ایل شاهسون با سلام خدمت شما همراهان عزیز وجود یک وبسایت برای ایل بزرگ شاهسون قابل محسوس بود تصمیم گرفتیم با کمک عده ای از فرهیختگان عزیز اولین سایت ایل شاهسون را راه اندازی کنیم به امید اتحاد ایل شاهسون . درباره ایل شاهسون:شاهسون بغدادی. [سَ وَ نِ بَ] از ایلات تُرک اطراف تهران، ساوه، زرندوگرماب وزنجان و قزوین بوده‌اند که ییلاق‌شان خلجستان و فراهان و قشلاق‌شان ساوه و زرند بوده‌است و در اطراف قزوین به سی طایفه منقسم می‌شدند ... . (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۱۲) مذهب شاهسون‌های بغدادی از زمان صفوی یا پیش از آن شیعهٔ دوازده امامی بوده‌است. شاهسون‌ها در تغییر مذهب رسمی ایران به شیعه نقش مهمی داشته‌اند. شاهسون ایل بغدادی ازدو سر شاخه زیر تشکیل شده است : 1 لک 2 آرریخلی . که هر کدام از این سر شاخه ها دارای طوایفی می باشند . مجموع طوایف ایل شاهسون بغدادی 32 طایفه به شرح زیر می باشد : 1 قاراقویونلو 2 کوسه لر 3 دلیلر ( دللر ) 4 سولدوز 5 یارجانلی 6 حاققی جانلی 7 احمدلی 8 موسولو 9 شرفلی 10 کرملی 11 کله ون 12 موختابند لی ( موخته ون لی ) 13 قرنلی ( قرللی ) 14 چلبلی 15 ذولفوغارلی 16 کاروانلی 17 اتک باسانلی 18 میغن 19 نیلغاز 20 دوگر 21 قوتولو 22 ساتیلی 23 حوسن خانلی ( حسین خانلی ) 24 اینانلی ( ایناللی ) 25 الی قوردلو ( علی قوردلو ) 26 خیدیرلی 27 قسیملی ( قاسم لو ) 28 زیلیق لی 29 قریب لک 30 حسن لی 31 آغ قویونلو 32 دئولته ون قشلاق این ایل از گوی داغ ( کیلومتر ۵۰ اتوبان قم - تهران ) شروع و تا اطراف شهر ساوه و زرند پراکنده اند ییلاق این ایل هم اطراف شهرستانهای قروه ، رزن و آوج همدان بوده است. مدیرسایت :حجت فاتح ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828 http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com 2019-01-20T20:47:02+01:00 text/html 2019-01-17T10:31:39+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog قاراقان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/935 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">قاراقان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">قاراقان کجاست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قاراقان (خرقان) منطقه‌ی وسیع و یکپارچه‌ای است که بین استانهای همدان، زنجان، مرکزی و قزوین گسترش یافته است. در گذشته سرزمین قاراقان به سه بلوک قاراقان افشار، قاراقان بكیشلی و قاراقان قوتلو تقسیم می‌شده است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;امروز بخشی از آن که در شهرستان رزن استان همدان قرار دارد «دهستان خرقان» نام دارد و بخشی از آن که در استان قزوین قرار دارد به دو قسمت تقسیم شده که «قاراقان شرقی» و «قاراقان غربی» است و بخشی از آن که در شهرستان ساوه استان مرکزی قرار دارد «بخش خرقان» نامیده می‌شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; در دهه ۶۰ نزدیک به هفتاد روستا از روستاهای قاراقان قزوین ضمیمه استان همدان شد که از آن روستاها می‌توان به آرپادره، ساریچلو، چپقلو و ... اشاره کرد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همچنین تعدادی از روستاهایی که قاراقانی هستند در استان زنجان قرار دارند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سرزمین قاراقان در مجموع ناحیه‌ای است کوهستانی که دو سلسله جبال معروف آن یکی «قاراقان داغ» در حد فاصل قاراقان و دهستان درجزین و خلجستان ساوه و دیگری رامند میان قاراقان و رامند و دهستان زهرا قرار دارند. سلسله قاراقان داغ در طول منطقه‌ای که در داخل آن واقع است در هر محل به نامی خوانده می‌شود. دو گردنه معروف این سلسله کوه یکی «سلطان بولاق» و دیگری «آوا» یا «آوج» نام دارد. در گذشته کوههای قاراقان ییلاق ایلات تورک شاهسون بغدادی بوده است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قاراقان در قسمت جنوب غربی قزوین و از شمال به دهستان دودانگه، نواحی افشاریه، زهرا، از شرق به دهستان خلجستان شهرستان ساوه، از جنوب قسمتی به دهستان درجزین استان همدان و از مغرب به ناحیه خمسه زنجان محصور است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آوج و آبگرم از شهرهای مهم قاراقان قزوین و مامونیه، زاویه، رازقان و پرندک از شهرهای مهم قاراقان ساوه بشمار می‌روند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کاوش‌های تپه‌های باستانی، نشانه‌های تمدن بشری در این سرزمین را تا بیش از ۹۰۰۰ سال پیش آشکار می‌سازند. همچنین آثار درخشان معماری تورکی اسلامی در کنار طبیعت متنوع و افسونگر منطقه، آیینه‌ای از فرهنگ و تمدن کهن را در پیش روی بیننده می‌نهد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مردم قاراقان تورک بوده و به زبان تورکی تکلم می‌کنند که از گروه زبان تورکی اوغوز و شاخه‌ی مرکزی آن می‌باشد و تقریباً هر روستا دارای لهجه خاص خود است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">«قاراقان» کلمه‌ای تورکی و به معانی زیر است که هیچکدام قطعیت کامل و علت نامگذاری نیستند و فقط یادآوری احتمالات است :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۱. نوعی از درخت و یا بوته، اقاقی، گل ابریشم. بنا به کاشغری نوعی درخت کوهستانی، بوته بیشه. فرمهای گوناگون آن به صورتهای قاراقان، قاراقانا، کاراگان، قاراغان، خاراغان آمده است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۲. به معنی رود کوچک و یا باریکه آب کوهستانی.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۳. قاراقان و یا قاراخان نام و لقب برخی شخصیتهای تاریخی و اسطوره‌ای تورک بوده است، از جمله لقب پدر اوغوزخان؛ لقب یکی از چهار فرزند چنگیزخان؛ نام خانی مشهور از اویراتها و ...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۴. در تاریخ سیاسی و اجتماعی تورک، قاراخان به عنوان لقب و رتبه‌ای دولتی و ندرتاً به معنی بزرگ قوم بکار رفته است. در نظام دولتی تورک، قاراخان مقام بلندپایه‌ای بوده است که دارنده آن از طبقات پایین جامعه به حاکمیت رسیده باشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۵. «قاراخان» در میتولوژی تورک، به معنی خدای خدایان و معادل زیوس یونانیان است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در سالهای گذشته نام تعدادی از روستاها تغییر یافته و یا در گویش محلی به نامهای دیگری خوانده میشوند که از آن جمله می‌توان به نامهای زیر اشاره کرد:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آوا : آوج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کولونگون : کلنجین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایلدیرئیین : ائلدره جین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">علی بولاغی&nbsp; : چشمه علی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سیمس آباد : ارتش آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گؤی زمی : گاو زمین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سیدآوا : سعیدآباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گاویک: شهید آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هارایین : هرآیین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ساران : ساغران سفلی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یئنگی کند : ساغران علیا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ماداوا : طبلشکین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خرخره : اسماعیل آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">داخیرئیین : داخرجین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کؤکه : کوکج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نیریگ : نیریج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کامیش گون : کامیشگان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آلچان : آروچان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چونه : چوبینه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">استه‌لک : استلج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پریسوانا : پرسبانج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیسسئیین : کیسه جین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیرخ قیزلار : چهل دختر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قورتلار قالاسی : قلعه کرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قهوه : قهوج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قمیشلی : قمشلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بایین : بادجین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بی‌یوو : بی آب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شوروو : شور آب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بئش تیان : بهشتیان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">علی آوا : علی آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سرولی: حسین آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ماهمود آوا :محمود آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گند آهو یا کند آهو :دشت آهو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لقمگیر : لجامگیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گوموش تپه:خروسدره</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بایون:بادقین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یل کورپو :دانک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">استلک:استلج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قاراداش:نصرت آباد</font></div> text/html 2019-01-17T10:28:52+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog سلام اولسون شاهسون ائلینه http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/934 <div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">سلام اولسون شاهسون ائلینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">شاهسونین یوردونا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون امک چکن آتالارا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">گوزل آنالارینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون قوچ اوغلانلارینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">رشید قیزلارینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون قارا چادیرینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">دیره گینه بوجاغینا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون آت بئلینده یاشایان قهرمانلارینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">وطنی گوزله ین سربازلارینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون آغ سققل لرینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">کئیوانی آغ بیرچکلرینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون ائل بگیسینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">خانلارینا بی لرینه کدخدالارینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون چوبانینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">چول له کی بولاقلارینا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون قوچونا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">قویون ایدن قوزوسونا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">کورپه سینه سئییزینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ایزمان ایدن دیزمانینا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون شاعیرینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سوز بیله نینه&nbsp; یول&nbsp; گورسه دنینه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون تاریخ یازانینا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">بایاتی دئیه نینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون آشیغینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سازاندایدان داوول چی سینا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون کوره کنینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">گوزل آی کیمین گلینینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون شاهسونین ائلینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">گوزل گوزل دبینه رسمینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">سلام اولسون&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ابوالفضل فردوسی ( عارف )</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/238153.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2019-01-17T10:25:50+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog بیر چوپان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/933 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیر چوپان داوارےنین " ایتےنے " نئجه جزالاندیریر !</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">روایت دیربیرگون ڪےبهرام گور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گوردوبیرچوبانےدرحال ـ عبور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چوخ غضبله چوبهٔ دارےقوروب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیرایتےده گور نئجه داراووروب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شدّتےنن اوُ ایتے ائیلر عذاب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چک سزاۓاؤز ایشین ائیلرخطاب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هئےزوزه چکیب اوُحیوان آغلاییر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هرگئچیب گئده نے نئجه داغلایور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یاندوردو بهرامے ده بووضع حال</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عیللت تنبیهینےائتدےسئوال ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عرض ائدیب بوندان آرتیخ چاره یوخ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بوخیانت ڪاریدور تقصیرےده چوخ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صاحابینه چوخ خیانت ائیله ییب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هم خیانت ، هم جنایت ائیله یوب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اولجه چوخ صادقیدے باصفا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤزایشینده موروّتلے چوخ باوفا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">واریدیربیرگلله حئیوانیم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مال دولت ده چوخ ایمڪانیم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گلله مه چوبانیدیر هم پاسبان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یوخومودورمن احتیاج گلله بان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قویمازیدےهئچ واخت بیرڪج قدم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اولمازیدےگلله مین تعدادی ڪم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">توله ییدے چوخ ضعیف و ناتوان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گورمه میشدےخوش غذادان بیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نیشان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آریقےدیرجیسمےچون چوب قلیان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یوخودورڪےبیرےوئرسین آب و نان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چڪیب قاراگونلر اولموشدو تباه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">من گتیردیم تا وئریم اوُنا پناه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دولدوروردوم ڪاسهٔ صهباسینے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایسّتیردیم منزل و مأواسینے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ائیلردیم نوازش هر گون و هر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تا قورتولا رنج دن چڪمه یه عذاب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آچولدوگوللرے تئزه غؤنچه سے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آسلاندان قوچاق اولدوپنجه سے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هئیبتیندن آسلان ائیلردےفرار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حئیطه سینده آسلان توتمازدے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قرار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نعره سیندن قافلان اولاردےزهله چاک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گلله یه پیس باخانےائیلردے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هلاک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">غفلت ائتدیم گلله دن من بیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زامان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گون گون اوسته آز اولوردے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ناگهان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گوردوم گلله دن اؤلوریارالے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چوخو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خبر آلدیم ، ایتین هئچ خبر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یوخو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیرگون خلوت بیریانداائتدیم ڪمین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تاپام بلڪه بوایشین من عیللتین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چڪیردیم من غائبانه اینتظار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ناگهان بیرجه قورد اولدو آشڪار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دیشےقانجیخ بوایتےجلب ائیله دے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صورتینے ایت اوچون قلب ائیله دے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آردےو...</font></div> text/html 2019-01-17T10:22:54+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog سید حیدر بیات: http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/932 <div><font face="Mihan-Yekan" size="7">سید حیدر بیات</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">دان یئلی ییرلاییر</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شسون قادینی قویون ساغیر</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">یاغیر سوت بایدایا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">موزیکال بیر یاغیش کیمی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اویله کی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اوزانلار سازلارین چالارلار</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ساغیر</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شسون قادینی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چیچک گئییم</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چاخیر بنیز</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">*</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خیزانی ایسه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">قارا چادیر قاباغیندا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">پوزولاجاق بو آنلاری</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بوتون ازبرله ییر</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">***</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">نه تئز اوتدو او گونلر</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سانکی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">دده قورقود بویلاری ایمیش؛</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خیزانلیق</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">کوچ قون</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حیات</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانیم هئی...</font></div> text/html 2019-01-17T10:19:01+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog یک قاعده در زبان تورکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/931 <div><font face="Mihan-Nassim" size="6">یک قاعده در زبان تورکی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">در زبان تورکی ریشه فعل همیشه در اول کلمه می آید و هرگز تغییر نمی کند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یازماق&nbsp; &nbsp;---------&nbsp; &nbsp;یاز&nbsp; --------&nbsp; &nbsp;ریشه فعل&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یاز دیم&nbsp; : نوشتم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یاز&nbsp; یرم : می نویسم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یاز&nbsp; اجیام : خواهم نوشت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یاز&nbsp; مادیم : ننوشتم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یاز&nbsp; &nbsp; میرم : نمی نویسم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">یاز&nbsp; &nbsp;ماجیام : نخواهم نوشت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim">و .......</font></div> text/html 2019-01-07T16:36:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/930 <p>تیلیم خان : </p> <p>مشرف بویوردین تشریف گتیردین </p> <p>گلمزدین سن بیزه قربان اولدوغوم </p> <p>آز قالیب حسرتین آلا جانومو </p> <p>شوقیم چکر سیزه قربان اولدوغوم </p> <p>سن گلدین اوطاغا نور دولدو طاغا </p> <p>سن گلن یولارا قربان صدقا </p> <p>دوروم قربان کسیم سن تک قوناغا </p> <p>هم یولا هم ایزه قربان اولدوغوم </p> <p>بئله باخ بئله باخ ترکمن نوه سی </p> <p>چوخدور اورگیمده یارین هوسی </p> <p>سن یادا دوشنده اورگ تله سی </p> <p>رعشه دوشر دیزه قربان ادلدوغوم </p> <p>سنی گورمم جان قاییتماز دیزیمه </p> <p>عزرائیل چنگگین سالور گوزومه </p> <p>قاییت دالو بیر باخ منیم یوزومه </p> <p>دهنینده سوزه قربان اولدوغوم </p> <p>سن منی ائیلدین ائلدن اولوسدان </p> <p>اولونجه چکمم ال سن کیمی دوستدان </p> <p>سرانداز آسدیغین جوت ممه‌ن اوستدن </p> <p>تیلیمه بیر بوسه قربان اولدوغوم </p> text/html 2019-01-07T16:28:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog غزل ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/929 <p><strong>غزل ترکی</strong> </p> <p>سن سیز کُونلوم اووی اولوبدی غم خانه آنا </p> <p>وِرمَرَم بیر تِلووی مولکو سولیمانه آنا </p> <p>فلگین گردیشیدی یوخدی سوءزوم حیف اولا کی </p> <p>عموروین یاخچی یری دوشدو زمستانه آنا </p> <p>وئرماقئن دانلاماقئن دردلریمن درمانی دی </p> <p>ینه شرمنده جانم‌‌ گئلبدی درمانه آنا </p> <p>سنی من چوخ سئویرم اینان ماسان آند ایچَرم </p> <p>آند اولا اوز سوءدوا سونردا قورانه آنا </p> <p>هر زامان سئسله مئشم جان دیئب سن اِشیدجگین </p> <p>بیر دفعه چاغر منی قوی من دیئم جانه آنا </p> <p>دونیاسی زندان اولوب من چوبا اوغلوبهارین </p> <p>آلا گوءزلردن ایراق دوشوبدی زندانه آنا </p> <p>چوبان اوغلو </p> text/html 2019-01-05T16:55:39+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog جاذبه‌های قاراقان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/928 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">جاذبه‌های قاراقان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;جلوه‌ای بی‌نظیر از خودنمایی شقایق ها در حد فاصل بین روستای عین آباد و منوچهر در شهرستان رزن استان همدان</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/245829.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div>جناب آقای امیرعلی حاتمی</div> text/html 2019-01-05T16:48:43+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog روستای چناقچی بالا http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/927 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">&nbsp;روستای چناقچی بالا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">،منطقه‌ی نمونه‌ی گردشگری قاراقان<br></font><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;روستای چناقچی بالا از توابع بخش خرقان در شهرستان زرندیه و در 45 کیلومتری شمال غرب شهر ساوه قرار دارد.</font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/245828.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این روستا در بخش خرقان در غرب شهرستان زرندیه ،&nbsp; از شمال به روستای چناقچی پایین از جنوب به روستای زمبر و از غرب به روستاهای تیره و آق بولاغ و از سمت شرق به روستای لار محدود می‌شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;این روستا با ارتفاع 2400 متر از سطح دریا دارای آب و هوای آن معتدل و کوهستانی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">روستای چناقچی علیا قدمت تاریخی طولانی دارد و طبق شواهد و قراین موجود ، پیشینه‌ی روستا را به دوران صفویه نسبت می‌دهند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اکثریت مردم روستا دین اسلام و مذهب شیعه دارند و اقلیتی نیز مسیحی ارتودکس هستند و به سه زبان تورکی ، فارسی و ارمنی تکلم می‌کنند.</font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold">از مهمترین جاذبه‌های اکوتوریستی روستای چناقچی در بخش خرقان شهرستان زرندیه ، آبشار زیبای آن است که در منتهی‌الیه ضلع شمالی روستا قرار دارد و منظره‌ای بدیع و كم نظیر را به وجود آورده و هر ساله به ویژه در فصل بهار و تابستان ، گردشگران زیادی را به این منطقه جذب می‌كند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">از طریق شهر ساوه و جاده‌ای آسفالته می‌توان به این روستای زیبا رفت و جلوه‌های رویایی آن آبشار را به تماشا نشست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;آبشار چناقچی در ارتفاع 2400 متر از سطح دریا قرار گرفته و از ارتفاع تقریبی 30 متری و از فراز بستر صخره ای دره ، از میان سبزه زاران و جلبک ها به پایین سرازیر و راهی تقریباً طولانی را برای ریزش می پیماید و در پایین آبشار هم فضایی دنج و مسطح با درختانی سرسبز وجود دارد که مکانی دلنشین را برای اقامت و نظاره کردن این زیبایی‌های طبیعی فراهم آورده است.</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold">فصل زمستان علیرغم برودت هوا و دسترسی دشوار به آبشار ، به دلیل وجود قندیل‌ها و آویزه‌های یخی و سایر جذابیت‌های فصل زیبای زمستان ، جذابیت ویژه‌ای را برای آبشار چناقچی ایجاد می‌کند و تماشای آن را بیش از پیش لذت بخش می‌کند.</font></div></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2019-01-02T17:31:27+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog بش بش جدید ارشد جلالی |عاشیق ارشد جلالی |دانلود آهنگ ارشد جلالی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/926 <div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">دانلود آهنگ عاشیق ارشد جلالی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">استاد آشیق ارشد جلالی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ضبظ و تنظیم:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">علی قره بیکلو(بیگی)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نوازنده بالابان :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">استاد حسین علی حسینی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کاور: علی قره بیکلو(بیگی)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باتشکر از محمد قره بیکلو</font></div></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/243040.jpg" alt="243040 samim"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div> text/html 2018-12-24T07:59:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر درباره قاراقان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/925 <p>شعر درباره قاراقان </p> <p>قاراقاندان قار گوندر </p> <p>آل دستمالی نار گوندر </p> <p>موشکیل ایشیم دو شوبدو </p> <p>ایمان لاردان جار گوندر </p> <p><br> </p> <p>ترجمه شعر </p> <p>از منطقه قاراقان برف و دستمالی پر از انار بفرست </p> <p>کارم به مشکل بر خورده برای من از امامان یاری بطلب . </p> text/html 2018-12-24T07:54:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ضرب المثل ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/924 <p><strong>ضرب المثل ترکی</strong> </p> <p>ضرب المثل شاهسونی </p> <p>قیش توکندی اوزو قارلیخ کوزه قالدی </p> <p>زمستان تمام شد روسیاهی برای ذغال ماند </p> text/html 2018-12-19T08:17:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog یلدا موبارک http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/923 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">دارخموشام </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قار سالاجاگ هامو کسی یوخایا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گوزل ککلیگ تک قالاندا اوخویا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">من که یوخام کورک کورک قار توکم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایستی اوده ننم قالو توخویا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قار آقاردار چله ده باش قله نی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یوللار گورر ککلیگ توتوب گله نی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کورسو قوران نقیل دین ننه لر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">داروخموشام اوشاقلوقدان بله نی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بوز هاوادا قارو توکن کورکلر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قوناقلارو یولا سالان چورکلر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یاخچولوقو چاقور بویانا گلسین </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">داش اولوبدو بو غربتده اورکلر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">فلک آتور سوپاندونان داشونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یان توتورو هامو مندن باشونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بو دونیانون محبتی اولوبدو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">الیم سیلمز گوزلریمین یاشونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قویون آلوب اوز یانونا قوزونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بابام قویوب آوخور اوسته دوزونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">غوصا یمه قارا قویون یم چاتار </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آلله ورر آز و چوخدان روزونو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قار اوستونده دوشر سنی ایزلریی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اره گدیب نجه ایلدی قیزلریی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آرزوم بودو گلم توتام الیدن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخ آرقورو بوز هاوادا دیزلریی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قوشلار یاتار تیر بیخینده گجه لر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قیش بولوتو یاواش یاواش قار الر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">هامو قیشدا گیرر کورسو دیبینه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بو دردیمی قاردا قالانلار بیلر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گنه سالدوم یادوما تورپاقومو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چالادکی سوسوز قالان باغومو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سون گینن کوربولاغوم قار گلر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخ ایستیرم قارلو گورم داغومو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ایستمیرم گوزلریزده یاش اولا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اورکلرده بو غربتده داش اولا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دیین گولون بو دونیادا خوش اولون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بلکه بوجور زیندگانلوق باش اولا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">پیشاپیش یلدا مبارک </font></p> text/html 2018-12-18T20:40:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر ترکی پدر http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/922 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">آتالارسؤزو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سؤز وار ائل ایچینده.سؤز وار ائوایچینده. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">درین چای سسیز آخار. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دیش آغریسین جان چکر. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اؤزگه سؤزونو اؤزگه ائوینده دانیشما, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اؤزچوره یینی ,اؤزگه سوفراسیندا یئمه, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قیلینــج باشدان کئچر قلـم داشـدان, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کؤکسوز آغــاج تـئز ییخیلار </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کندی کؤپکسیز گؤردو,کنده آغاج سـیز گیردی, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">کور بولاقدان سو گلمـز, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اؤزگه آغزینا باخان,آج قالار, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ائلین سسی حاق سسیدیر, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اوبا ییخیلدی هامی داغیلدی, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> آغیزدان چیخان سؤز,آتیلان اوخ گِری دؤنمـــز. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آغاجین کؤکو تورپاغدا,آدامین کؤکو ائلده دیر, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> آغ پولی ساخلا,قره گونده .الدن توتار. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سویوق دَمیر دؤیولمز. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سو گلن آرخا بیرده گلر. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سؤز سو کیمی آخار. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخ مال حرامسیز اولماز,چوخ سؤز یالانسیز, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوخ هورن ایت ,توتماز, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چالقیسیز توی اولماز, </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چؤرک سیز چؤله چیخما </font></p> text/html 2018-12-18T20:35:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog حکیم تیلیم خان اوجاقی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/921 <p><strong>حکیم تیلیم خان:</strong> </p> <p>منه جان وئریب جان آلان </p> <p>تانیگینان آنلا منی </p> <p>قاتما غیره بیگانه‌یه </p> <p>بیر یادا سال بلله منی </p> <p>گوزل چوخدور درد و غمیم </p> <p>سنی گوردوم آه همدمیم </p> <p>دئدیم وئر لبلردن امیم </p> <p>هاچان دئدیم دانلا منی؟ </p> <p>اوجا پله‌دن اینمیشم </p> <p>نه دانیشیب نه دینمیشم </p> <p>عشقیندن دوشوب سینمیشم </p> <p>شکسته‌یم بلله منی </p> <p>یار عشقیندن دردمندم </p> <p>وئردیگین ایلقارا بندم </p> <p>غیر سفرلره کوندم </p> <p>سینه‌ن اوسته یوللا منی </p> <p>لبلرین وئر امیم ناشتا </p> <p>همی یازدا همی قیشدا </p> <p>تیلیمی گزدیردین باشدا </p> <p>دئمه‌دین نیشانلا منی </p> <p><br> </p> text/html 2018-12-18T08:32:19+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog معرفی ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/920 <div><font face="Mihan-IransansBold"><font style="text-align: justify;" size="6">معرفی ایل شاهسون&nbsp;</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font style="text-align: justify;" size="6"><br></font></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" style="text-align: justify;">منشأ شکل گیری شاهسون ها به طور کلی مبهم است، گسترده ترین تحقیقات در مورد ایل شاهسون را دکتر «ریچارد تاپر» انگلیسی انجام داده است، ایشان حدود 50-40 سال است که به صورت تخصصی روی شاهسون های ایران کار می کند، در نظریه‌هایی که ایشان ارائه داده اند و نظریه هایی که برخی از محققین داخلی ایران مانند خانم «پریچهره شاهسوند بغدادی» و دکتر «عطاا... حسنی» و سایر محققین داخلی داشته‌اند، هر کدام نظریه های متفاوتی دارند. برخی منشأ شکل گیری این ایل را از دوره صفویه به بعد می‌دانند و برخی دیگر آن را به زمان ورود اقوام ترک زبان در اوایل قرن پنجم می دانند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ها درباره منشا شکل گیری ایل شاهسون سه نظریه وجود دارد: اولین نظریه پیدایش آنها را به زمان ورود ترک‌های غُز از شمال شرق به ایران می داند. و در واقع آنها را از ترک‌هایی می دانند که از زمان «محمود غزنوی» وارد ایران شدند و ابتدا در شرق مازندران و سپس به سمت غرب و مرکز ایران حرکت کردند، نظریه دیگر که عمدتاً در کتاب های دوره صفویه مورد بحث قرار گرفته شکل گیری این ایل را مربوط به زمان شاه عباس اول صفوی می‌دانند، این نظریه تشکیل ایل شاهسون توسط شاه عباس بزرگ را دلیلی برای كاستن نفوذ و نیروی حكمرانان32 طایفه قزلباش كه در آن روزگار اداره همه امور مملكت را در دست داشتند و قدرتی بزرگ و خودكامه در برابر پادشاه به شمار می‌آمدند، می‌داند. آنها از آن زمان به بعد، به عنوان افراد شاهسون معروف شدند که این کلمه شاهسون از «شاه» به علاوه «سِوَن» یا «سِیَن» تشکیل شده یعنی خواهان شاه، دوستدار شاه، بعضی ها هم می گویند بر خلاف ایل‌های دیگر که منشأ پیدایش قومی و قبیله ای دارند، منشأ شکل گیری این ایل یک منشأ سیاسی است که مربوط به همین زمان است. منشأ دیگر که دکتر ریچارد تاپر ارائه داده مربوط به حرکت شاهسون ها از قلمرو عثمانی به سمت امپراطوری صفویه است. وی آنها را از قبایلی می داند که به سرپرستی ینصر پاشا در اواخر قرن شانزدهم مانند بیشتر افراد تیره‌های شیعه و سنی، خود را از ستم امپراطوری عثمانی نجات دادند و به ایران فرار كردند و مذهب سنی را رها ساخته، مذهب شیعه را برگزیدند و از شاه عباس اجازه خواستند كه قبیله خود را به ایران بیاورند كه مورد موافقت شاه عباس قرار گرفت و شاه‌عباس به آنها آزادی انتخاب محل داد كه این قبایل، مغان (مركز ایل شاهسون امروزی) را انتخاب كردند و از این مقطع، ایل شاهسون گسترش می‌یابد. مقایسه بین فهرست قبایل شاهسون که از ترکیه به مغان آمده اند و فهرست قبایل کنونی شاهسون ها نشان می دهد که یون سور پاشا و معاصران او سردودمان واقعی شاهسون‌های امروزی هستند.</font><font size="2" style="text-align: justify;">طبق نظر آخر شکل گیری حقیقی شاهسون ها به زمان صفویه بر می گردد، ما روایتی هم داریم که شاهسون عنوانی است که دختر شاه طهماسب «پریخان خانم» که مقتدرترین زن دوران صفوی است برای این ایل انتخاب می کند طی بده بستان های سیاسی و حمایتی که می خواست از جانشین شاه طهماسب داشته باشد، و می شود گفت که این عنوان یک انتخاب کاملا سیاسی است</font><strong style="font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</strong></font> text/html 2018-12-18T08:28:21+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تاریخچه شاهسون های فارس http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/919 <p dir="RTL" align="justify" style=""><font size="5" style="" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;شاهسونان فارس</font></p><p dir="RTL" align="justify" style=""><font size="5" style="" face="Mihan-IransansBold">شاهسون های فارس&nbsp;</font></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><br></span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">پس از روی کار آمدن دولت مقتدر صفوی و اعلام شاهی سون از طرف شاه عباس بزرگ ، شاهسون از درون قزلباش جوشید.چنانکه عده ای از اینالوهای فارس به فرماندهی اجداد سرتیپ غلامحسین خان فرزند شهاب الملک شاهیسون شدند و درون ارتش صفوی &nbsp;در برقراری امنیت فارس کوشیدند در این اثنا به دستور سردار امامقلی خان پسر اللهوردی خان ، سردار یزرگ صفوی به همره عده ای از شاهسون ها ی آق قو یونلو &nbsp;از دشت مغان و اصفهان به فارس آمدند وبه همراه شاهسون های اینالو در فارس ماندند و در برقراری امنیت ایلات ، شهرها و راه ها تلاش کردند، در همین زمان بود که دولت مقتدر صفوی امامقلی &nbsp;خان &nbsp;را به همراه سپاهی مجهز به جنگ با پرتغالی ها فرستاد که جزایر هرمز وخلیج فارس را اشغال کرده بودند. سپاه شاهسون دلاورنه &nbsp;و شجاعانه به فرماندهی&nbsp;امامقلی خان &nbsp;جنگیدند و تسلط دوباره ایران را برجزایر هرمز ، بحرین و سواحل جنوبی خلیج فارس تثبیت کردند.که بندر گامبرن در همین زمان به بندر عباس تغییر نام پیدا کرد. سالها شاهسون ها در قالب ارتش میلشیایی و عشایری خود &nbsp;و هزینه کم و درون ایلی، نظم و امنیت را در ایران و سواحل جنوبی خلیج فارس ، حاکم کردند.پس از بقدرت رسیدن نادر شاه افشار شاهسون ها به همراهی او در جنگ کرنال و فتح هندوستان دلاوری های کردند.شاهسون های فارس در زمان کریم خان زند نیز در برقراری امنیت کشور کوشیدند.&nbsp;</p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">آغاز حکومت قاجار و شرکت در جنگ روسیه دوره جدیدی برای مردم ایل از جمله شاهسون ها می باشد که متاسفانه بخش اعظیمی از ییلاقات و قشلاقات شاهسون در قفقاز از دست رفت. در دوره &nbsp;قاجاره به دستور آقا محمد خان عده ای از شاهسون ها به اطراف قم و ساوه مهاجرت کردند.</p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فشار های مالیاتی قاجار در سالهای 1320 قمری باعث &nbsp;کردید که کلانتر ایل شاهسون فارس&nbsp;<strong>رجبعلی خان</strong>شاهسون ،با تعدادی از افراد ایل کوچ اجباری و به سیرجان ،یزد ، شهر بابک و سپس خراسان &nbsp;مهاجرت کنند. که اکنون تعدادی از شاهسون های فارس&nbsp;در حومه‌ی سرخس روستاهای «بق‌بقو»، «سنگ سپر»، «کهنو»، «شهرک جدید شهید رجایی» و «شهرک رضویه» از حومه مشهد مقدس ساکن‌اندو&nbsp;روی هم رفته جمعیت آن‌ها به چهارصد خانوار می‌رسد و شهرت شاهسون دارند. یکی از اشخاص معروف حومه‌ی سرخس مشهد مقدس «حاج‌حسین‌خان شاهسون» می‌باشد. بعد از مهاجرت رجبعلی &nbsp;خان به مشهد کلانتری ایل شاهسون را&nbsp;<strong>عباس خان شاهسون</strong>&nbsp;بر عهد میگیرد &nbsp;که<strong>&nbsp;</strong>در این زمان&nbsp;ایل شاهسون در دره‌های جنوب شرقی شیراز ییلاق و قشلاق می‌كرده‌اند. سردسیرشان حدود آباده‌ی تشك&nbsp;(taçk)&nbsp;و گرمسیرشان سواحل جنوبی دریاچه‌ی بختگان و حوالی &nbsp;حاجی اباد داراب بوده است.&nbsp;<strong>عباس خان کلانتر ایل و برادرش علی خان &nbsp;</strong>بعلت تمرد و عدم پرداخت مالیات به دستور حاکمان فارس&nbsp;&nbsp;در منطقه ای&nbsp;نزدیکی آب چنار که&nbsp;اکنون به نام عباس خان زهری الن &nbsp;معروف می باشد مسموم و به قتل می رسند. در همین زمان &nbsp;تعدادی از شاهسون ها با فردی به نام رمضان شاهسون به سمت لارستان کوچ میکنند. بعد از قتل عباس خان کلانتری ایل به پسر ایشان عسکر خان که جوانی رشید و شجاع بوده پیشنهاد میگردد که ایشان کلانتری ایل را نمی پذیرد .&nbsp;بعد از عباس خان&nbsp;&nbsp;توسط&nbsp; قوام شیرازی و ایلخان&nbsp; عرب شیبانی &nbsp;کلانتری ایل&nbsp;به&nbsp;<strong>شیر محمدخان شاهسون</strong>&nbsp;سپرده میشود . پس از تخته‌قاپو &nbsp;( یکجا نشینی) &nbsp;ایل شاهسون به سرپرستی شیرمحمدخان با تعدادی از خانوارهای شاهسون در روستائی به‌نام «سجل‌آباد» سكونت میکند.&nbsp;</p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">&nbsp;شاهسونان فارس كه از دیرباز در درّه‌های جنوبشرقی شیراز ییلاق و قشلاق میكردند با روستای سجل‌آباد- كه در مسیر اطراق تابستانه و كوچشان بود- در تماس و مراوده بودند و با مردم آن دادوستد داشتند و برخی ازآنان هم به‌عللی از جمله مرگ‌ومیر دامهایشان دركنار سجل‌آباد سیاه‌چادرهای خود را برافراشته بودند و همانجا ماندگار شده بودند و به كشت‌وكار پرداخته‌بودند.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><span lang="AR-SA">دراثر گذشت زمان تعداد این‌گونه خانوارها افزونی یافت و سجل‌آباد به‌صورت روستائی درآمد كه درحدود نیمی از ساكنانش شاهسونان چادرنشین بودند. به‌سبب ناامنی‌های زنان و راهزنیهای بیشكار كلانتر شاهسونان- شیرمحمدخان- بر‌آن شد كه برای نگهداری دامهای خود و قبیله‌اش از دستبرد شبانه‌ی راهزنان، در اطراقگاه ییلاقی شاهسونان قلعه‌ای بنا كند و چون به پشتیبانی خویشاوندان خود كه در اطراف سجل‌آباد ماندگار شده بودند، چشم داشت حوالی آن روستا را برای این مهم مناسب یافت و دركنار سجل‌آباد قلعه‌‌ای بنا كرد این قلعه كه دراثر سرخی خاكهای منطقه نمای سرخی دارد هنوز در زاویه‌ی شمالشرقی روستا پدیدار است</span></span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><span lang="AR-SA">با ایجاد این قلعه پیوند شاهسونان با سجل‌‌آباد و مردمش استوارتر شد و درهمان زمان «محمد نعیمی» نامی یكی از مالكان محلی كه قسمتی از زمینهای سجل‌آباد را در تصرف دشات برای بهره‌گیری بیشتر ازآن زمینها و گماشتن شاهسونان به‌كار كشاورزی به‌ایجاد قناتی كمربست و بدین‌ترتیب قنات محمدآباد- كه از دامنه‌های غربی رشته‌ی شمالی كوهستان «تودج&nbsp;</span><span dir="LTR">tudej</span><span lang="AR-SA">» می‌آید و یكی از بزرگترین و پرآب‌ترین قنات‌های دهستان خیر است- دائر شده و برای شاهسونان سجل‌آباد هم اشتغالی مناسب فراهم آمد</span></span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">در سال 1295 كه شاهسونان فارس در دهستان رستاق شهرستان نیریز و دهكده‌های كوچك دیگر مانند چنار و مشرق نیریز- هُرگان،- مشرق نیریز-، الله‌آباد- شمالغربی اصطهبانات-، حاجی‌آباد &nbsp;سورمق خاكی شدند شیرمحمدخان كلانتر با انبوهی از خانوارهای شاهسون به قلعة قرمز روی آورد و بدین‌ترتیب بزرگترین روستای شاهسون‌نشین استان فارس در سواحل جنوبی دریاچه‌‌ی بختگان پدید آمد. سجل‌آباد روستائی كوچك بود. با قناتی نه‌چندان پُر آب و كشتزارانی نه‌چندان گسترده و فراخ دامن. به‌همین سبب با رویش و آبادی و نام‌‌آوری زمینهای محمدآباد آوازه‌‌اش به فراموشی نشست و نام قلعة قرمز محمد‌‌آباد برآن سایه گسترد.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">&nbsp;&nbsp;بعد از<strong>شیر محمد خان</strong>&nbsp; پسر آن براتعلی به مدت یک سال منصوب میگردد و بعد از براتعلی&nbsp; کلانتری ایل به<strong>حاج مرادقلی خان شاهسون</strong>&nbsp; می رسد که ایشان نیز در سفر زیارتی به خانه خدا فوت میکند و در مکه به خاک سپرده میشود بعد از فوت&nbsp;<strong>حاج مرداد قلی خان شاهسون</strong>&nbsp; کلانتری ایل به&nbsp; فرزند ایشان<strong>حاج قدرت خان&nbsp;</strong>&nbsp;می رسد بعد از فوت حاج قدرت خان&nbsp;<strong>کلانتری ایل را مرادقلی خان دوم</strong>&nbsp;بعهده میگیرد.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">پس از تخته قاپو تعدادی از شاهسون ها به&nbsp;<strong>کدخدای عبدالرضا شاهسون</strong>&nbsp;در حاجی اباد نی ریز ، و<strong>کدخدایی الله مراد شاهسون و فرزندش خدامرادشاهسون&nbsp;</strong>در روستای سورمق و و&nbsp;<strong>کدخدایی کوچک خان شاهسون</strong>&nbsp;در منطقه هرگان و چناروییه ساکن می شوند .</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">در &nbsp;اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی در تقسیم بندی سجلات ایل شاهسون جز ایلات خمسه محسوب گردید ه است. پس از</span>&nbsp;سال 1342 و&nbsp;اصلاحات ارضی شاهسون ها فارس به کشاورزی پرداخته اند. وبا توجه به سکونت در مناطق فارسی زبان ، به فارسی و ترکی سخن میگویند.&nbsp;شاهسون ها به تیره‌هایی به نام «آفکینلی»، «مرگیلی»، «جانعلی»، قره‌سنلی یا قره‌حسنعلی»، «دوغلی» «قره‌قوینلی» و... نیز تقسیم شدند.</p><p dir="RTL" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">اکنون بسیاری از آنها در &nbsp;دانشگاه هایی کشورهای &nbsp;خارجی از جمله&nbsp;<strong>آلمان ، سوئد ، امریکا، هند و انگلیس</strong>مشغول به تحصیل می باشند. و دارای مدارج علمی بالایی هستند. در درون کشور نیز تعدادی از آنها &nbsp;<strong>پزشک</strong>، ا<strong>ستاد، مهندس، &nbsp;دبیر و روحانی</strong>&nbsp;هستند.در دوران بعد از انقلاب از جمله امور مذهبی بزرگ که&nbsp;<strong>توسط حاج شیخ</strong>&nbsp;<strong>علی رضا شاهسون</strong>&nbsp;انجام شده است راه اندازی&nbsp;<strong>موسسه قرانی بیت الاحزان</strong>&nbsp;است. با شروع جنگ تحمیلی شاهسون ها نیز همراه با دیگر هموطنان به دفاع از کشور پرداختند و &nbsp;در راه &nbsp;دفاع از کشور تعدادی شهید ، جانباز و اسیر شده اند.شجاعت، صداقت، سخت کوشی و تلاش از ویژگی های بارز مردمان ایل شاهسون می باشد.</p> text/html 2018-12-17T21:10:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog خرقان کجاست http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/918 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">خرقان کجاست&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">خرقان (ا ِخ) نام ناحیه ای است محدود به این حدود: مشرق: بوئین زهرا؛ مغرب: خمسه؛ شمال: قزوین؛ جنوب: رزن. خرقان دارای سه بلوک است: خرقان افشار، خرقان بکشلو، خرقان قتلو. در کوه های خرقان ایلات شاهسون معروف به بغدادی که عده آن ها پنج هزار نفر بود به ییلاق می رفتند. قسمتی از اراضی خرقان از رودهای خررود و کلنجین و آوه و رودک و قسمت عمده به وسیله چشمه سارهای متعدد مشروب می شود از جمله چشمه علی که دارای آب فراوان و در جوار کلنجین و مصرآباد واقع شده است در صورتی که چشمه مزبور از اراضی این دو قریه بیرون می آمد به هیچ وجه از آب آن استفاده نمی کردند و اراضی ده های زیردست از قبیل سراب بادقین و سکمس آباد را مشروب می نمود. در این بلوک معدن نمک ممتازی بود و هم چنین در کنار جاده شوسه قزوین - همدان که از این بلوک می گذشت چشمه آب گوگردی بود که اهالی و مسافرین در آن استحمام می کردند. </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-12-17T21:07:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog خرقان یا قاراقان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/917 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">&nbsp;خرقان یا قاراقان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به قول دوستان با استناد به چند نوشته و جستار اینترنتی و حدس و گمان نمی‌توان در مورد نام یک منطقه به قطعیت کامل رسید. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اما آنچه به ذهن می رسد و خیلی از مدعیان دفاع از اسامی تورکی به آن استناد می کنند که اسامی تورکی به مرور دچار دگرگونی عمدی نوشتاری و معادل نویسی شده ، وقتی به نام خرقان میرسند ، که هرچند خود این اسم با چندین نوع گویش و نوشتار در اسناد مختلف تاریخی آمده، آن را بدون چون وچرا درست دانسته و قبول می کنند و نام اصلی میدانند. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">خرقان نامی است که از بین چندین اسم مختلف برگزیده شده و به مرور در اسناد ثبتی و نقشه ها وارد شده است. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حال باید دید چرا ما یک نام ثبتی را بدون هیچ شک و شبهه ای قبول می کنیم و درجای دیگر مدعی اغراض عده ای برای تغییر اسامی و معادل سازی ها هستیم. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به عنوان مثال نام ( علی بولاغی ) و ( قرخ بولاغ ) از اسامی محلی است و دیدید که چندی پیش تابلوها و در بعضی نقشه ها، این اسامی تورکی تغییر کرده بودند که مورد اعتراض واقع شدند. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حال چرا بنام آبگرم اعتراض نمی کنیم و آن را قبول می کنیم، نمی‌گوییم ( ایستی سو ). </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چون پدران ما از گذشته همین نام را گفته اند و درحال حاضر هم همین نام را بکار میبرند، حال شاید هم درگذشته ایستی سو هم گفته باشند. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به نظر می رسد بهترین مدرک گویش اهالی هر منطقه و درحال حاضر است. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">وقتی از هر انسان باسواد و بیسواد مُسن و بزرگان منطقه که سوال می کنی ، همه بدون استثناء قاراقان می گویند ، باید کمی به فکر فرو رفت که این نام چگونه از خرقان به قاراقان یا از قاراقان به خرقان تغییر کرده است. </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-12-17T11:01:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog چیلله گئجه سی |شب چله ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/916 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">چیلله گئجه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نویسنده: مسلم هاشمی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قسمت اول </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در روزگاری نه چندان دور روزگاری که شاید همین دیروزش می توان نامید در شمال غرب ایران و مناطق تورک نشین بویژه آذربایجان زمستان فصل فراغت از کار بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">و مردم شبهای سرد وطولانی زمستان را با شب نشینیها وقصه ها (ناغیلار ) وافسانه ها سپری می کردند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">پدر بزرگها و مادر بزرگها </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دور کرسی این گرما بخش بی همتا در خانه های سنگی شان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">می نشستند و زیر نور چراغهای نفتی (لامپا چراغی)واهل خانه را جمع می کردند و تا پاسی از شب می گفتند ومی خندیدند وشبهای طولانی را سپری می کردند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آ نروزها نه تلویزیونی در کار بود ونه از موبایل واینترنت خبری بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قصه های شیرین پدر بزرگ و مادر بزرگ بود وشیرین زبانی بچه های قد ونیم قد که. معمولا قصه تمام نشده کنار کرسی بخوابی شیرین می رفتند و مهر و محبت و عاطفه جاری ....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دراین شب نشینی ها اگر حرف از اجداد، نیاکان وکارهای آ نها نبود و یا تمام میشد سخن از افسانه ها بود قصه هایی که سینه به سینه چرخیده بود وبرای نسل جدید با آب و تاب تعریف می شد با تمام جزئیات وفیلم وار، سکناس به سکناس، لذت شنیدنش از هزاران فیلم سینمایی و بازی های کامپیوتری بیشتر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گاهی که به عقب بر می گردم با خود میگویم ای کاش صد سال زودتر بدنیا می آمدم و این همه خوبی را از دست نمی دادم وای کاش همیشه کودک می ماندم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از آن همه خوبی تنها چند خاطره کوتاه در ذهن دارم که حاضر نیستم با هیچ چیزی عوضشان کنم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> شبهایی زمستانی سردی که زوی،زوی صدای ننه سرما از لای درز درب چوبی خانه شنیده می شد در آغوش پر مهر مادر بزرگ کنار کرسی زیر (کورسی یورقانی )خوابم میبرد و گاهی صبح که چشم باز می کردم و از خواب بیدار میشدم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اردوی خیمه زده لشکریان برف را می دیدم که در غفلت شبانه اهل روستا، شبانه حمله ای ویرانگر را ترتیب داده و راه خروج مارا بسته اند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> واز تونلی برفی که پدر یا پدر بزرگ باز کرده بود بیرون می رفتم و چند چاله کوچک با دوستانم حفر می کردیم که یکی پناهگاه و خانه ما می شد و چاله های دیگر را به خیال خودمان برای گیر انداختن خرگوش و.... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">می کندیم و منتظر می ماندیم که مثلا خرگوشها. بیایند و شکار ما باشند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> خرگوشی نمی آمد واسارتی درکار نبود اما این انتظاره، شیرین سرگرمی شیرین بچگانه ما بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">روزهای زمستان می گذشتند وشبهای چله از راه می رسید هندوانه هایی که در کاهدان (سامانالیخ) نگهداری میشد در شب موعود(چیله گئجه سی) با دست مقدسه پدر بزرگ وطی مراسمی خاص همراه با دعا وثنا در خواست خیر و برکت از خدای رحمن بریده میشد و بین افراد خانه تقسیم میشد و قصه کورد اوغلی وچندین قصه دیگر و ....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چیلّه گلر قارینان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قارپیزینان نارینان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مبارك دى بو چیلّه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یولداشینان یارینان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مادر بزرگ آن شبها قصه های زیادی برایم تعریف می کرد اما من هیچ داستانی را تا آ خر گوش نمیکردم و ناخواسته خوابم می برد .... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چیلله گئجه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">نویسنده: مسلم هاشمی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قسمت دوم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یکی از این قصه ها در مورد چله بود و من آن داستان نا تمام را که ریشه در تمدن7000ساله اجدادم داشت اینک به اختصار و به تحقیق می نویسم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در افسانه های کهن آذربایجان، دو چیلّه وجود دارد که چیلّه ی بزرگ همزمان با شب چلّه آغاز می شود و چهل روز طول می کشد. مطابق افسانه های کهن، پیرزنی که در فولکلور آذربایجان "قاری ننه" (مادربزرگ پیر) خوانده می شود، دو پسر دارد که نام یکی "بؤیوک چیلّه" یا چلّه ی بزرگ است و پسر کوچکتر، نام "بالا چیلّه" را بر خود دارد و عمرش بیست روز است. از ابتدای شب چله، چیلّه ی بزرگ آغاز می شود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در روزهای پایانی چیلّه ی بزرگ، برادر کوچکتر که مغرور است، نزد برادر بزرگتر می آید و می گوید: «سن گئتدین نئیله دین؟» (در این مدت چه کرده ای؟) </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چیلّه بزرگ می گوید: «من گئتدیم دونداردیم. اوشوتدوم. ناخوشلاتدیم گلدیم» " (من رفتم سردشون کردم و لرزاندم و مریضشون رکردم)!" </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">برادر کوچکتر می گوید: «اگر من گئدسم، قاری لری كورك دن، لو لئهین لری لولك دن، گلین لری بیلك دن، كؤرپه لری بلك دن، ائیله رم.» (تو که کاری نکرده ای! ببین من چه می کنم!" کاری می کنم که نوزادان در گهواره هایشان یخ بزنند)!" </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">برادر بزرگتر به طعنه به او می گوید: "عؤمرون آزدی، دالین یازدی!" (عمرت کوتاه است و به دنبالت بهار می آید) </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چیلّه ی کوچک در طول فرمانروایی خود، سرما را در تمام سرزمین ها حکمفرما می کند و در یکی از همین روزها، در یکی از کوههای قلمرو خود به دست برف اسیر می شود. خبر به قاری ننه می رسد و او برای آزادی فرزندش از زندان برف، به کوه رفته و با سیخی که روی آتش، داغ و به نبرد برف رفته و در نهایت، برفها را آب می کند. چیلّه ی کوچک بعد از آزادی متوجه می شود که در آن روز زمستان تمام شده و "بایرام آیی" یا همان اسفندماه آغاز شده است </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">عؤمور باغچاسینین ، سون باهاریندا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یاغیش بیزیم اولسون قار بیزیم اولسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چیلله گئجه سینده بیاض بوقچادا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حئیوا بیزیم اولسون نار بیزیم اولسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قار قالان قوزئیین قوجاق لاریندا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یاشیل باغچامیزین بوجاق لاریندا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بو اوزون گئجه نین اوجاق لاریندا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ماهنی بیزیم اولسون تار بیزیم اولسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ائلیمین امه گی دؤنمه سین زایا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">طالعی یازیلسین اولدوزا آیا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سئوگی سی جالانسین قوجا دونیایا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دولت بیزیم اولسون واربیزیم اولسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بو قاری گئجه ده بو قار گئجه ده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بو چیلپاق گئجه ده بو دار گئجه ده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بو دوداق یارالی قابار گئجه ده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یارا بیزیم اولسون یار بیزیم اولسون </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> <p><br> </p> text/html 2018-12-17T10:36:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اسامی ماه ها به زبان ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/915 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">اسامی ماه ها به زبان ترکی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">فروردین : آغلارگولر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اردیبهشت : گون آی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">خرداد : قیزاران آی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">تیر : قورا پیشیرن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مرداد : قویروق دوغان، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شهریور : زومار آیی، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">مهر : خزل آیی ، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آبان : قیرؤو آیی، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">آذر : آزر، </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دی : چیلله ،بهمن : دوندوران آی ️ </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اسفند : بایرام آیی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اسامی روز ها به زبان ترکی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">️شنبه ⇦⇦⇦ یئلی گونی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یکشنبه ⇦⇦⇦ سوت گونی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">️دوشنبه ⇦⇦⇦ دوز گونی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سه شنبه ⇦⇦⇦ آرا گونی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">️چهارشنبه ⇦⇦⇦ اوت گونی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">پنج شنبه ⇦⇦⇦ سو گونی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">️جمعه ⇦⇦⇦ آدنا گونی، </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-12-14T08:43:26+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ جدید شاهسونی |دانلود آهنگ امید عزتی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/914 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">دانلود آهنگ امید عزتی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود آهنگ جدید امید عزتی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود آهنگ شاهسونی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود آهنگ اولماز&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود آهنگ ترکی محلی&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/243040.jpg" alt="243040 samim"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000">برای دانلود آهنگ امید عزتی به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-12-14T08:38:21+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ آشیق مهدی صدری |دانلود آهنگ جدید شاهسونی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/913 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">دانلود آهنگ مهدی صدری&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">دانلو</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">د آهنگ آشیق مهدی صدری</span></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/243041.jpg" alt="243041 samim"></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اثری ماندگار از عاشیق مهدی مرادی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div><div>&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-12-14T08:30:29+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ شاهسونی |دانلود آهنگ تقی محیط |دانلود بش بش تقی محیط http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/912 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">دانلود آهنگ تقی محیط&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود آهنگ جدید شاهسونی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;دانلود بش بش جدید از آشیق تقی محیط&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/243040.jpg" alt="243040 samim"></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اثری ماندگار از استریو تیلیم خان ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">&nbsp;برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div><div><br></div></div> text/html 2018-12-14T08:21:19+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود بش بش شاهسونی |دانلود آهنگ شاهسونی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/911 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">دانلود آهنگ بش بش شاهسونی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><a href="http://shahsavanlar.ir/post/911" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بش بش جدید شاهسونی&nbsp;</font></div><div></div></a><a href="http://shahsavanlar.ir/post/911" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">دانلود آهنگ های ال سون&nbsp;</span></div><div></div></a><div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;"><a href="http://shahsavanlar.ir/post/911" target="" title="">دانلود آهنگ های شاهسون&nbsp;</a></span></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/243040.jpg" alt="243040 samim"></div><a href="http://shahsavanlar.ir/post/911" target="" title=""><div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دانلود بش بش زیبای شاهسونی با صدای حمید مرادی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بالابان عباس زند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیبورد اکبر غلامی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نام اثر :چرخ و فلک&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-12-14T07:57:21+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ زرگری |دانلود آهنگ شاهسونی |دانلود آهنگ جدید http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/910 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">دانلود آهنگ شاهسونی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">دانلود آهنگ زرگری از شهرام کریمی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font><img src="http://www.ordup.com/pics/515/243042.jpg" alt="243042 samim"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00" size="4">برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" size="3">متن آهنگ زرگری&nbsp;</font></div></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;قاراقان چولری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گوزول اولور گولری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بوردا بیر قیز گورمیشم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شسون دی ائلری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بورا داشی یاردادی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">منیم یاروم هاردای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آلا گولوم دستمالوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایندی بیلدیم یاردادای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یاروم دوروب آغلاما آغلاما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ننه منی داناما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">من گدرم ساوایا ساوایا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یارومو نیشاناما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یار یار یار یار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-11-21T13:43:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شاهسون های مسجد سلیمان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/909 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">شاهسون های مسجد سلیمان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">#گمشده_تقدیر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حتما بخونید و به اشتراک بگذارید </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حدود 80سال پیش قافله ای از طوایف شاهسون از حوالی مسجد سلیمان در اهواز عبور می‌کرده این داستان واقعی می‌باشد قافله که از آن مناطق عبور می‌کرده پسر بچه ای حدوداً 6الی 7ساله از قافله جا می‌ماند علت جاماندن طفل به علت مرور زمان مشخص نیست اما آنچه روشن است این که طفل به علت بیماری یا سهل انگاری از قافله جا می‌ماند نام وی #حسین بوده اما از نام پدر وی به دو صورت نقل میشود #حاج_قلی و #نور_علی اما اطلاعات کامل از سایر بازماندگان وی نیست که از کدام طایفه بود و از شاهسون های کجا بوده است مشخص نیست #حسین کودک #گمشده ماجرا نزد طوایف بختیاری به سرپرستی خانواده ای بزرگ می‌شود و بعد ها نیز از بین طوایف بختیاری با دختری ازدواج میکند و صاحب دو فرزند پسر میشود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">از نوادگان وی با بنده تماس گرفتند و شرح ماجرا را به بنده عرض کردند تا اطلاعاتی از اجداد خود کسب کنند ترجیح دادم شرح ماجرا را در یک یاداشت کوتاه و مختصر برای شاهسون های عزیز بنویسم هرچند سخت است اما شاید سرنخی از بین قدیمی ها یافت شود</font></p> text/html 2018-11-16T16:11:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog قاغاناق چیست http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/908 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">قاغاناق و کتمز (ketemez)در عشایر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در دشت مغان که گوسفندان بره ها را به </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دنیا می آوردند . گاها همراه چوپان تابه یا کاسه وجود نداشت . بعد از زایمان جفت گوسفند خارج می شد . در </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> جفت قسمتی وجود داشت . که هنگام دمیدن عین بادکنک شفاف می شد . آغوز گوسفند را در این بادکنک حاصل از جفت می دوشیدند.(تقریبا در حدود 5/لیتر ) سپس دهانه آن را می بستند. در اجاق اتش درست می کردند. قور آتش را به کناره اجاق کشیده با چوب دستی ان را </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">صاف می کردند. آغوز داخل بادکنک جفتی را خیلی آرام بر روی قور قرار می دادند. حدود 20 دقیقه صبر می کردند. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در این مدت قسمت پایینی آغوز پخته </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">می شد . سپس قور را بر روی آغوز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">می کشیدند و قسمت بالایی هم بعد از مدتی پخته شده و سفت می شد . که به ان قاغاناق گفته می شد. پختن قاغاناق مهارت خاصی می خواست. البته دوستان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">گرامی جناب آقای سلیمان امیری و مهدی احمدی قایقاناغ را درست توضیح داده اند .صمیمانه از این دو بزرگوار تقدیر و تشکر می نماییم. قایقاناق از تخم مرغ و ارد و کره حاصل می شود. اسامی این دو ماده غذایی به هم شبیهند . اگر آغوز در تابه یا کاسه دوشیده می شد و بر روی اتش قرار می گرفت و آرام پخته می شد به ان کتمز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">(ketemez ) </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">می گفتند.قاغاناق از کتمز خوشمزه تر بود. </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></span></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-11-16T16:08:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog پیام تبریک شاهسونها به استاندار جدید زنجان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/907 <p><font face="Mihan-IransansBold">جناب آقای دکتر حقیقی </font></p> <p><img src="http://www.ordup.com/pics/515/240182.jpg" alt="240182 خبر فوری ساوه"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">انتصاب شایسته وبه جای بزرگی ازبزرگان ایل شاهسون در مسیولیت استاندار خطه ترک نشین سرزمین ایران عزیز را از صمیم قلب تبریک عرض مینمایم این انتصاب وقرارگرفتن نام ایشان د در تاریخ دولتمردان ایالتی ایران زمین در کنار فتح السلطانها و صمصامی ها برگ زرین دیگری به افتخارات ‌ایل شاهسون‌ها افزوده آرزوی توفیقات روز افزون ایل شاهسون بویژه استاندار زنجان را از درگاه خداوند متعال خواستارم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold"> ارادتمند همیشگی سرهنگ ستاد بازنشسته علی حاجیلو </font></p> text/html 2018-11-16T16:05:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog پیام تبریک حجت فاتح به استاندار جدید زنجان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/906 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">پیام تبریک حجت فاتح به استاندار جدید زنجان</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">دکتر فتح الله حقیقی طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور استاندار زنجان شد حقیقی اصالتا اهل شهرستان ساوه و فرزند برومند ایل شاهسون می‌باشد انتصاب شایسته ایشان را به تمام شاهسون های عزیز بخصوص شاهسون‌های استان زنجان تبریک عرض میکنیم </font></p> <p><img src="http://www.ordup.com/pics/515/240182.jpg" alt="240182 خبر فوری ساوه"></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بسمه تعالی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر فتح الله حقیقی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">استاندار محترم زنجان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان استاندار زنجان ، پایتخت شور و شعور حسینی باعث مسرت و خوشحالی گردید </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بدون شک با شناختی که از حضرتعالی داریم با توجه به سوابق، تجارب و درایت ارزشمند جنابعالی نویدبخش حرکتی نو و تلاش مضاعف و با شتاب بیشتر در راستای توسعه همه جانبه استان زنجان خواهیم بود </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">داشتن مدیری توانمند، خدوم و دلسوز در راس مدیریت اجرایی استان حق مسلم مردم شریف استان زنجان است به فضل الهی شاهد پیشرفتها و تحولات شگرفی درتمامی عرصه های توسعه، رشد و آبادانی این استان خواهیم بود . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در پایان امیدواریم با مشی اعتدالی دولت تدبیر وامید جنابعالی بتوانید در جهت پیشرفت، آبادانی، عمران و شکوفایی و حل مشکلات مردم استان موفق و موید باشید . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">حجت فاتح مدیر مسئول پایگاه خبری ایرسا نیوز </font></p>