، بیز اؤلمایان یئر،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog
دومین جشنواره نوروزی ایل بزرگ  شاهسون  

با برنامه های :
موسیقی محلی عشایر شاهسون / غذاهای محلی  /پذیرایی در سیاه چادر/ بازی های محلی / برگزاری مسابقه و واهدای جوایز 
زمان 28 اسفندماه 95 لغایت پایان تعطیلات نوروز 96
مکان استان فارس :شهرستان نی ریز  /روبروی دانشگاه آزاد اسلامی 
تلفن هماهنگی :09132472165-09132470050
photo_2017-03-08_22-29-31

درباره ایل شاهسون بیشتربدانیم
photo_2017-03-08_22-23-10
نوع مطلب :
برچسب ها : شاهسون قم، ایل شاهسون ساوه، عکس نیت شاهسون، ایل شاهسون اینانلو، شاهسون های فارس، شاهسون مغان، دومین جشنواره نوروزی ایل بزرگ شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog

سید ابولقاسم  متخلص به نباتی و مشهور به مجنون شاه و خان چوپان

 فرزند میر یحیی ( ملقب به سید محترم اشتبینی ) به سال 1191 هجری تولد یافت ، دوران جوانی خودرا در قریه اشتبین كه یكی از قراء با صفای قره داغ اذربایجان  و قره چای است با حشم داری و باغبانی گذرانید ، زیبایی های طبیعت اورا به سرودن اشعار بر انگیخت ، رفته رفته به عرفان گرایید  بعدها به شهر اهر رفت و در بقعه شیخ شهاب الدین اهری گوشه عزلت گزید و اواخر عمر باز به زادگاهش اشتبین برگشت

مرحوم عارف نباتی به كرات از آب رودخانه آراز می گذشته و اصلاً جایی از بدنش و یا لباس هایش خیس نمی شده و طوری ماهرانه و ظریفانــــه این عمل را انجام می داده كه همه را مات و مبهوت و حیرت زده مــــــی كرده است . شنیده شده است كه آن مرحوم آراز را گاهــی در روی آب به پشت خوابیده عبور میكرده است . و باز یكی از ملتزمین ركـــــابش در یكی از روزها در كنار آراز اظهار لعبه كرده و می خواهد از آب عبور كند و در باور خودش كرامتی نشان دهد ، ولی به محض اینــــــــكه وارد آب می شود نه تنها موفق نمی شود بلكه جسد نیمه جانش را دیگران نجـــــات می دهند . مرحوم این شعر را در حق وی سروده و اورا به ریاضـــــــت و تهذیب نفس و پخته شدن در كوره روزگار دعوت میكند :
گئت دولانگلن خام سن هنوز  
پخته اولماغا چوخ سفر گرك   
مرغ قاف ایله هم زبان اولوب   
زیروه قالخماقا بال و پر گركدیوان اشعارمجنون شاه

جمع اشعار به‌جامانده از نباتی به پنج هزار بیت بالغ می‌گردد که تقریبا نصف آن فارسی و نصف دیگر ترکی است. اشعار نباتی در جمهوری آذربایجان و قفقاز و ترکیه و ایران طرفداران بسیاری دارد..
یكی از آثار جهانی نباتی تصنیف «گئدین دئین خان‌چوبانا» است كه در موسیقی آذربایجان به زیبایی می‌درخشد و شهره‌ی تمام ترك ‌زبانان دنیاست. نباتی با تخلص زیبای «خان‌چوبان» چنان اشعاری را برای ما به یادگار گذاشته كه هنوز قافله‌ی ادب او را چنانكه است، نمی‌شناسد
آنچه كه نباتی را در اوج دل مردم آذربایجان قرار داده است، اشعار تركی او است؛ اشعاری كه قبل از وجود صنعت چاپ، توسط عاشیق‌ها و خوانندگان موسیقی آذربایجان در طول 200 سال دل عشاق را به نوا آورده و تسخیر كرده است.
ارامگاه:
وی پس از حدود هفتاد سال عمر، در ۱۲۶۲ قمری درگذشت. در خصوص آرامگاه نباتی در یک بلندی مشرف به روستای اشتبین و رودخانه ارس از اظهارات اهالی روستا چنین بر می‌آید که نباتی همیشه در یک نقطه‌ای از بلندی کوه می‌نشسته و به روستا و زادگاه خود و رودخانه ارس و جاده‌ای که اهالی و دختران جوان در آن تردد داشتند نگاه می‌کرده و اکثر شعرهای خود را در آن نقطه آفریده و و با صدای دل نشین به آواز خواندن می‌پرداخته که بعد از درگذشت وی، اهالی بنا به علاقه وافر نباتی به آن محل خاص، وی را در همان نقطه دفن کرده‌اند.
در شهریور 1372 كنگره بزرگداشت این شاعر به مدت سه روز در كلیبر بر گزار شد و به همین مناسبت دیوانش به طرز مطلوبی در دو جـــــــلد به اهتمتم دكتر حسین محمد زاده صدیق انتشار یافت . جلد اول آن اشعار فارسی و جلد دوم اشعار تركی نباتی است .
چاپ تزیینی و نفیس دیگری هم از اشعار فارسی او با تشریك مساعی جمعی از خوشنویسان و هنرمندان ، بكوشش غریبی كلـــــیبر تهیه و به علاقمندان شعر نباتی اتحاف شد 
   مرحوم فریدون كوچرلی ادبیات شناس مشهور در تحقیقات خــــود در مورد نباتی چنین می نویسد :
(( سید ابولقاسم نباتی برای آذربایجانی ها به منزله خواجه حافــــــــظ ، شمس تبریزی و حتی در بعضی اشعار و كلامش به منزله جلال الــــدین رومی (مولوی ) میباشد .))
علامه شهید مرحوم علی مدرس تبریزی در جلد چهارم كتاب ریحـــانه الادب می نویسد : ((سید ابوالقاسم میر مقدم اشتبینی قــــــره داغــی تبریزی از عرفای قرن سیزدهم هجرت كه درویش مسلك و صوفـــــــــــی مشرب بوده و اشعار و ذوقیات بسیاری به دوزبان تركی و فارسی گفته و به نباتی یا خان چوپانی یا مجنونشاه تخلص می كرده و دیوان او در تبریز چاپ شده است . ))
در كتاب دانشمندان  آذربایجان در مورد ابو القاسم نباتی چنین آمده است :
((خلف مرحوم سید محترم اشتبینی ، درویش مسلك و صوفی مشرب بوده ، گاهی مجنون شاه و خان چوپانی نیز تخلص كرده است . اوائل حال در قریه اشتبین كه كرسی محال دیزمار قراچه داغ است نشو و نما یافته و بعد ها به قصبه اهر مهاجرت نموده و در بقعه شیخ شهاب الدین اهری مشغول ریاضت و مجاهده گردیده است .))
هنوز هم اهالی قره داغ نباتی را نه تنها شاعر بزرگ ، بلكه عارفی بسیار مقرب و صاحب كرامات می دانند و كرامات اورا در مجالس و محافل نقــــل می كنند. خود می گوید :
از خامه خان چوپانی مـــــــــــن 
 عاجز شده كلك مانی من
خواهی كه شوی تو نیز موسی
  یك چند بكن شبانی من
در اواخر عمر به مسقط الراس خود مراجعت كرده و در 1262 مرحوم شده است و مزار ش دربالای تپه ای در اشتبین است . در ضمن ایشــــــان در سال 1191 ه. ق. برابر با 1149 ه. ش. در اشتبین متـــــــولد شده است .
در كتاب مفاخر آذربایجان نیز نویسنده در مورد سید ابو القاســـــــم نباتی چنین می نویسد :
((مرحوم سید ابوالقاسم بن میر یحیی اشتبینی ، متخلـــص به ( مجنون شاه ) یا ( خان چوپانی) یكی از شاعران آذربایجان از منطقه قــــــره داغ می باشد .
او شاعری علی گو و علی جو بوده است و در مدح و توصیف مولا علـــی (ع) گوی سبقت را از همگان و خیل شاعران مداح اهل بیت عصمت (ع) ربوده است  او اشعار فراوانی در حق آن بزرگوار ســـــــروده است كه در دیوانش ثبت است . زادگاه او روستای اشتبین مركز دهستان دیـــــــزمار شرقی از توابع ارسباران ، بسال 1191 متولد گردیده و سیر معرفت را از همان زمان از تعالیم و ارشادات و بركات وجودی شیخ شهاب الدین اهری كسب نمود و در شعر و ادب به مرتبت والایی نائل آمد كه توانست حدود 5000 بیت شعر را از خود بیادگار بگذارد . او شاعری مسلمان و شیــــعه دوازده امامی و مخلص اهل بیت و رسالت (ع) بوده است . سروده های او در نواحی قفقاز ، تركیه ، آذرباجان و سراسر ایران طـــرفدارانی دارد .))ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : شاهسون قم، ایل شاهسون ساوه، عکس نیت شاهسون، شاهسون های فارس، شاهسون مغان، اشعار سید ابوالقاسم نباتی، زندگینامه سید ابوالقاسم نباتی،
لینک های مرتبط : تلگرام ایل شاهسون، کانال تلگرام شاهسون،

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog

آداب و رسوم ایل شاهسون 

در ایامی که شاهد فراموشی بسیاری از عادات و رسوم نیک مردم در سایه مدرنیته هستیم، احترام به نان به عنوان یکی از این اخلاقیات و روحیات هنوز در ایل بزرگ شاهسون  به چشم می خورد.

گرچه تمامی نعمت های خداوند ارزش احترام دارند؛ چراکه همگی در راستای خدمت به انسان و رفع نیاز های او قدم به عالم هستی گذاشته‌اند؛ اما در میان این نعمت ها نان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و روایات و حکایات، تمامی دال بر این موضوع هستند.

در تصویر فوق یک زن ایل در حال پختن یوخا همان نان محلی ایل شاهسون هست

 در ایامی که شاهد فراموشی بسیاری از عادات و رسوم نیک مردم در سایه مدرنیته هستیم، احترام به نان به عنوان یکی از این اخلاقیات و روحیات هنوز در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری به چشم می خورد. گرچه تمامی نعمت های خداوند ارزش احترام دارند؛ چراکه همگی در راستای خدمت به انسان و رفع نیاز های او قدم به عالم هستی گذاشته‌اند؛ اما در میان این نعمت ها نان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و روایات و حکایات، تمامی دال بر این موضوع هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : آداب و رسوم ایل شاهسون، پختن نون یوخا، سنت های شاهسون، شاهسون قم، ایل شاهسون ساوه، محصولات شاهسون، عکس نیت شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog
زامان  یوروب  منی  سالدی  نه گـؤر  اوزاقلارینا

یـاخینلیغیندا   گولن  گـؤز   دؤنـور   بـولاقـلاریـنا

زامان  بَتــَر  زامان ایمیش ! كسیر ، چاپیر ، تالاییر

چیچكلرین  بئلی  دوشموش  ظولوم  اوراقلارینا

كاسیبلیغین كؤكو  یانسین ، اوتاندیریبدی منی

یئنـه  قیــزارمیش  اوْد  اولدوم  یانار  اوجاقلارینا

منیم  واریمدیــر  حـرمده  یـانیقلی   سیـرّ لریم

بـو  كؤنلومون   بؤلوموندن  دوشـوب  رواقــلارینا

بویور كی سو  اولوب  آنجاق سنیله بیر ایچیلیم

آخیب گـوزونـدن  اؤپـوشلـر   ووروم   دوداقلارینا

دوشوبـدو  گـؤیلونه مشهد  یئنه  غریب دادانین

قانادی  یـاره لی  قـوش  تك   باخیـر  آیـاقلارینا
نوع مطلب :
برچسب ها : كسیر، چاپیر، تالاییر، ایچیلیم، شاهسون، شعرایل شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog
شناخت  طایفه خلیفه لو

خلیفه لو در سال 1843م. دارای 400 خانوار بوده که در سال 1986م. به 16 خانوار کاهش یافته بود با اینکه سواد بیگ موسی خانلو و عده دیگری از ریشسفیدان ایمانخانلو در سال 1342 اظهار می داشتند که همه خلیفه لو ها از یک نسل اند و اینها همواره تیره ای از طایفه مغانلو به شمار می آمد اما آمارها و فهرست طوایف در سال1221 ه.ش/1843 م  نشان می دهد که خلیفه لو خود طایفه مستقل بودند  

تیره های طایفه خلیفه لو 

       تیره ایمانخانلو با 7 آلاچیق شامل: اسمعلی- ولی خان – علی عسگر- نورعلی-قربان- جعفر- ممد

       تیره موسی خانلو با5 آلاچیق شامل: موسی خان- جوادخان – آقاشیرین – قربان - ممدخان 

       تیره سعادت خانلو با 7 آلاچیق شامل: علی- کربلای امیر- حسینعلی- بالاخان- محرم- حسینقلی – محمد

       تیره حسین بابا با 4 آلاچیق شامل: عیسی – مصیر- منصور- رسول )) اظهارات حاج مهدیخان بهراد 9 مرداد 1390

     براساس اظهارات دیگراین طایفه از مهمترین 32 طایفه عشایر مغان بحساب می آید بانیان این طایفه دوبرادر از خلفای ترک بودند که در زمان خود از عظمت خاصی برخوردار بودند بطوریکه 300 شتر ، 200 اسب چاپار داشتند که ساربانها و پرورش دهندگان شتر و آهنگران برای ساختن شمشیر و نعل چهار پایان و نیز میرزا بنویسهایی در حل اختلافات عشایر داشتند که گویا در حکومت مغان در منطقه نقش اساسی را ایفا می نمودند

  این طایفه از زمان قدیم در کنار رودخانه ارس قشلاقاتی داشتند بطوریکه یکی از قشلاقات این طایفه در محل فعلی تکله کندی و تازه کند بوده وپل بهمن شیر در چراگاههای این طایفه بوده است. در زمان تاجگذاری نادر شاه این طایفه در این منطقه قشلاق برپا کرده بودند و یکی از استقبال کنندگان نادر شاه در مغان بحساب می آیند 

   - تعدادی از جمعیت این طایفه بخاطر شجاعت و رشادت شان توسط شاه عباس و شاه اسماعیل به قزوین کوچ داده شدند که در حال حاضر در روستای سرسبز نصرت آباد قاراداش در (شهرستان بوئین زهرا) خرقان شرقی و از طوابع بخش کلنجین زندگی می نمایند دارای ۲۲ خانوار باجمعیت حدود  ۱۰۵ نفر می باشند و در آنجا یکی از طوایف معروف به حساب می آیند (سایت ویگی پدیا-دانش نامه آزاد ۱۳۹۱)

(( از زمان حکومت رضا شاه این طایفه بدلیل اختلافی که با خانهای منطقه داشتند به قشلاقات فعلی در پای کوه کوپک لو کوچ کردند و در همان زمان نیز قسمتی از این طایفه بتعداد 10 خانوار صبح اول وقت وسایل خویش را جمع و با گذاشتن آلاچیق های طرف مقابل خان طایفه، به طرف آذربایجان کوچ می نمایند خان بعد از فهمیدن کوچ این خانوار ها افرادی را پشت سر این گروه می فرستد و اینها را در مرز عبوری بیله سوار پیدا می کنند که بعد از درگیری ، کوچ کننده ها دست و پای افرادی را که پشت سر آنها آمده بودند را می بندند و اسبهای ایشان را می گیرند و راه شان را به آن طرف ادامه می دهند که در حال حاضر در نزدیکی رایون ایمشلی سکونت می نمایند و روستای بزرگ بنام خلیفه لودارند اینها به تعداد 8 خانوار با همکاری اسمعلی به طایفه خلیفه لو پیوسته بودند بعد از این گروه و یا قبل از آنها خانوارهای دیگری هم بدلایل اختلاف تیره ای از منطقه کوچ می نمایند و در روستاهای مختلف خروسلو و قره داغ از جمله سامانلو – قوردلو- ساری قیه – جهاد آباد- کوربلاغ- بخش آبی بیگلو (روستای خلیفه لو)- 30 کیلو متر به طرف هوراند روستای خلیفه لو و نیز در روستای نزدیک اردبیل به همین نام  زندگی می نمایند ) 
photo_2017-02-21_21-20-08

تعداد از عشایر این طایفه بعد از تخته قاپو در کور بلاغ مشکین می مانند و از آنجا نیز به محل بین لاهرود و آلنی در یازداغ اجدادیشان که قسمتی از مراتع ییلاقی خلیفه لو می باشد کوچ و در کنار کئن دره روستای بنام جهاد آباد با 20 خانوار و جمعیتی 450 نفر را تشکیل داده اند و به کشت و زرع و دامداری مشغولند که از ریشسفیدان آنها  کریم شاهدوست – ایمان اختری و سرخای محمدی  و حاج عزیز می باشند

 عشایر طایفه خلیفه لو قشلاقشان در 15 کیلو متری غرب جعفر آباد دامنه کوه کوپک لو می باشد در سال 1300 این طایفه در این محل 40 خانوار بودند...

 احشام این طایفه اکثر گوسفند و بز و برای حمل و نقل نیز از شتر و اسب و الاغ استفاده می کردند  ترکیب اصلی دام این عشایر از گوسفندان نژاد مغانی می باشد که در این بین قوچ مغانی از شهرت خاصی برخوردار است نگهداری گاو و بز اهمیت خاصی در این طایفه ندارد

کلمات مصطلح در حیوانداری( قوج-قویون-قوزی-کئچی-املیک-توقلی-دبر-دوه-مایاآروانا-لوک-بغر-کوشک و....)
نوع مطلب :
برچسب ها : شناخت طایفه خلیفه لو، تیره های طایفه خلیفه لو، ریشسفیدان ایمانخانلو، طایفه مغانلو، تحقیق درمورد ایل شاهسون، شناخت ایل شاهسون، طوایف ایل شاهسون،
لینک های مرتبط : پایگاه خبری، اخبار ساوه، شبکه اجتماعی، بازار لوله پلیکا، تالار وب، بازار لوله ایران، ایل شاهسون،

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog
شعری از استاد یالقیز

آی بو جهانی خلق ائده ن،لطف ائله بیر جهانه باخ 
جانه گلیبدی بنده لر،بیر زادی ائت بهانه ، باخ 
من بیلیره م یؤرولموسان،دونیا دایانسا دورموسان 
لـیـک دوشـن اَیاقــیـدان،بـنـده ی نـاتـوانـه بـــاخ 
گوندوز ایشیقدا جورلوسن،بؤینو یؤغونلارین ایشین 
بـؤیـنـودا قـیل کـیـمـیـنـلـرین ایـشلـریـنه شـبانه باخ 
وار نه قدر بـو حـالـیـمـیز،قـاره دی روزگـاریمـیـز 
آنـد ایـچـیـریک یالان سنه،بـیزده اؤلان ایمانه باخ 
هاممی دئیر کی من دوزه م،بیلمیره م ایری کیمدی بس؟ 
بیربئله ایری ایشـلـری،کـیــم گـؤرورو یالانه بــاخ 
اؤغرو پیشیک ده کوفته نی،یئییر،دئییر به بیلمیسن 
تئز سیلیر آغزی بورنونو،یاغلی دؤداغ ،دهانه باخ 
الـلـی،ایـاقـلیـلار قـاپـیـر،یاغـلی دیـلی اؤلان تاپـیـر 
ال سـیز ـ ایاقـسیز اؤرتادا،غارت اؤلور ،تالانه باخ 
صلح سئویرسن آی کیشی ،قؤیما نفاق تؤره لده لر 
خلـق آراسـیـنـدا بـیـر بـئـله فـیرتانالار سالانه باخ 
اوستونه صافلارین قؤیان،آلتینا زیر زیبیل باسان 
چؤمچه سینی ووران زامان،گل بو سؤغان ساتانه باخ 
سن کی گؤرورسن آنلیسان،یؤخ دئمه منده بیلمیره م 
دوزگون حسابی ایسته سن،چؤرتگیه سال ،قاپانه باخ 
بوردا تمام اؤلور سؤزوم،هاممیسی یؤخ بیر آزجاسی 
حـؤصلـه ن اؤلـسـا وئـر قـولاق باقـی داسـتـانه بـاخ
نوع مطلب :
برچسب ها : شعری از استاد یالقیز، لـیـک دوشـن اَیاقــیـدان، بـنـده ی نـاتـوانـه بـــاخ، الـلـی، ایـاقـلیـلار قـاپـیـر، یاغـلی دیـلی اؤلان تاپـیـر ال سـیز ـ ایاقـسیز اؤرتادا، غارت اؤلور،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog
پوشش زنان افشار
ایل افشار یا اوشار یکی از زیر شاخه های ایل بزرگ شاهسون می‌باشد.
photo_2017-03-08_21-35-11
نوع مطلب :
برچسب ها : شاهسون بغدادی، ایل شاهسون، فرهنگ شاهسون، شاهسون لر، شاهسون،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 18 اسفند 1395
admin blog


( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات