ایل شاهسون با سلام خدمت شما همراهان عزیز وجود یک وبسایت برای ایل بزرگ شاهسون قابل محسوس بود تصمیم گرفتیم با کمک عده ای از فرهیختگان عزیز اولین سایت ایل شاهسون را راه اندازی کنیم به امید اتحاد ایل شاهسون . درباره ایل شاهسون:شاهسون بغدادی. [سَ وَ نِ بَ] از ایلات تُرک اطراف تهران، ساوه، زرندوگرماب وزنجان و قزوین بوده‌اند که ییلاق‌شان خلجستان و فراهان و قشلاق‌شان ساوه و زرند بوده‌است و در اطراف قزوین به سی طایفه منقسم می‌شدند ... . (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۱۲) مذهب شاهسون‌های بغدادی از زمان صفوی یا پیش از آن شیعهٔ دوازده امامی بوده‌است. شاهسون‌ها در تغییر مذهب رسمی ایران به شیعه نقش مهمی داشته‌اند. شاهسون ایل بغدادی ازدو سر شاخه زیر تشکیل شده است : 1 لک 2 آرریخلی . که هر کدام از این سر شاخه ها دارای طوایفی می باشند . مجموع طوایف ایل شاهسون بغدادی 32 طایفه به شرح زیر می باشد : 1 قاراقویونلو 2 کوسه لر 3 دلیلر ( دللر ) 4 سولدوز 5 یارجانلی 6 حاققی جانلی 7 احمدلی 8 موسولو 9 شرفلی 10 کرملی 11 کله ون 12 موختابند لی ( موخته ون لی ) 13 قرنلی ( قرللی ) 14 چلبلی 15 ذولفوغارلی 16 کاروانلی 17 اتک باسانلی 18 میغن 19 نیلغاز 20 دوگر 21 قوتولو 22 ساتیلی 23 حوسن خانلی ( حسین خانلی ) 24 اینانلی ( ایناللی ) 25 الی قوردلو ( علی قوردلو ) 26 خیدیرلی 27 قسیملی ( قاسم لو ) 28 زیلیق لی 29 قریب لک 30 حسن لی 31 آغ قویونلو 32 دئولته ون قشلاق این ایل از گوی داغ ( کیلومتر ۵۰ اتوبان قم - تهران ) شروع و تا اطراف شهر ساوه و زرند پراکنده اند ییلاق این ایل هم اطراف شهرستانهای قروه ، رزن و آوج همدان بوده است. مدیرسایت :حجت فاتح ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828 http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com 2018-09-24T17:47:55+01:00 text/html 2018-09-22T07:57:11+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود کتاب مردم شناسی تاریخی ایل شاهسون آذربایجان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/892 <h1 class="page-header" style="box-sizing: border-box; margin: 40px 0px 20px; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.5; color: rgb(77, 77, 77); padding-bottom: 9px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><font face="Mihan-IransansBold">مردم شناسی تاریخی ایل شاهسون آذربایجان</font></h1><div class="details" style="box-sizing: border-box;"><div class="authors" style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;">نویسندگان:</span>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/author/153048" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none;">اسماعیل عین الله زاده</a></font></div><div class="journal" style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;">منبع:</span>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/journal-number/36142/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none;">تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4</a></font></div><div class="article-specialty-fields" style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;"><font face="Mihan-IransansBold">حوزه های تخصصی:</font></span><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style: persian;"><li style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ensani.ir/fa/article/field/67/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">تاریخ</a>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/field/661/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">ایران اسلامی</a>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/field/728/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">حکومت های ایرانی- اسلامی</a>&nbsp;<a class="active" href="http://ensani.ir/fa/article/field/2846/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;">تاریخ محلی</span></a></font></li><li style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ensani.ir/fa/article/field/67/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">تاریخ</a>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/field/900/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">گروه های ویژه</a>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: 700;"><a class="active" href="http://ensani.ir/fa/article/field/3280/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">ایلات و عشایر</a></span></font></li><li style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; font-family: IRANSans, tahoma; box-sizing: border-box;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/234592.jpg" alt="چت اورداپ"></li><li style="box-sizing: border-box;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font size="5" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan">برای دانلود کتاب کلیک کنید&nbsp;</font></a></li></ol></div></div> text/html 2018-09-22T07:43:28+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog عشایر ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/891 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><span style="color: rgb(9, 8, 8); text-align: right;">عشایر ایل شاهسون&nbsp;</span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="color: rgb(9, 8, 8); text-align: right;">ایل شاهسون&nbsp;</span></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(9, 8, 8); text-align: right;"><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px;">شاهسون نام گروهی از ایلات کوچ روی مسلمان و ترک زبان در مناطق گوناگون از شمال غربی ایران است که بیشتر در دشت مغان و اردبیل سکونت می کنند.&nbsp;</span></span><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایل شاهسون از سال های بسیار دور تا کنون شیوه کوچروی همراه با دامداری را برگزیده و عموما بین مراتع زمستانی در دشت های پست، حاصلخیز و بسیار پر آب مغان و اقامتگاه های تابستانی در دامنه های سبلان، در مناطق اردبیل، مشکین شهر، و سراب در حرکت است.&nbsp;</span><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"></font></span><div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(9, 8, 8); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="" src="http://kalouttravel.com/uploads/1-khiav/l/%D8%B4%D8%A72%D9%87.jpg" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;"><br></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;">قلمرو ایل شاهسون به خاطر منابع غنی طبیعی همواره مورد توجه افراد و حکومت های گوناگون بوده است تا جایی که مثلا نادر شاه افشار و آقا محمدخان قاجار هر دو در این منطقه تاجگذاری کردند، و یا حکومت های مختلف پارسی، عثمانی و حتی روسیه و بعدها شوروی سعی در فتح و اشغال آن داشتند. ایل شاهسون اما در این میان بیشترین پیوند را با شاهان صفوی ایجاد کرد و قابل توجه ترین حمایت، همراهی و وفاداری را نسبت به آنان از خود نشان داد؛ چنین شد که می گویند این ایل نام شاهسون به معنی دوستدار شاه را یافت.</span><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"></font></span><div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(9, 8, 8); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="" src="http://kalouttravel.com/uploads/1-khiav/l/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B3%D9%88%D9%86.jpg" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;"><br></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایلات آذربایجانی شاهسون در چادرهای نیم کروی به نام آلاچیق زندگی می کنند و گذر زندگی ایشان از راه پرورش دام و محصولات لبنی آن است. ایل شاهسون قالی های زیبا و شناخته شده ای در سطح جهانی دارد که البته در گذشته اصلا به منظور فروش بافته نمی شد، اما امروزه با تغییر سبک زندگی و مناسبات اجتماعی قالی های زیبای شاهسون برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی هم بافته می شوند.&nbsp;</span></font></span> <div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233674.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-09-16T08:25:39+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog حوسین گلدی کربلایه قوناق| متن حوسین گلدی کربلایه قوناق http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/890 <p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">متن نوحه&nbsp;</font></strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">حوسین گلدی کربلایه قوناق</font></strong></p><div><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></strong></div><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">حوسین گلدی کربلایه قوناق</font></strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">نوحه‌</strong>&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">جان‌سوز‌</strong>&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ترکی</strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">&nbsp;از ترک‌های کرکوک کشور عراق</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حوسین گلدی کربلایه قوناق&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گوزلروندن ایراق یا رسول‌‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ئولوب عطشان فاطمه بالاسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوشدی ائلدن اوزاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">*******</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حسینون قوربان اولوم آدینا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیزلره بو آدی مادر ئورگتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ویلادتده جبرئیل امین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گاهواره‌سینی گلدی ترپتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ولی بیلمم کربلاده نیه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سینه‌سین بوغازین شمره گورستدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">معاذ الله اللهین قانینی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; توکدی اهل عراق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سلام اولسون قانلی لبلره کی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایستیدن قورودی سو کنارینده</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دِیَللَر سو مهر فاطمه‌دی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قالدی اجنبی‌لر اختیارینده</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********************</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حوسینون بیر سود امر بالاسین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تشنه اوخلادیلار قان دیارینده</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">یارالی قوش‌‌تک بَلَکده بالا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;چالدی هی ال ایاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قاره‌ پرچم اسر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سینه‌ده قیزیشار شیعه‌لر قانی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دولان گوزلر کربلایه باخار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قطره قطره آخار هی جیگر قانی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">همین آیدا قاره یل اسیلوب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گویلره سپیلوب سود امر قانی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حسین آغلوردی او حاله ولی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گولدی دیل‌سیز اوشاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده سینه‌لر آچیلار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;غملی سینه‌زنان دیل کباب آغلار</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سپهرِ عشقین ستاره‌سینه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ماه قاره گئیر آفتاب آغلار</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">او گوندن مین دورت یوز ایلدی گئچوب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ایندیده‌ بئله بیللَم رباب آغلار</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دییردی اوغلوم گئدنده سووا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ترپنوردی دوداق&nbsp; یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">*********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">غرض عاشورا گونی قوتاروب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;غارت اولدی حرم خیمه‌لر یاندی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">قرا گئیدی دشت کرب‌و‌بلا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اولدو‌ شام عزا نوحه باشلاندی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">یانان دیللَر بیر یانان چادیرا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; جمع اولوبدی هامی سینه سوزاندی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">بالا قیزلار قورخا قورخا یاتوب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قالدی زینب اویاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">نگهبانیدی همان چادیرا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مرتضی قیزی تا گلمیه دشمن</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">گوروب ناگه بیر سیزیلتی گلور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گلدی سسلدی آی آغلیان کیم‌سن</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">او دیل‌خسته یانه یانه دئدی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;چوخدی دردیم اوغول‌سوز ربابم من</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">قرانلوقدا آختاریردی گولون&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دیلده داغ فراق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دیه بیللَم اصغرین آناسی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; صبحه‌تک او گجه ماتمه باتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دیه بیللَم هی دئدی بالا وای&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قان ایچینده اباالفضلی آغلاتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">******</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سو ایچمیشدی سود فراهمیدی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سسلنوردی بالام قان ایچوب یاتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">چتیندی املیک قوزی وئره جان&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;لیک آنا قالا ساق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه –&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p> text/html 2018-09-09T13:45:18+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog فرج الله خان شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/887 <font face="Mihan-IransansBold" size="6">فرج الله خان شاهسون&nbsp;&nbsp;</font><div><span style="font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span><div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 14px;">یکی از سرداران فتحعلی شاه قاجار بود. در جنگ ایران و&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/روس/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#روس</a><span style="font-size: 14px;">&nbsp;به دستور عباس میرزا با سپاهی هشتصد نفری به کمک سلیم خان شکی ( حاکم شکی از طایفه حاجی خانلوی شاهسون) شتافت. لیکن دیر شده بود و در برخورد با لشکری از روس‌ها زخم‌های هولناک برداشت و در بیهوشی اسیر سپاهیان روس گردید. ️سرکرده روسی که از رشادت و شجاعت فرج الله خان دلاور آزربایجانی خوشش آمده بود، به پزشک قشون سپرد که او را معالجه کند و دقت بیشتری در بهبودی زخم‌هایش به خرج دهد، پزشک همچنان کرد. و او سلامتی خود را بازیافت. سرکرده روسی او را احضار و سوال کرد که آیا بازهم به جنگ روس‌ها خواهد آمد؟ فرج الله خان گفت: اگر هزار بار بمیرم و دوباره زنده شوم با متجاوزان به وطنم جنگ خواهم کرد. سردار روسی هر قدر اورا تهدید کرد او ترسی به خود راه نداده و بالاخره او را آزاد نمود و فرج الله خان به لشکریان عباس میرزا پیوست.</span></font><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> </div></div></div><div><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;منبع: دلاوران گمنام در جنگ ایران و روس تالیف ژان یونیر</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233674.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-09-09T07:16:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مقایس اندازه گیری شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/886 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">مقیاسهای اندازه گیری در شاهسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">(قسمت 4 ) </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر دولوم (Bir dolom) : از مقیاسهای </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اندازه گیری سطح در شاهسون است . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">و آن قسمتی از زمین چراگاه گوسفندان است که علف ان قبلا چرانیده نشده باشد علف بیر دولوموم زمین به صورت نیم دایره به یک گله گوسفندان توسط </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوپانان داده می شد مقدار مساحت بیر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دولوم بستگی به تعداد گوسفندان گله و میزان پر علف یا کم علف بودن زمین بستگی داشت. احتمال دارد گله گوسفند از صد تا هزار یا بالاتر از ان باشد هرچه تعداد گوسفندان یک گله زیاد و زمین چراگاه کم علف می شد مساحت نیم دایره ای بیر دولوم هم افزایش می یافت. هر چه تعداد گوسفندان گله کم و زمین چراگاه پر علف می شد مساحت بیر دولوم کاهش می یافت. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر شیریم (Bir shirim) : از مقیاسهای سطح در شاهسون است به فرض اگر گله داری زمین کافی برای چرانیدن گوسفندان نداشت برای اینکه از وی حمایت شود انکه زمین علفدار بیشتری داشت به پهنای 10 قدم یا کمی بیشتر از ان از زمین خود را نشانه گذاری کرده به ان فرد می داد که به ان بیر شیریم یر گفته می شد البته به پارچه کم عرضی که از حاشیه پارچه های عریض جدا می شد هم بیر شیریم گفته می شد . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر جوما ( Bir joma) :از مقیاسهای حجم در شاهسون است و ان عبارت است از مقدار علفی که در حد یک دریز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یا کمی بیشتر از ان در جایی جمع و روی هم انباشته می شد اتلاق می گردید چون جومای جمع شده جرم هم دارد علاوه بر حجم علف جمع شده می توان جرم آن را هم اندازه گرفت. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیرقیسناخ (Bir gisnakh) : از مقیاسهایی حجم در عشایر است حجم کمتری از یک ماده که در یک دست بسته </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قرار می گیرد منتها نوک چهار انگشت بسته شده غیر از انگشت شست باید </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به کف دست برسد. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ضرب المثلی داریم که بیان می کند : </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قیسناغینان قوپارتماخ اولماز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در مورد آدم سفت و سخت و خرج نکن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بکار می رود که مال یا پولش را در کف دستش پنهان می کند . این قسمت از مقیاسهای اندازه گیری به صورت عدد و معدود بکار می رود به همین خاطر کلمه بیر را به اول انها اضافه می نماییم . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در تهیه و تنظیم این قسمت از مقیاسهای اندازه گیری جناب اقای دکتر مجتبی جهانی ما را راهنمایی و یاری کردند قدردان زحمات این فرهیخته ایلی متواضع و دوست داشتنی هستیم. </font></p><p><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01"></p> text/html 2018-09-09T07:13:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اینانلو http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/885 <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>ایلات اینانلو در مرند </p> <p>ایلات اینانلو در شهرستان مرند به فاصله بیست کیلو متر از مرند در بالا وپایین جاده مرند وخوی قشلاق میکنند </p> <p>نام روستاهایی که ایلات اینانلو در زمان تخته قاپو کردن عشایر در انها ساکن شده اند بدین ترتیب میباشد : </p> <p>۱- آغبلاق </p> <p>۲- قاپولوق </p> <p>۳-قرخلار </p> <p>۴-خلخال </p> <p>۵-قوش قیه سی </p> <p>۶- قمیش آغل </p> <p>۷- قرمزی قشلاق </p> <p>۸- گزافر </p> <p>۹- جامه بزرگ </p> text/html 2018-09-09T07:12:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog بیگ اینانلو در مرند http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/884 <p>بیگ اینانلو در مرند در دوره مظفرالدین ومحمدعلی شاه قاجار : </p> <p>چنانکه قبلا نیز اشاره شد اطلاعی از طایفه اینانلو های ساکن مرند که از کدام طایفه شاهسون در مغان بودند در دست نیست </p> <p>اما زمانی که امیر ارشد قرجه داغی (سام خان حاج علیلو ) به ریاست عشایر ازربایجان انتخاب میشود ،طهمز بیگ در بین اینانلو های مرند بیگ طایفه بوده که بعداز مرگ طهمز بیگ از طرف امیر ارشد ایل بیگی عشایر ازربایجان حاج عبدالحسین برادر طهمز بیگ به بیگی اینانلو در مرند انتخاب میشود . </p> <p>حاج عبدالحسین در دوره مشروطه بیگی عشایر را در مرند برعهده میگیرد وبه امورات واختلافات موجود در بین عشایر رسیدگی میکند .به گفته ریش سفیدان طایفه در مقابل خانه حاج عبدالحسین بیگ در آغ داغ قرخلار ( دار آغاجی ) وجود داشته وافراد خاطی را به فلک می بستند . </p> <p>بهرام خان فرزند ارشد حاج عبدالحسین بیگ فردی شجاع بوده طوری که بر کمرش پنج عدد کمر میبست ودر جنگ امیر ارشد با مشروطه چی ها با چندین نفر از اینانلو ها به جنگ رفته ودر همان جنگ کشته میشود وقتی جنازه بهرام خان را به روستای اوخارا می اوردند سردار عشایر میگوید: سربازی که در جنگ کشته شده را در همان جا دفن می کنند، که یکی از سربازان میگوید جنازه بهرام خان است سردار ، سردار بر سرش میزند ومیگوید بیاورید خانه خراب شدم </p> <p>شجاع نظام حاکم مرند در زمان محمد علی شاه قاجار ، که لقب شجاع نظام را از شاه گرفته بود از مخالفان سر سخت مشروطه در ازربایجان بوده مانع رسیدن آذوقه از جلفا ومرند به تبریز شده و تبریز را در محاصره نگه داشته بود روزی با سربازانش به منطقه آغ داغ قرخلار برای اخذ مالیات به خانه حاج عبدالحسین بیگ می اید خبر به بهرام خان می رسد که شجاع نظام امده بهرام خان خودش را می رساند ومی گوید: (تخم های اسبم از کله شجاع نظام بزرگتره برگرده بره مرند من جلو کسی نمی روم و مالیات ام را در مرند میدهم) </p> <p>حاج عبدالحسین بیگ از طایفه حاج میرلی اینانلودر مرند بوده که شش پسر داشت : </p> <p>بهرام خان ، کامران ، عمران ، سردار ، سواد ، جواد (بالابیگ) </p> <p>بهرام خان در جنگ امیر ارشد شهید میشود و جواد ( بالابیگ) در جریان فرقه دموکرات توسط سربازان روس که از قرخلار عبور میکردند راه را بر سربازان روسی میبند که به علت خیانت یکی از هم روستایهایش کشته میشود بعد از فوت حاج عبدالحسین سردار به کداخدایی می رسد وکدخدای رسمی طایفه اینانلو در دوره رضاخان ومحمدرضا شاه میشود وکامران ریش سفید روستای قرخلار انتخاب می شود </p> <p>وبعد از فوت کدخدا سردار برادرش مشهدی سواد تصمیم میگیرد که در شهر مرند ساکن شوند وییلاق قشلاق نکنند . </p> text/html 2018-09-09T07:11:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طوایف ایل اینانلو مرند http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/883 <p>لیست طوایف ایل اینانلو - مرند </p> <p>۱-جین ووران </p> <p>۲-جممدی (جان محمدی) </p> <p>۳-حاجی میر لی </p> <p>۴- حاجی بالاجا لی </p> <p>۵- عیسی خواجه </p> <p>۶- گویجه لی </p> <p>۷-میسمارلی </p> <p>۸- نادری </p> <p>۹-یئیجک </p> <p>۱۰-اسپرلی </p> <p> ایلات اینانلو قبل از تخته قاپو کردن دولت در مکان های زیر قشلاق می کردند : </p> <p>حاجی قاسم قشلاقی - حاجی عبدالحسین قشلاقی - حاجی بالاجا قشلاقی - حاجی صفقلی قشلاقی - قیه داغی - جین ووران - آغباشلی - قمیش اغل - قره اژدها </p> <p>ییلاق های ایلات اینانلو در غرب شهرستان ورزقان (قره داغ) در روستاهای ایر ی علیا ، ورکش ، لاری ، طرزم ،قینر ، گل آخور قرار دارد . </p> <p>نام ییلاق های ایلات اینانلو بدین ترتیب است : </p> <p>۱- آغداش </p> <p>۲- تکه دوندوران </p> <p>۳- گوللی </p> <p>۴-چوخور یورت </p> <p>۵-کاروانسرا </p> <p>۶-قویولو یورد </p> <p>۷-توپراقلی </p> <p>۸-ماهار </p> <p>۹- گل آخور </p> <p>۱۰- لپن </p> <p>وییلاق لپن در کوه میشو مرند که ییلاق روستای گزافر میباشد . </p> text/html 2018-08-31T15:40:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آداب و رسوم ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/882 <p>رسم دختر شوهر دادن در ایل شاهسون بغدادی </p> <p>اگر دختر و پسری گوبک کسمه ( نشان کرده ) هم بودند که قطعا این ازدواج صورت می گرفت و هیچ کدام از طرفین به خود اجازه نمی داد قولش را بشکند و دختر و پسر نیز به رسم احترام به قول بزرگترها تن به این ازدواج می دادند . </p> <p>اگر خواستگار از خودی ها بود که با مشورت بقیه اقوام جواب مثبت یا منفی به خواستگار داده می شد </p> <p>اگر خواستگار غریبه بود ابتدا خانواده دختر به خانواده ای که پسر داشتند می رفتند و موضوع خواستگاری را اطلاع می دادند تا بعدا حرف و حدیث یا اختلافی بابت اینکه دختر طایفه یا تیره را به غرببه داده اند پیش نیاید و اگر اقوام نزدیک مبارک باد می گفتند به خواستگار غریبه اجازه می دادند تا به خواستگاری بیاید . </p> <p>و بزرگان خانواده دختر تحقیقی در مورد خانواده پسر می کردند و در صورت عدم مشاهده چیزی که کسر شان خانواده دختر باشد و به حسن شهرت و رفتار نیک معروف بودند به خانواده پسر جواب مثبت می دادند و ادامه ماجرا .... </p> <p>چون در گذشته روابط فامیلی و حمایت از همدیگر از اصول زندگی و روابط اجتماعی بود فلذا تا آنجا که امکان داشت خانواده ها تن به ازدواج فامیلی می دادند حتی ضرب المثل های معروفی در این خصوص هست . </p> <p>سوتلو قویون سورودان چیخماز </p> <p>هیچ کس میش شیرده خود را به دیگری نمی دهد </p> <p>اوز کوروم کچلیم اوزگه خانیندان یئیدی </p> <p>کور و کچل خودم از خان دیگران برایم بهتر است </p> <p>ابوالفضل فردوسی ( عارف ) </p> <p>@shah3avan </p> text/html 2018-08-31T08:34:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر از حکیم تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/881 <p>شعر: حکیم تیلیم خان </p> <p>یوللایان: حیدر خادملو </p> <p>گلیبدیر نهالین باغ جنت‌دن </p> <p>یاخشی گوگردیب‌دیر ساغ آلما سنه </p> <p>غمزه‌لریی کسگین تردیر آلماسدان </p> <p>کیمدیر دوشن پاخورساغ آلماسنه </p> <p>شیرین! فرهاد یونار بو داغی بیللم </p> <p>بولبول وطن ائدیب بوداغی بیللم </p> <p>قویوب‌سان صدریمه بو داغی بیللم </p> <p>هئچ دوا بیلمنم ساغالماسینه </p> <p>مین سمندین عمروم گولون اوز در ده </p> <p>سائل اولان البت گزر اوز در ده </p> <p>گوروم کی رقیبلر دوشسون اوز درده </p> <p>زیاد اولسون دردی ساغالماسین ه </p> <p>دوست کسر باشیمی ال چالا بیلمم </p> <p>طفلین شکست اولسا آلچالابیلمم </p> <p>خیلی خطرناکَی ال چالابیلمم </p> <p>قورخارام صدرینده ساغ آلما سینه </p> <p>دوستودو محمد علیمدن منیم </p> <p>تیلیم دوست یولوندا المدن منیم </p> <p>هممیشه دوتاردی الیمدن منیم </p> <p>ایندی مات قالمیشام سا قالماسینه </p> text/html 2018-08-27T15:05:36+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تیره های طایفه كوسه لر http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/880 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">تیره های طایفه كوسه لر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تیره های طایفه كوسه لر: هر یك از این تیره ها خود دارای چندین تیره اولیه، ثانویه، نوپا و گوبگ می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">-&nbsp; علی بَیْ لی (علی‌بکلو یا علی بیگلو)&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- علی کورلو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;- جانی لو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;- اسماعیل لو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- قارا بَی لی (قرابکلو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- عاباسلی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- بامورلو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- سیرخاولو (سرخاب لو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- اوسُوبلو(یوسف لو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- مدرم خان لو ‌(محمدرحیم خانلو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- خداورنلی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;- كرلی&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- کیچکین‌علی لی</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">&nbsp;- تمیرلی&nbsp;</font></div><div><font size="2">- کیتین‌علی لی&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- شنبه‌لی&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- جمعه‌لی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- یساول‌لو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- رمضانلو&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- چایچامورلو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- کرد اسدخان (قنبرلو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- ترکمن لی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- سلمان لی</font></div> text/html 2018-08-26T20:20:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog برگی از تاریخ ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/879 <p>برگی از تاریخ ایل شاهسون </p> <p>جعفر آقا و زهره خانم </p> <p>برگ برگ تاریخ ایل شاهسون پر است از رشادت‌های مردان و زنانی شجاع و دلیر که برای زنده نگه داشتن ایل شاهسون جانفشانی کرده اند در این میان گاها شاهد رشادت های افرادی بوده ایم که شجاعت آنان سینه به سینه میان بزرگان نقل قول و به نسل امروز منتقل می شود </p> <p>اما روایتی که قصد داریم نقل کنیم مربوط می‌شود به نیم قرن کمی بیشتر... </p> <p>ییلاق طایفه کوسلر کرفس یا “کرووس “نام روستایی است از توابع شهرستان رزن در استان همدان روستایی به نام آغ چای باشی بوده است </p> <p>در یکی ازاین کوچ ها طایفه کوسه لر ایل شاهسون به منطقه آغ چای باشی نزاعی بین این طایفه و روستائیان آن منطقه رخ میدهد که شخصی از اهالی روستا توسط این طایفه به قتل می رسد </p> <p>به طوری که نزاع میان این طایفه و اهالی روستا بالا می گیرد و پاسگاه رزن دخالت می‌کند پاسگاه رزن توانایی کنترل درگیری را نداشته و هنگ ژاندارمری همدان به این منطقه منتقل می شود این درگیری از زمان شروع تا پایان حدوداً سه ماه طول می کشد آنطور که روایت می شود هنگ ژاندارمری همدان نیز از کنترل درگیری عاجز مانده بود است که پیکی به صمصامی رئیس ایل شاهسون می فرستند صمصامی وقتی وارد منطقه می شود پیغامی به جعفر آقا می فرستد که یک طرف درگیری بوده است جعفر آقا و همسرش زهره خانم در دو طرف کوه سنگر گرفته بودند اند و مأمورین حکومتی را متوقف کرده بودند آنطور که گفته می‌شود جعفر آقا در یک سمت بالای دره و زهره خانم در یک سو مأمورین حکومتی را متوقف و وادار به عقب نشینی کرده بودند </p> <p>وقتی صمصامی رئیس ایل شاهسون به جعفر آقا پیغام می‌فرستد و سلامتی وی و همسرش را تضمین میکند هردو از کوه پایین می آیند وقتی فرمانده ژاندارمری همدان متوجه میشود که فقط دو نفر توانسته بودند که نیروهای حکومتی را متوقف کنند روبه صمصامی و جعفر آقا میکند و میگویید درود و صد درود به چنان شیرزنی با چنین مهارت تیر اندازی </p> <p>ماجرا با وساطت صمصامی حل و فصل میشود و طایفه جعفر آقا آن منطقه را ترک می کنند و به منطقه دیگر کوچ می کنند. </p> <p>روحشان شاد یادشان گرامی </p> <p><br> </p> <p>نویسنده حجت فاتح </p> text/html 2018-08-24T14:42:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مونجوق سالماق http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/878 <p>« #مونجوق_سالماق » مراسمی است عمدتاً زنانه که در واقع نوعی فال‌گیری با شعر محسوب می‌شود. این مراسم با تفاوت‌های جزئی در تمامی روستاها و شهرهای استان مرکزی وهمدان برگزار می‌شود. </p> <p> روش اجرای این مراسم بدین شکل است که در شب #عید_قربان زنان در خانه یک داوطلب که با غذای گرم تهیه شده از گوشت قربانی از آنها پذیرایی می‌کند، جمع می شوند. هر فرد یک مونجوق یا جسمی در اندازه‌های مونجوق ( یا دکمه) انتخاب می‌کند و این مونجوق‌ها به داخل ظرفی #سفالی که محتوی آب است انداخته می‌شوند و روی آن را با پارچه‌ای می پوشانند و تا روز آینده همه به خانه‌های خود رفته و برای نیات خود دعا می‌کنند. </p> <p>در روز بعد، فردی با تجربه که تعداد زیادی دوبیتی‌ #فولکلوریک تورکی موسوم به #بایاتی یا #بئش می‌داند شروع به خواندن یک دو بیتی می‌کند و دختری خردسال دست در داخل ظرف سفالی نموده و یک مونجوق را خارج می‌کند. بدلیل مشخص بودن شکل هر مونجوق تنها برای صاحب آن، بدون اینکه دیگران بدانند منظور کیست هر #بایاتی که خوانده می‌شود به مثابه فال شخص در نظر گرفته می‌شود و فرد با توجه به نیتی که در دل داشته، تفسیر شعر خوانده شده را با آرزوی خود مطابقت می‌دهد. </p> <p> این مراسم آیینی، علاوه بر این که شیوه‌ای مهم برای پاسداشت یکی از مظاهر دین اسلام یعنی عید قربان است، زمینه صله رحم و دوستی‌های بیشتر بین اقوام را فراهم می‌کند. همچنین مراسم منجوق سالماق فرصتی مناسب برای زنده نگه‌داشتن ادبیات شفاهی مردم منطقه در قالب شعر است. </p> <p>خوشبختانه با توجه به اقبال عمومی مردم روستا به مناسبت‌های دینی و باستانی، مراسم مونجوق سالماق تاکنون به خوبی حفظ شده است. با توجه به کم‌توجهی خانواده‌ها به مسئله حفظ #زبان_مادری ممکن است در چند نسل آینده، فردی برای خواندن اشعار ترکی که از عناصر اصلی برگزاری این مراسم است، موجود نباشد. به همین دلیل باید از میراث‌های ناملموسی چون مونجوق سالماق بوسیله ثبت، مستند سازی و حمایت بومیان منطقه برای زنده نگاه داشتن آیین‌هایی این چنینی حفاظت کرد </p> text/html 2018-08-22T15:56:11+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تیره نقدعلی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/877 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;تیره نقدعلی</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">طایفه احمدلی</font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بسم الله الرحمن الرحیم</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">موضوع:گریزی به تاریخ ایل سون&nbsp; (جمع آوری شده ازریش سفیدان تیره نقدعلی حسنلی طایفه احمدلی که سینه به سینه به ایشان رسیده و برخی هم از تاریخچه ای که روی پوست حیوانات که تا سال 1358 موجود بوده وبه دلایل نامشخص ازبین رفته گرفته شده است واطلاعاتی که در پایین در اختیار شما قرار میگیرد تجمیعی از این اطلاعات است ) .</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">محل اسکان اولییه ایل سون منطقه گرجستان&nbsp; بوده وبه دلایلی از مناطق گرجستان ایل به دشت مغان اردبیل کوچ میکند ودر دشت مغان به دلیل کمی مراتع برای چرا ودلایل دیگر که دراین مقال ذکر انها ممکن نیست طوایفی از ایل جدا میشوند وبه منطقه ارومیه کوچ میکنند وبعد از مدتی کوتاه کوچانده میشوند به مراتع ومناطق مختلف فارس وشیراز کنونی ودرسال 550هجری شمسی درحالی که از فارس 15طایفه ویک تیره از شیراز به مناطق مرکزی ایران کوچ داده میشوند وشاه در ان زمان که این طوایف درحال کوچ بودند&nbsp; به این کاروان برخورد میکند و میهمان آنها میشود دران زمان شاه وقتی با این مردم درحال کوچ برخورد میکند وبا فرشی بسیار زیبا مواجه میشود که توجهش را بسیار جلب میکند وان را نام های خوانوادگی موجود دربین تیره های مختلف طایفه احمدلی در بخش جعفریه واستان قم:احمدلی /احمدلو/روستا /وفایی/خوشرو/ساده/سعادتعلی/سخا/ترکزاده/جوکار/آقاعلی/کریم/صالح/زیرک/زندی نژاد/محسن زاده/آقایی /رضوانی نسب/فوقانی پور/فیضی/دلیر /جمشیدی/گور/وحیدی والا/بهمن پور/صفا/یوسفی.....................</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درضمن در این اطلاعت احمدلی های گوی داق که در قم هستن به دلیل نداشتن اطلاعات کافی ذکر نشده اند&nbsp;</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میپسندد واز آنجا اسم ایل از السون تبدیل به شاهپسند /شاهسون میشود .</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اطلاعاتی درخصوص طایفه احمدلی وتیره های مختلف ان در بخش جعفریه استان قم :در بخش جعفریه در روستاهای حسین آباد زند (مصطفی بیگی)/محمود آباد /شریف اباد/عبدل اباد /صفدر/حیدر اباد وبستان/نزدیک به240خوانوار ونزدیک همین تعداد خوانوار به قم وتهران مهاجرت کردند .اکثر این خوانوار های از تیره خانلوق ونقدعلی حسنلی هستند وتعداد کمی هم از تیره دال قرالی واسکندرلی هستند .</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گردآورنده: امیر حسین روستا ابن مهدی ابن اسماعیل(محل تولد روستای حسین آباد جعفریه) ابن اسحاق(صفی آباد جعفریه) ابن جواد(علی آبادگوی داق) ابن حسین(گوی داق) ابن یوسف (گوی داق)ابن گوی رستم(جنوب شرق دوز داقی کوه نمک شمال دامشهر قم) ابن .اوچه قاسم</b></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold" style=""><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></div></div> text/html 2018-08-20T09:20:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طایفه احمدلی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/873 <p>طایفه احمدلی </p> <p>ایل شاهسون بغدادی از طوایف مختلف تشکیل شده است گستردگی محل زندگی این طوایف بر روی نقشه نشانگر این می‌باشد که پهلوی قصد جدا کردن این طوایف را از یکدیگر داشته است با اجرا شدن قانون تخته قاپو طایفه احمدلی در اطراف پرندک زرند ساکن شدند طبق تحقیقاتی که داشتیم منطقه سکونت این طایفه در روستای قاسم آباد زرند و روستای پیک می‌باشد شاید معدود خانوارهایی نیز در روستاهای اطراف ساکن شده باشند اما هسته مرکزی طایفه در روستای قاسم آباد ساکن شده اند </p> <p>در ابتدای امر حدود هفتاد خانوار در این روستا ساکن شدند اما بعد از انقلاب و در چند دهه اخیر این افراد به شهرهای همجوار چون تهران ،رباط کریم ،شهریار ،قم ،ساوه مهاجرت کردند </p> <p>شغل اکثر مردمان این طایفه دامپروری بوده اما بعد از انقلاب به کشاورزی نیز روی آوردند </p> <p>در حال حاضر در روستای قاسم آباد چندین خانوار زندگی میکنند </p> <p>واکثرا به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند </p> <p>این روستا در ۱۵کیلومتری پرندک زرندیه واقع شده است </p> <p>از ریش سفیدان این طایفه میتوان </p> <p>مشهدی هیبت </p> <p>مشهدی اغامعلی </p> <p>نام برد </p> <p>دوستان اگر اطلاعات بیشتری از این طایفه دارند برای تکمیل این تاریخچه برای ما ارسال کنند </p> <p>نویسنده :حجت فاتح </p> text/html 2018-08-19T15:19:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر زیبای ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/872 <p>آی آغالار بو نه یامان درد اولدو </p> <p>طبیب آغلار درمان آغلار درد آغلار </p> <p>اجل هیبتیندن، اولوم سهمیندن </p> <p>سوموگ آغلار، جسد آغلار،جان آغلار </p> <p>یعقوب اوغلانلاری دیل بیر ائیله سین </p> <p>یوسف بی خبردی بیلمز نئیله سین </p> <p>بیر عادیل پادشاه دیوان ائیله سین </p> <p>عادل آغلار،دیوان آغلار،داد آغلار </p> <p>بیر ایگیت کی ائللریندن کوچمه سین </p> <p>یاخشی یامان بیر بیریندن سئچمه سین </p> <p>گوهر شکست اولوب خرجه گئچمه سین </p> <p>وزیر آغلار، وکیل آغلار، خان آغلار </p> <p>ترکمن تیلیم دئییر بئله صییادی </p> <p>یادیمدان گئدمیری آشنالار آدی </p> <p>بیر نجیب زاده نین اولماسین زادی </p> <p>اطاق آغلار،سفره آغلار، نان آغلار </p> text/html 2018-08-19T14:43:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار حکیم تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/871 <p>هرجایی وئرن سلامی </p> <p>الینجه الماسای یئگدی </p> <p>محبت اولمویان یئرده </p> <p>قالینجه قالماسای یئگدی </p> <p>چنگینده تیر وتبری </p> <p>نه بیلر زئروزبری </p> <p>نادانان مجلس خبری </p> <p>الینجه الماسای یئگدی </p> <p>شکرکسمه هر قمیشی </p> <p>سنه دوست اولماز هر کیشی </p> <p>علتلی اولان گوموشو </p> <p>سلینجه سئلمه سی یئگدی </p> <p>بیگانیه دئمه قارداش </p> <p>موسایی اولماز قیزیل باش </p> <p>نانینن یولادا یولداش </p> <p>اولینجه اولماسای یئگدی </p> <p>تلیم دئیر میرزا پاشا </p> <p>خوش اخلاق اول سن یوز یاشا </p> <p>گوهری نادان داشا </p> <p>چالونجه چالماسای یئگدی </p> text/html 2018-08-19T05:12:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog قدیما الانا http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/870 <p><strong>قدیـــــما اَلانـــــا</strong> </p> <p>قدیما دخترا میخواستن برن خونه رژ لبشونو پاك میكردن، ولی الان بدون رژ برن خونه داستان میشه! </p> <p>قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیم، یه سری هم به نت میزدیم. حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم! </p> <p>قدیما: موی بلند... ناخن دراز... واه واه واه. </p> <p>الان: موی بلند... ناخن دراز.... ماه ماه ماه! </p> <p>قدیما: هرکی روزه نبود باید میرفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش! </p> <p>الان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه! </p> <p>قدیما مراسم خواستگاری واسه معرفى دخترو پسرا بود ولى حالا فقط واسه معرفى پدر مادرا ست! </p> <p>قدیما مردم الکی حلقه دست میکردن که همه فکر کنن متاًهلن مثلاً کسی مزاحم نشه... </p> <p>امروز اونا که ازدواج کردن قایم میکنن که موارد جدیدو از دست ندن!!! </p> <p>قدیما مامانا از یه پکیج آموزشى استفاده میکردند که شامل دمپایى، یه متر شلنگ،فلفل قرمز،قاشق داغ و.... بود! </p> <p>مادراى این دوره و زمونه واسه تربیت بچه ها از دی وی دی های آموزشی استفاده میکنن آخرشم به خوبی ما تربیت نمیشن!! </p> <p> خدایی چی بودیم چی شدیم!‌! </p> <p>ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ: هموﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ کس ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‌ﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ!! text/html 2018-08-17T18:20:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog کتاب ریچارد تاپر http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/869 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><strong>ریچارد تاپر و شاهسون های مغان</strong> </font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/231784.jpg" alt="چت اورداپ"></font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">عنوان اصلی کتاب ریچارد تاپر بر اساس </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">متن انگلیسی به شرح زیر است : </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">Frontier nomads of Iran </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">A political and social hisory of the shahsevan </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نماد سر حد ایران </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تاریخ سیاسی و اجتماعی شاهسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">این کتاب ارزشمند توسط مترجم زحمتکش جناب اقای حسن اسدی ترجمه شده است </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آقای اسدی در ترجمه اش به نماد سر حد ایران اشاره نکرده است ودر عنوان کتاب </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">پاراگراف پایین را به صورت </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تاریخ سیاسی و اجتماعی شاهسون های مغان ترجمه کرده است. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ریچارد تاپر استاد و محقق بی بدیل دانشگاه اکسفورد انگلستان است ریچارد تاپر دو سال در تیره حاجی ایمانلو در مورد شاهسون های مغان در الاچیق و چادر سبز و قرمز رنگ همراه ایل به ییلاق و قشلاق کوچ کرد و مانند شاهسون زیست و به تحقیق و تفحص پرداخت و کتاب ارزشمند تاریخ سیاسی و اجتماعی شاهسون های مغان را خلق کرد ریچارد تاپر در سال دوم زندگیش در عشایر همسر فرهیخته ، محقق و خوش قد و قامت خود بنام نانسی تاپر را به شاهسون آورد که وی نیز از اساتید بنام </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دانشگاه های انگلستان است. ریچارد تاپر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از این زن محقق و فرهیخته که گیتار هم می نواخت دو فرزند پسر بنام های ادوارد و دوارد دارد البته چندین سال بعد به خانواده ایمانی در مشگین شهر نامه نوشته بود و در ان نامه قید کرده بود به علت دور بودن محل کار خانم نانسی و بعضی مشکلات دیگر به صورت توافقی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از هم جدا شده اند . گویا ریچارد تاپر بعدا با یک خانم محقق و فرهیخته ایرانی بنام خانم زیبا میرحسینی که اهل ساری است ولی پدر و مادرش در تهران زندگی می کنند ازدواج کرده است و فعلا هم با این خانم زندگی می کند خانم میر حسینی دکترای مردم شناسی دارد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> اگر دوستان در این مورد اطلاعات جامع تری داشته باشند ما را مستفیض خواهند کرد . ریچارد تاپر الاچیق های نیم کره ای را نماد شاهسون های مغان می داند نماد بی بدیلی که در ساختار ان از اصول اساسی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هندسه ،فیزیک و ریاضات پایه استفاده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شده است . این الاچیق و نماد بی بدیل </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شاهسون های مغان را از سایر گروه های ایلی ایران حتی ایلات خرقان و خمسه متمایز می سازد . ایلات خرقان و خمسه که بین زنجان - قزوین زندگی می کنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از منطقه دشت مغان به آنجا کوچانده شده اند. شاهسون های امروز علاوه بر مناطق گسترده ای از کشور ایران در دیگر کشور های همسایه مانند جمهوری اذربایجان ، ترکیه ، کشمیر ،افغانستان ، عراق و سوریه هم زندگی می کنند. </font></p><h1 itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: -3px 0px 3px; font-weight: 400; line-height: normal; color: rgb(34, 34, 34); padding-top: 0px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold">تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون های مغان</font></h1><div class="authors" style="box-sizing: border-box; color: rgb(77, 77, 77); font-size: 13px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&amp;author=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1&amp;select-author=author-exact" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; transition: color 300ms ease 0s, border-color 300ms ease-in-out 0s, background-color 300ms ease-in-out 0s; cursor: pointer; outline: 0px;">ریچارد تاپر</a>،&nbsp;<a href="https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&amp;author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C&amp;select-author=author-exact" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; transition: color 300ms ease 0s, border-color 300ms ease-in-out 0s, background-color 300ms ease-in-out 0s; cursor: pointer; outline: 0px;">حسن اسدی</a>&nbsp;<span class="author_job" style="box-sizing: border-box; color: rgb(170, 170, 170);">(مترجم)</span></font></div><div class="description" style="box-sizing: border-box; margin: 18px 0px; line-height: 24px; color: rgb(89, 89, 89); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">ناشر:</span>&nbsp;<a href="https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&amp;publisher=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86&amp;select-publisher=publisher-exact" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; transition: color 300ms ease 0s, border-color 300ms ease-in-out 0s, background-color 300ms ease-in-out 0s; cursor: pointer; outline: 0px;">اختران</a>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">تاریخ نشر:</span>&nbsp;13 مهر، 1384&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">تعداد صفحه:</span>&nbsp;496&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">شابک:</span>&nbsp;<span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">964-7514-67-0</span>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">قطع کتاب:</span>&nbsp;وزیری&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">وزن:</span>&nbsp;689 گرم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><span class="contrast_font" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">رتبه فروش:</span>&nbsp;<span class="scheme_color fw_light" style="box-sizing: border-box; min-width: 100px; display: inline-block;">#20998 (<a href="https://www.adinehbook.com/gp/bestsellers/ref=pd_ts_b_1" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; transition: color 300ms ease 0s, border-color 300ms ease-in-out 0s, background-color 300ms ease-in-out 0s; cursor: pointer; outline: 0px;">مشاهده پرفروش ترین ها</a>)</span></font></div><div class="description" style="box-sizing: border-box; margin: 18px 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; text-align: right;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style=""><div class="description" style="box-sizing: border-box; margin: 18px 0px; line-height: 24px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" color="#ff0000">جهت دانلود کتاب&nbsp; کلیک کنید&nbsp;</font></div> <p style="color: rgb(89, 89, 89);"></p></a></div> text/html 2018-08-16T21:46:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog گوزل سوز http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/868 <p><strong>گوزل سوز</strong> </p> <p>یازار رسول پناهی </p> <p>تاپامرام علتین </p> <p>ندن بیر عیده اینسان </p> <p>منطقی ایتمیر قبول </p> <p>الوب ایشلری یالان! </p> <p>بونلار عیناد ایدوب لر </p> <p>دوزلیگه سوز یوخدی یوخ </p> <p>عصر تمدوندده </p> <p>لجوج آدم چوخدی چوخ </p> <p>عمیر ائتمک بنذیر </p> <p>بیر کوچری کروانا </p> <p>آخئر چاتار مقصده </p> <p>گئتسه اگر هریانا </p> <p>بوسوز قدیم مثلدی </p> <p>ایپ دوواناقدان کچئر </p> <p>میوه نین ان یاخشی سئن </p> <p>مئشئده چاقال سئچر </p> <p>رسول دایم آختارش </p> <p>گوزل سوز تاپ یاخشی یاز </p> <p>قار قرودا قئشدادا </p> <p>خیال ایله یازدی یاز </p> <p>و...معللیم </p> <p>ساغولون کورکملی شانلی ائللریم. </p> text/html 2018-08-16T21:43:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog سو سوز گول http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/867 <p>سو سوز گول </p> <p>یازار رسول پناهی </p> <p>گول اگر قالسا سوسوز دردینی باغبانه دییر </p> <p>عاشیق اوز دردینی البته کی جانانه دییر </p> <p>نه جفا کاریدی شمع یاندرر اوز عاشیقینی </p> <p>آتش عشقه یانان عاشیقه پروانه دییر </p> <p>ذلیل اینسان تئله شانه وروب چوخ داراماز </p> <p>قارشان باشی سوزین زولف پریشانه دییر </p> <p>نقدر یاسالار احوال یتیم قورتارماز </p> <p>او اورگ غملرینی خلقه ذلیلانه دییر </p> <p>یوخسل اینسان اگر علمیده طغیان ایلسه </p> <p>پولی بزمینده کلامین چوخ حقیرانه </p> <p>دییر </p> <p>بختی یاتمش بشره چوخلاری قه قهله گولر </p> <p>بئله بدبخته قوهوم قارداشی بیگانه دییر </p> <p>چوخلاری واردی کی محتاجدی ولی خلقه دئمز </p> <p>ساخلیار سرینی دیلده دیل نالانه دییر </p> <p>اوت سالر جانیمه اوتلاندری بولبول او زامان </p> <p>اوندا کی درد دیلین خار مغیلانه دییر </p> <p>. </p> <p>یاخشی اینسان سوزین یاخشی لارننان دانشار </p> <p>سوزی دئیرلی اولار چونکی حکیمانه دییر </p> <p>ای پناهی سوزووینن جوهری واردور الحق </p> <p>جوهری اولماسا اشعارووین افسانه دییر </p> <p>ولی موعللیم </p> text/html 2018-08-12T18:02:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog عثمان سروللی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/866 <p>گؤزلیم دوردونمو گول یاتاغیندان؟ </p> <p>ایپک ساچلارینی دارا گئینمه </p> <p>قوی حله باشینا دؤنوم دولانیم </p> <p>کؤنلومو زولفونده آرا گئینمه. </p> <p>زولفون ، قامتیندن اوزوندور اوزون </p> <p>یالانسا امر ائله بوینوم وورولسون </p> <p>آینا قاباغیندا بیر آینا دورسون </p> <p>گؤرونسون اندامین یارا گئینمه. </p> <p>قلبیمی کؤنلومو سنه وئرمیشم، </p> <p>هر زامان باشینا دؤنمک دیر پئشه م </p> <p>من حله باغچاندان گوللر درمیشم، </p> <p>الیم یئتیشمه میش نارا گئینمه. </p> <p>بو کؤنول سؤزومدور دئدیم اوره کدن، </p> <p>بیل کی خوشوم گلمز بزه ک - دوزه کدن </p> <p>گئینسَن آل یاشیل ماوی ایپکدن </p> <p>اوستو قارا گوللو خارا گئینمه. </p> <p>مله ییم اۆزومه گۆلمه اوزرده، </p> <p>بیلیرسن معنا وار بو پرده لرده. </p> <p>ائیه ر گئینسن ده خئیرده - شرده، </p> <p>سن بیزه گلنده قارا گئینمه. </p> <p>سنه شال یاراشیر ایپک یاراشیر </p> <p>گؤرنده سئوینجیم حددیندن آشیر </p> <p>بایاض قوماشلاردان گؤزوم قاماشیر </p> <p>آرا گئینسن ده - آرا گئینمه. </p> <p>عثمان سروللی </p> text/html 2018-08-10T05:58:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طایفه کوسه لر http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/865 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">طایفه کوسه لر&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بنام خداوند کریم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در دشت بسیار زیبا با آنکه زیبائی های ایل داشت فراموش می شد .... قلب پاک شاهسون و صمیمیت آنها نسبت به هم اوج نوع دوستی وعشق به همنوع را به نمایش می گذاشت ...... در منطقه ییلاق چند چادر از طایفه کوسه لر از تیره های مختلف مثل گلهای ارغوانی زینت بخش دشت زیبای شده و دوستان خوب و فامیلهای عزیز را بعد از مدتی در کنار هم قرار داده بود ، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">....سرفرصت در کنار هم زیر یکی از چادرها و یا دم غروب با وزش نسیم ملایم مروری به خاطرات گذشته می زدند و جوانان و نوجوانان از تعریف های آنها به وجد آمده ....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در یکی از روزها چوپانان (چووانلار)حیوانات را به صحرا برده بودند خبر آوردند یکی از حیوانات شیخ جواد گم شده و معلوم نیست چی شده این موضوع باعث کل کل کردن طرفین و...... شد ،کلبا( کلبی) مح مد محمدآقا(محمدعلی مطیع) و عاواس (عاباس) اوغلو درویش با رفیق شان شیخ جواد شروع به شوخی و کل کل کردند .... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کلبی( کالبی )مح مد آقا می گفت:شیخ شما فقط اسم در آوردی! اگر راست می گی (می گوی) خواب ببین حیوانت کجاست؟ </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عاباس اوغلو درویش هم در ادامه صحبتش می گفته :کلبلی مح مد آقا اذیت ائیلمه شیخ گِهداً بیر نظر وئیرر، اودا شانسی دوز گئلر، بئیزده شیخی چوخ ائیستریک قابئل ائیلریک ... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خنده های هرسه در بیابان خدا نوای شور و صمیمیت را می داد و .... بعد از چند دقیقه شیخ در جواب آنها می گفت: تاری قارا گلمسین سیز کی قارنی قارا دویلویدوز به نئیه بوجور ،اولومویوز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این بگو و مگو و شوخی ها بالخره به شرط بندی می کشد قرار می گذارند اگرشیخ نتواند جای حیوان گم شده اش رابگوید باید به آنها نهار بدهدو اگر شیخ توانست جای حیوان را بگوید آنها به شیخ نهار بدهند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.......... شیخ بعداز نماز صبح یه چشمی روی هم می گذارد تا ......(گوز ائیستیدر)....... از خواب بیدار و کمی مکث می کند می گوید حیوان را پیدا کردم....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بعد از چند ساعت مثل همیشه با دوستانش دور هم جمع می شوند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چون این ماجرا کمی طولانی شده بود،یکی از آن بزرگواران می گوید :شیخ نهار را کی بخوریم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شیخ در جواب می گوید : هر موقع که بپزید، بنده آماده خوردنم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هر سه زدن زیر خنده ..... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کالبی مح مد می گوید :انگار خیلی مطمعن هستی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> شیخ در جواب می گوید: البته که مطمعن هستم، ادامه میدهد بعد از نماز صبح در فکر صحبت هایمان خوابم برد در خواب دیدم دو نفر در مورد حیوان گم شده من صحبت می کردند یکی از آنها گفت در بین گله ائی ست که از اینجا خیلی دور می باشد، فردا دم غروب در کنار دیگر حیوانات روستا برای آبخوری به پیش ....کهریز خواهند برد ، من فردا صبح راه می افتم تا دم غروب آنجا باشم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.......فردای آنروز خودش را به محلی که گفته شده بود می رساند ، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تا غروب منتظر می شود، بلخره گله برای خوردن آب به کنار کهریز می آید شیخ خیلی خونسرد حیوان خود را جدا کرده ....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">....دوستان او می گویند الحق که....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">داستانی بود از گفته های پدرم و نقل از کسانی که در آن ییلاق همسایه وی بودند... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سلیمان امیری فرد </font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-08-09T04:27:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر زیبای ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/864 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">گوزلئرین قاراسینا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سن گزن یوللاری یاغیب قار آلدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گوز تیکدیم یولونا گوزوم قارآلدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آغلادیم غصه دن رنگیم سارالدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اوچاندا طرلانیم جانیمی آلدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اوندان تکجه منه غم- غصه قالدی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قرربانام جیرانین قارا گوزونه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یاش توکر گوزوندن دوزر اوزونه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یار دئییب قاچیرام یولون دوزونه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بولبولو آپاریب باغلارا سالدیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آه چئکیب اورَکدَن داغلارا سالدیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ال وورمایین سینه مده کی داغلارا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یار گلمه سه دوروم قاچیم داغلارا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سو چیلییه م اویییه سیز باغلارا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بولبول قونا قیزیل گوله بویانا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">《بلکه منیم یاتمیش بختیم اویانا》 </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کیمسه بیلمیر بودردیمین چاراسین </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخدا دئشمه اورگیمین یاراسین </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گئت عشقیمه دئنن تئلین داراسین </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مرهم قویسون سینه مین یاراسینا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قربان اولوم گوزلئرین قاراسینا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">توکولنده آغاجلارین خزلی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گوردوم گزیر بوباغدا بیر گوزلی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اوخومادی من یازدیغیم غزلی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یاز 《سخاوت》قوی شعرینی اوخوسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آچیب هوروکلئرین توکوب توخوسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شاعر</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سخاوت عزیزی</font></p><p><br></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-08-06T11:08:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog سرگذشت یک اتفاق http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/863 <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">داستان واقعی </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سرگذشت یک انسان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">با طبیعت و اطرافیانمان مهربان باشیم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سالهای نه چندان دور در یکی از روستاهای اطراف ساوه شخصی زندگی میکرد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در زمانهای قدیم چون یخچال نبود خانواده ها وقتی گوسفندی را می‌کشتند آن را قطعه میکردند و در انباری آویزان میکردند تا خشک شود به این صورت آذوغه را برای فصل زمستان و بهار نگهداری میکردند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اما داستان از آنجا شروع میشود که مرد خانه گوسفندی را سر میبرد و قطعه میکند و مادر خانواده گوشت ها را بعد از قطعه قطعه کردن در انباری خانه آویزان میکند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">فردای آن روز پسر خانواده وقتی به خانه می آید میبیند مادرش گریه میکند وقتی علت گریه مادر را جویا میشود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مادر چنین پاسخ میدهد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">فرزندم آن گربه ای که میبینی دیشب تمام گوشت ها را از مکانی که آویزان کرده بودم خورده و تلف کرده است و پدرت به علت همین اتفاق مرا سرزنش کرده و ادامه ... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نوجوان وقتی ماجرا را میشنود با خود نقشه ای میکشد گربه را با هر ترفندی شده می‌گیرد و گربه را به تنور خانه که پر از آتش و ذغال بوده می اندازد گربه در آتش می سوزد و جان میدهد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سال ها از آن ماجرا میگذرد تا اینکه پسر خانواده ازدواج میکند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بعد از مدتی بچه دار میشود متاسفانه نوزاد نمی‌ماند و همچنین نو زاد های بعدی . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در نوزاد های بعدی مادر نیز به همراه فرزند فوت می‌کند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مرد دوباره ازدواج میکند و این قضیه دوباره تکرار میشود این بار نیز همسر دوم با فرزندش فوت می‌کند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مرد دوباره ازدواج میکند ودر همسر سوم نیز ماجرا تکرار میشود و بچه ها یکی بعد از دیگری فوت میکنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در این مدت به روی هم از سه همسر مجموعا ۲۱بچه فوت می‌کند و دو مادر نیز فوت میکنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">همسر سوم بچه بیست و دوم را به دنیا می آورد و عمه بچه اینبار بچه را بعد از زایمان با خود می‌برد تا او بزرگ کند بچه بزرگ میشود و نوجوانی رعنا میگردد وقتی عمه میبیند برادرزاده اش بزرگ شده اورا نزد برادرش می‌برد تا در کنار پدر و مادر واقعی خود زندگی کند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بعد از مدتی فرزند خانواده دام ها را برای چرا به صحرا می‌برد و در کارهای خانه کمک حال پدر می‌باشد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">روزی از روزهای تابستان که فرزند خانواده گوسفندان را به صحرا می‌برد آسمان ابری میشود و رعد برق میزند و فرزند بیست و دوم نیز بر اثر رعد و برق فوت می‌کند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">پایان ... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">جمع بندی پایانی داستان با شما </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-08-05T12:19:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog رسم ارثیه در شاهسون ایل بغدادی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/862 <p><br> </p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رسم ارثیه در شاهسون ایل بغدادی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">این رسم زمانی اجرا می شد که ایل در کوچ بود امروزه این رسم اجرا نمی شود . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">وقتی دختر و پسری ازدواج می کردند و خداوند فرزندانی به ایشان عنایت می کرد اعم از دختر و پسر . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">این فرزندان قد کشیده و بزرگ شده و ازدواج می کردند . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دختر یه خانه بخت می رفت و پسر همسرش را به خانه پدریش می آورد سالها می گذشت تا اینکه فرزندان دیگر از جمله دختر و پسر ازدواج می کردند . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به ترتیب پسر بزرگتر با گرفتن چندین گوسفند یک شتر و چند بز و یک یا دو سیاه چادر تشکیل یک خانواده مستقل می داد و برای ایشان نیز در قشلاق یک خانه خشت گلی توسط خانواده پدری ساخته می شد . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به این ترتیب همه پسرها و دخترها از خانه پدری جدا می شدند . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کوچکترین پسر وارث نهایی آنچه می ماند میشد و صاحب یورد پدر می شد . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حتی بعد از مرگ پدر برادرها و خواهر ها روز اول عید به دیدار یورد پدر می رفتند و به اجاق پدر سلام می کردند و این تا زمان مرگ آن پسر کوچکتر ادامه می یافت. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دختر ها از گرفتن ارث از خانه پدری و اموال پدر خودداری می کردند و این حق برایشان محفوظ بود که اگر با خانواده شوهر به اختلاف می خورد یا به دلیل فوت همسر مجبور میشد خانه شوهر را ترک کند به خانه پدری بیاید و پسر کوچک موظف بود به بهترین نحو ممکن از خواهرش مراقبت نماید . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ابوالفضل فردوسی ( عارف ) </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-08-01T19:28:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog فرهنگ لغت ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/861 <p><font face="Mihan-IransansBold"><br> </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کلمات و اصطلاحات که در آنها قان وجود دارد و کاربرد آن در ایل شاهسون بغدادی . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قان : خون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قان باغلاماق : خون بس . تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان و خوانین جمع می شدند و خانواده مقتول و قاتل را یکجا جمع کرده و بین آنان صلح برقرار می کردند و معمولا با دادن گوسفندان یا شتران یا دختری از خانواده قاتل را به عقد یکی از پسران خانواده مقتول در می آوردند تا خانواده مقتول از قصاص قاتل بگذرند و کینه و دشمنی بین آنان خاتمه یابد . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قان سالماق : حرف یا عملی را انجام دادن تا بین دو کس یا دو خانواده و ... اختلاف سنگین انداختن به نحوی که احتمال قتل و دست و پا شکستن در آن باشد . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قانلی : قاتل . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قان سیز : بی تعصب . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قانلی پیچاقلی : اختلاف ناشی از قتل بین دو خانواده یا دو طایفه و ... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قارا قان : به منطقه ای بزرگ اطلاق میشود که در آن دشت و کوه و رودخانهک باشد ( قارا : بزرگ ،،، قان : منطقه ای که شامل کوه و دشت و رودخانه باشد ) . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">منطقه ای بین ساوه و همدان و آبگرم و قزوین و ... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قانجیخ : سگ ماده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قانان : درک کننده . فهمیده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قانماق : فهمیدن . درک کردن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قان توکمک : قربانی کردن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قاناتماق : زخمی کردن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قان اورک : دل پرخون . دل پردرد </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ابوالفضل فردوسی ( عارف ) </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-08-01T16:21:08+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آهنگ ترکیه ای غمگین | اهنگ خواننده ترکیه ای ایرانی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/860 <h2 style="text-align: right; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.2;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" color="#000000" size="6">آهنگ های غمگین ترکیه ای خواننده زن</font></h2><div><font face="Mihan-IransansBold" style="" color="#000000" size="6">دانلود موزیک ترک&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000">سایت ایل شاهسون&nbsp; تقدیم می کند&nbsp;</font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000">بزرگترین مرجع موزیک ترک در جهان انواع موزیک خوانندگان ترک زبان از ایران ترکیه اذربایجان&nbsp;</font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000">، دانلود آهنگ های غمگین ترکیه ای خواننده زن و آهنگ ترکی غمگین خواننده زن جدید دانلود آهنگ خواننده زن ترکیه ای دانلود آهنگ ترکی استانبولی غمگین خواننده زن دانلود غمگین ترین ترانه های ترکیه ای</font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-1118 size-full" src="http://nex1music.net/wp-content/uploads/2018/07/download-ahang-ghamgin-torki.jpg" alt="دانلود آهنگ های غمگین ترکیه ای خواننده زن" width="760" height="617" srcset="http://nex1music.net/wp-content/uploads/2018/07/download-ahang-ghamgin-torki.jpg 760w, http://nex1music.net/wp-content/uploads/2018/07/download-ahang-ghamgin-torki-300x244.jpg 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px auto; transition: all 0.3s ease-out; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">&nbsp;</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 1.2; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold">آهنگ ترکی غمگین خواننده زن</font></h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold">مجموعه پیش رو در حال بروزرسانی و تکمیل است. گلچینی از آهنگ های غمگین از خواننده های ترکیه ای زن</font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span id="more-1117" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"></span></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><a href="http://dl.gigamusic.ir/Archive/turkish/woman-sad/7691.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><font face="Mihan-IransansBold">آهنگ ترکی غمگین</font></a></p><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">پخش‌کننده صوت</span><div id="mep_0" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-audio-shortcode mejs-audio" tabindex="0" role="application" aria-label="پخش‌کننده صوت" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, serif; position: relative; vertical-align: top; box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(85, 85, 85); width: 685.688px; height: 40px; min-width: 241px; visibility: visible !important;"><div class="mejs-inner" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial;"><div class="mejs-mediaelement" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 40px; width: 685.688px; z-index: 0;"><mediaelementwrapper id="audio-1117-1" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></mediaelementwrapper></div><div class="mejs-layers" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;"></div><div class="mejs-controls" style="border: 0px; padding: 0px 10px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; bottom: 0px; display: flex; height: 40px; left: 0px; list-style-type: none; position: absolute; width: 685.688px; z-index: 3; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="mejs-button mejs-playpause-button mejs-play" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px;"><button type="button" aria-controls="mep_0" title="پخش" aria-label="پخش" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer" aria-live="off" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-currenttime" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail" style="border: 0px; padding: 10px 0px 0px; margin: 0px 10px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; direction: ltr; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; position: relative;"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0" aria-label="کنترل‌کننده‌ی زمان" aria-valuemin="0" aria-valuemax="NaN" aria-valuenow="0" aria-valuetext="00:00" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px 0px 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); width: 446.625px; outline: 0px;"><span class="mejs-time-loaded" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); left: 0px; transform: scaleX(0); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(0, 115, 170); left: 0px; transform: scaleX(0); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: height 0.1s cubic-bezier(0.44, 0, 1, 1); box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.5); z-index: 10; left: 0px; transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px; transform: scaleX(0) !important;"></span><span class="mejs-time-handle" style="border: 4px solid transparent; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; cursor: pointer; left: 0px; position: absolute; transform: translateX(0px); z-index: 11; border-radius: 0px;"><span class="mejs-time-handle-content" style="border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.9); padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.9); cursor: pointer; left: -7px; position: absolute; transform: scale(0); z-index: 11; border-radius: 0px; height: 10px; top: -4px; width: 10px;"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-duration" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:00</span></div><div class="mejs-button mejs-volume-button mejs-mute" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; position: relative;"><button type="button" aria-controls="mep_0" title="ساکت" aria-label="ساکت" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: -60px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><a class="mejs-horizontal-volume-slider" aria-label="میزان صدا" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" role="slider" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; display: table; height: 36px; position: relative; vertical-align: middle; width: 56px; outline: 0px;"><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; box-sizing: border-box;">برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.</span><div class="mejs-horizontal-volume-total" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); height: 8px; top: 16px; width: 50px; border-radius: 0px; font-size: 1px; left: 0px; position: absolute;"><div class="mejs-horizontal-volume-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; left: 0px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); height: 8px; top: 0px; width: 50px;"></div></div></a></div></div></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><a href="http://dl.gigamusic.ir/Archive/turkish/woman-sad/sad.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی استانبولی غمگین</a></p><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">پخش‌کننده صوت</span><div id="mep_1" class="mejs-container wp-audio-shortcode mejs-audio mejs-container-keyboard-inactive" tabindex="0" role="application" aria-label="پخش‌کننده صوت" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, serif; position: relative; vertical-align: top; box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(85, 85, 85); width: 685.688px; height: 40px; min-width: 241px; visibility: visible !important;"><div class="mejs-inner" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial;"><div class="mejs-mediaelement" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 40px; width: 685.688px; z-index: 0;"><mediaelementwrapper id="audio-1117-2" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></mediaelementwrapper></div><div class="mejs-layers" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;"></div><div class="mejs-controls" style="border: 0px; padding: 0px 10px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; bottom: 0px; display: flex; height: 40px; left: 0px; list-style-type: none; position: absolute; width: 685.688px; z-index: 3; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="mejs-button mejs-playpause-button mejs-pause" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px;"><button type="button" aria-controls="mep_1" title="توقف" aria-label="توقف" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: -20px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer" aria-live="off" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-currenttime" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:19</span></div><div class="mejs-time-rail" style="border: 0px; padding: 10px 0px 0px; margin: 0px 10px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; direction: ltr; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; position: relative;"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px 0px 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); width: 446.625px; outline: 0px;"><span class="mejs-time-loaded" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); left: 0px; transform: scaleX(1); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(0, 115, 170); left: 0px; transform: scaleX(0.109712); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover" pos="241.484375" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: height 0.1s cubic-bezier(0.44, 0, 1, 1); box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.5); z-index: 10; left: 7.95393px; transform: scaleX(0.522878); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-handle" style="border: 4px solid transparent; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; cursor: pointer; left: 0px; position: absolute; transform: translateX(45px); z-index: 11; border-radius: 0px;"><span class="mejs-time-handle-content" style="border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.9); padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.9); cursor: pointer; left: -7px; position: absolute; transform: scale(0); z-index: 11; border-radius: 0px; height: 10px; top: -4px; width: 10px;"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-duration" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">02:59</span></div><div class="mejs-button mejs-volume-button mejs-mute" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; position: relative;"><button type="button" aria-controls="mep_1" title="ساکت" aria-label="ساکت" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: -60px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><a class="mejs-horizontal-volume-slider" aria-label="میزان صدا" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" role="slider" aria-valuenow="80" aria-valuetext="80%" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; display: table; height: 36px; position: relative; vertical-align: middle; width: 56px; outline: 0px;"><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; box-sizing: border-box;">برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.</span><div class="mejs-horizontal-volume-total" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); height: 8px; top: 16px; width: 50px; border-radius: 0px; font-size: 1px; left: 0px; position: absolute;"><div class="mejs-horizontal-volume-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; left: 0px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); height: 8px; top: 0px; width: 40px;"></div></div></a></div></div></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><a href="http://dl.gigamusic.ir/Archive/turkish/woman-sad/532463873.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی زن غمگین</a></p><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">پخش‌کننده صوت</span><div id="mep_2" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-audio-shortcode mejs-audio" tabindex="0" role="application" aria-label="پخش‌کننده صوت" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, serif; position: relative; vertical-align: top; box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(85, 85, 85); width: 685.688px; height: 40px; min-width: 241px; visibility: visible !important;"><div class="mejs-inner" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial;"><div class="mejs-mediaelement" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 40px; width: 685.688px; z-index: 0;"><mediaelementwrapper id="audio-1117-3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></mediaelementwrapper></div><div class="mejs-layers" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;"></div><div class="mejs-controls" style="border: 0px; padding: 0px 10px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; bottom: 0px; display: flex; height: 40px; left: 0px; list-style-type: none; position: absolute; width: 685.688px; z-index: 3; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="mejs-button mejs-playpause-button mejs-play" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px;"><button type="button" aria-controls="mep_2" title="پخش" aria-label="پخش" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer" aria-live="off" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-currenttime" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail" style="border: 0px; padding: 10px 0px 0px; margin: 0px 10px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; direction: ltr; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; position: relative;"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0" aria-label="کنترل‌کننده‌ی زمان" aria-valuemin="0" aria-valuemax="NaN" aria-valuenow="0" aria-valuetext="00:00" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px 0px 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); width: 446.625px; outline: 0px;"><span class="mejs-time-loaded" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); left: 0px; transform: scaleX(0); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(0, 115, 170); left: 0px; transform: scaleX(0); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: height 0.1s cubic-bezier(0.44, 0, 1, 1); box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.5); z-index: 10; left: 0px; transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px; transform: scaleX(0) !important;"></span><span class="mejs-time-handle" style="border: 4px solid transparent; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; cursor: pointer; left: 0px; position: absolute; transform: translateX(0px); z-index: 11; border-radius: 0px;"><span class="mejs-time-handle-content" style="border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.9); padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.9); cursor: pointer; left: -7px; position: absolute; transform: scale(0); z-index: 11; border-radius: 0px; height: 10px; top: -4px; width: 10px;"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-duration" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:00</span></div><div class="mejs-button mejs-volume-button mejs-mute" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; position: relative;"><button type="button" aria-controls="mep_2" title="ساکت" aria-label="ساکت" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: -60px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><a class="mejs-horizontal-volume-slider" aria-label="میزان صدا" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" role="slider" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; display: table; height: 36px; position: relative; vertical-align: middle; width: 56px; outline: 0px;"><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; box-sizing: border-box;">برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.</span><div class="mejs-horizontal-volume-total" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); height: 8px; top: 16px; width: 50px; border-radius: 0px; font-size: 1px; left: 0px; position: absolute;"><div class="mejs-horizontal-volume-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; left: 0px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); height: 8px; top: 0px; width: 50px;"></div></div></a></div></div></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><a href="http://dl.gigamusic.ir/Archive/turkish/woman-sad/Tag%20Music.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 87, 142);">آهنگ ترکیه ای خواننده زن غمگین</a></p><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">پخش‌کننده صوت</span><div id="mep_3" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-audio-shortcode mejs-audio" tabindex="0" role="application" aria-label="پخش‌کننده صوت" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, serif; position: relative; vertical-align: top; box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(85, 85, 85); width: 685.688px; height: 40px; min-width: 241px; visibility: visible !important;"><div class="mejs-inner" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial;"><div class="mejs-mediaelement" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 40px; width: 685.688px; z-index: 0;"><mediaelementwrapper id="audio-1117-4" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></mediaelementwrapper></div><div class="mejs-layers" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;"></div><div class="mejs-controls" style="border: 0px; padding: 0px 10px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; bottom: 0px; display: flex; height: 40px; left: 0px; list-style-type: none; position: absolute; width: 685.688px; z-index: 3; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="mejs-button mejs-playpause-button mejs-play" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px;"><button type="button" aria-controls="mep_3" title="پخش" aria-label="پخش" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer" aria-live="off" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-currenttime" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail" style="border: 0px; padding: 10px 0px 0px; margin: 0px 10px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; direction: ltr; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; position: relative;"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0" aria-label="کنترل‌کننده‌ی زمان" aria-valuemin="0" aria-valuemax="NaN" aria-valuenow="0" aria-valuetext="00:00" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px 0px 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); width: 446.625px; outline: 0px;"><span class="mejs-time-loaded" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); left: 0px; transform: scaleX(0); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.15s ease-in; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgb(0, 115, 170); left: 0px; transform: scaleX(0); transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px;"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: height 0.1s cubic-bezier(0.44, 0, 1, 1); box-sizing: border-box; border-radius: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 10px; position: absolute; background: rgba(255, 255, 255, 0.5); z-index: 10; left: 0px; transform-origin: 0px 0px 0px; width: 446.625px; transform: scaleX(0) !important;"></span><span class="mejs-time-handle" style="border: 4px solid transparent; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; cursor: pointer; left: 0px; position: absolute; transform: translateX(0px); z-index: 11; border-radius: 0px;"><span class="mejs-time-handle-content" style="border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.9); padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.9); cursor: pointer; left: -7px; position: absolute; transform: scale(0); z-index: 11; border-radius: 0px; height: 10px; top: -4px; width: 10px;"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container" style="border: 0px; padding: 16px 6px 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: content-box; height: 24px; line-height: 10px; width: auto; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; text-align: center; word-wrap: normal;"><span class="mejs-duration" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box;">00:00</span></div><div class="mejs-button mejs-volume-button mejs-mute" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; font-size: 10px; height: 40px; line-height: 10px; width: 32px; position: relative;"><button type="button" aria-controls="mep_3" title="ساکت" aria-label="ساکت" tabindex="0" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 10px 6px; transition: all 0.3s ease-out; font-family: Helvetica, Arial; background-image: url(&quot;//nex1music.net/wp-includes/js/mediaelement/mejs-controls.svg&quot;); background-position: -60px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; display: block; font-size: 0px; height: 20px; line-height: 0; overflow: hidden; position: absolute; width: 20px; outline: 0px;"></button></div><a class="mejs-horizontal-volume-slider" aria-label="میزان صدا" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" role="slider" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; display: table; height: 36px; position: relative; vertical-align: middle; width: 56px; outline: 0px;"><span class="mejs-offscreen" style="border: 0px; padding: 0px; margin: -1px; transition: all 0.3s ease-out; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; word-wrap: normal; box-sizing: border-box;">برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.</span><div class="mejs-horizontal-volume-total" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.33); height: 8px; top: 16px; width: 50px; border-radius: 0px; font-size: 1px; left: 0px; position: absolute;"><div class="mejs-horizontal-volume-current" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; box-sizing: border-box; border-radius: 0px; left: 0px; position: absolute; background: rgb(255, 255, 255); height: 8px; top: 0px; width: 50px;"></div></div></a></div></div></div><div class="kk-star-ratings bottom rgt" data-id="1117" style="border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(242, 242, 242); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(242, 242, 242); border-left-color: initial; border-image: initial; padding: 1em 0px; margin: 10px 0px 5px; transition: all 0.3s ease-out; height: 40px; overflow: hidden; position: relative; width: 85px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2018-07-30T17:22:45+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مهران قربانی|تنهای وحشی |مهران قربانی ساری http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/859 <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="6">مهران قربانی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="6"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3">مهران قربانی اسم اورا در گوگل سرچ میکنی کلمات پیشنهادی گوگل کلمات زیر میباشد اما بهراستی مهران قربانی کیست ؟ ایا او یک شرور میباشد ؟ اما هرچه هست وی یک طرفداران زیادی دارد و هوادارن بسیاری در ایران دارد و ارادت خاصی وی دارند&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3"><br></font></p><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">مهران قربانی</span></font></p></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""></a><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Mihan-IransansBold;"><font color="#cc0000">زندگینامه مهران قربانی</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><font color="#cc0000"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><span style="font-size: 13.3333px;">مهران قربانی کیست</span></font></p></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""></a><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><font color="#cc0000"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold;">جرم مهران قربانی</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><font color="#cc0000"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><span style="font-size: 13.3333px;">اعدام مهران قربانی</span></font></p></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""></a><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><font color="#cc0000"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold;">سن مهران قربانی</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><font color="#cc0000"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""></a><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold;"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title="">حکم مهران قربانی چیست</a></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: 13.3333px;">مهران قربانی نمیدونم اسمشو باید لات گذاشت یا شرور ولی این مرد سر نترسی داره</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">یکی از خلافکارای بزرگ ساری معروف به کامبیز ترک تو محله ترک نشینها زندگی میکرد ،کامبیز همراه نوچه هاش تو محل های اطراف عربده کشی زورگیری و مزاحمت ایجاد میکرد تا این که مهران قربانی بهش اخطار داد دست ازین کارش برداره ..کامبیز هم در جواب گفت هنوز تو ساری لاتی رو دست من بلند نشد یه بار دیگه حرف بزنی گوشتو میبرم ....<br style="margin: 0px; padding: 0px;">کمتر از یه ساعت مهران قربانی همراه با مجتبی ساداتی-روح الله مرادی-باجان-مهدی قرمز-پیام مسلمی- حامد قربانی- و چند نفر دیگه به محله ی ترک نشینا رفتن و دوتا از خیابون های اصلی شهر رو بستن. این در حالی بود که مهران با 15 نفر رفته بود ولی کامبیز ترک با حدود 150 نفر منتظر نشسته بود<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><img src="http://www.ordup.com/pics/375/53484.jpg" alt="چت اورداپ"><font face="Mihan-IransansBold"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به محض پیاده شدن مهرانشون از ماشین دارو دسته کامبیز به سمتشون سنگ و شیشه نوشابه پرتاب کردن مهران قربانی چند تا تیر هوایی شلیک کرد و در اخر چند تیر به سمت جمعیت زد ... با زخمی شدن چند نفر همه فرار کردن ... اونایی که موندن تا جا داشتن خوردن آخر کار مهران نشست رو کمر کامبیز ترک و گوش کامبیز ترک رو برید ... اون روز چندتا ماشین آتیش زدن چندنفر شدیدا زخمی شدن و زمانی که پلیس دخالت کرد چندتا پلیس تیر خوردن بعد اون ماجرا نه تنها کامبیز بلکه هیچکدوم از اشرار اون منطقه جرعت خلاف نداشتن..<br style="margin: 0px; padding: 0px;">..<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><img src="http://www.ordup.com/pics/375/53485.jpg" alt="چت اورداپ"><font face="Mihan-IransansBold"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">چند سال پیش هم کولی نشین ها و حلبی نشین ها(جوگی) برای مردم شهر مزاحمت ایجاد میکردن، پلیس چند بار به منطقه جلبی نشین ها حمله کرد ولی کلی زخمی داد تا این که مهران قربانی و دارو دستشو از جلو فرستادن و خودشون از پشت رفتن تا منطقه رو پاکسازی کردن<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مهران قربانی تو زندان ساری مهدی گاو زن رو هم به قصد کشت زده بود<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">ایشون به همراه مجتبی گلبابایی که قبلا عکسشو گذاشتم از بادیگارد های برادران کلبادی بودن</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title="" style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000">اورداپ&nbsp;</font></a></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="" title=""><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">عکس های مهران قربانی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"></p></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/224084.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/224085.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/224949.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/223729.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/223730.jpg" alt="چت اورداپ"></p> text/html 2018-07-30T09:03:50+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آهنگ و رقص شاد شاهسونی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/858 <h2 style="text-align: right; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.2; color: rgb(85, 85, 85);"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="6">آهنگ شاد شاهسونی&nbsp;</font></h2><div><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><br></font></div><h2 style="text-align: right; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.2; color: rgb(85, 85, 85);"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">آهنگ و رقص شاد شاهسونی</font></h2><div><br></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2" style="" color="#ff0000"><b>سایت ایل شاهسون&nbsp;تقدیم می کند، ,آهنگ شاهسونی شاد رقص شاهسونی اهنگ شاهسونی اهنگ شاهسونی جدید. اهنگ شاهسونی اپارات اهنگ شاهسونی ترکی اهنگهای شاهسونی دانلود اهنگ های ترکی شاهسونی.</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2" style="" color="#ff0000"><b>هدف جلب رضایت شما ترک زبانان عزیز میباشد&nbsp;</b></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: right;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/230237.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><br></p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.2; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">مجموعه آهنگ شاهسونی</font></h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱ –&nbsp;<a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/04/akbar gholami - halay toutan [128].mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">آهنگ شاد شاهسونی هالای توتان از اکبر غلامی</strong></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲ –&nbsp;<a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/04/mohammad sahraei - sani mana versalar [128].mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">آهنگ شاد شاهسونی سنی منه ورسلر از محمد صحرایی</strong></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۳ –&nbsp;<a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/04/mohammad torkaman - salbinaz [128].mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">آهنگ شاد شاهسونی سلبیناز از محمد ترکمن</strong></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۴ –&nbsp;<a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/04/nosrat zargar - dayma dayma [128].mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">آهنگ شاد شاهسونی دَیمه دَیمه از نصرت الله زرگر</strong></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۵ –&nbsp;<a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/04/omid torkaman - oy ghiz [128].mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">آهنگ شاد شاهسونی اُی قیز از امید ترکمن</strong></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۶ .&nbsp;<a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/akbar gholami - el shahsavan.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">آهنگ شاد ایل شاهسونی از اکبر غلامی</strong></a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۷ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/akbar gholami - Fadila.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شاد ترکی فادیله از اکبر غلامی</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۸ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/akbar gholami - nazanin ay nazanin.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ نازنین آی نازنین از اکبر غلامی</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۹ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/akbar gholami - vay pari pari.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شاد وای پری پری از اکبر غلامی</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۰ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/akbar gholami - nari nari.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شاهسونی ناری ناری از اکیر غلامی</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 1.2; font-family: Yekan, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">آهنگ شاد شاهسونی ترکی رقص</h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۱ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/akbar gholami - shirinim.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شیرینیم از اکبر غلامی</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۲ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/ashegh hoseyn yari - omromdan doymosham.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ عمروم دن دویموشم از عاشق حسین یاری</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۳ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/Ashegh Sadri - Estiram Sani.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شاد ایستیرم سنی از عاشق صدری</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۴ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/Ashegh Sadri - Pari Jan.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شاهسونی پری جان از عاشق صدری</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۵ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/ashegh hoseyn yari - nazli yar.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ شاد نازلی یار از عاشق حسین یاری</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۶ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/mohamad torkaman - gedim bostana.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ گدیم بُستانا از محمد ترکمن</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۷ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/mohamad torkaman - man sana khaterkhaham.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ من سنه خاطرخواهم از محمد ترکمن</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۸ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/mohamad torkaman - yanaram yoragimi daghlaram.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 87, 142);">آهنگ یانارام ئورگیمی داغلارام از محمد ترکمن</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۱۹ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/omid torkaman - oy ghizlar.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ئوی قیزلار از امید ترکمن</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۰ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/sajad tavakoliyan - nazli delbar.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ نازلی دلبر از سجاد توکلیان</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۱ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/07/ali shokat - besh besh.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ بش بش از علی شوکت</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 1.2; font-family: Yekan, tahoma; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">مجموعه آهنگ های ترکی قشقایی</h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۲ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 1.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۱</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۳ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 2.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۲</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۴ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 3.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۳</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۵ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 4.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۴</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۶ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 5.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۵</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۷ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 6.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۶</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۸ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 7.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۷</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۲۹ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 8.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۸</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۳۰ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 9.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۹</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۳۱ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 10.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آهنگ ترکی قشقایی ۱۰</a></strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">.</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">۳۲ .&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://stg.pz10198.parspack.net/mp3/96/08/torki qashqaei 11.mp3" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 87, 142);">آهنگ ترکی قشقایی</a></strong></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div>