ایل شاهسون با سلام خدمت شما همراهان عزیز وجود یک وبسایت برای ایل بزرگ شاهسون قابل محسوس بود تصمیم گرفتیم با کمک عده ای از فرهیختگان عزیز اولین سایت ایل شاهسون را راه اندازی کنیم به امید اتحاد ایل شاهسون . درباره ایل شاهسون:شاهسون بغدادی. [سَ وَ نِ بَ] از ایلات تُرک اطراف تهران، ساوه، زرندوگرماب وزنجان و قزوین بوده‌اند که ییلاق‌شان خلجستان و فراهان و قشلاق‌شان ساوه و زرند بوده‌است و در اطراف قزوین به سی طایفه منقسم می‌شدند ... . (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۱۲) مذهب شاهسون‌های بغدادی از زمان صفوی یا پیش از آن شیعهٔ دوازده امامی بوده‌است. شاهسون‌ها در تغییر مذهب رسمی ایران به شیعه نقش مهمی داشته‌اند. شاهسون ایل بغدادی ازدو سر شاخه زیر تشکیل شده است : 1 لک 2 آرریخلی . که هر کدام از این سر شاخه ها دارای طوایفی می باشند . مجموع طوایف ایل شاهسون بغدادی 32 طایفه به شرح زیر می باشد : 1 قاراقویونلو 2 کوسه لر 3 دلیلر ( دللر ) 4 سولدوز 5 یارجانلی 6 حاققی جانلی 7 احمدلی 8 موسولو 9 شرفلی 10 کرملی 11 کله ون 12 موختابند لی ( موخته ون لی ) 13 قرنلی ( قرللی ) 14 چلبلی 15 ذولفوغارلی 16 کاروانلی 17 اتک باسانلی 18 میغن 19 نیلغاز 20 دوگر 21 قوتولو 22 ساتیلی 23 حوسن خانلی ( حسین خانلی ) 24 اینانلی ( ایناللی ) 25 الی قوردلو ( علی قوردلو ) 26 خیدیرلی 27 قسیملی ( قاسم لو ) 28 زیلیق لی 29 قریب لک 30 حسن لی 31 آغ قویونلو 32 دئولته ون قشلاق این ایل از گوی داغ ( کیلومتر ۵۰ اتوبان قم - تهران ) شروع و تا اطراف شهر ساوه و زرند پراکنده اند ییلاق این ایل هم اطراف شهرستانهای قروه ، رزن و آوج همدان بوده است. مدیرسایت :حجت فاتح ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828 http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com 2018-11-13T03:20:03+01:00 text/html 2018-11-07T09:53:34+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مروری بر تاریخ ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/905 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#ff0000">مروری بر تاریخ ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">ایران و تحولات متعاصر خلیج فارس</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/239220.jpg" alt="239220 admin"></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نگاه اجمالی ویژه به حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تنب کوچک بزرگ&nbsp; ابو موس تاریخ ۱۲۹۶ ه ق&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تئوری انگلسی ها (مالکیت مشاع) و حمایت آ نها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">طایفه قواسم شیخ هایی بودند که در ناحیه بندر سینگ سکنی داشتند که ظاهرا از طوایف عرب بودند که بعد ادعای مالکیت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این مناطق ایران را&nbsp; می کنند&nbsp; قواسم&nbsp; یا قاسمی یا قسملو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در پایان دوره صفویه که ایران رو به ضعف می رود ناوگان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پرتقالیها (دریایی)&nbsp; این سه مناطق یا جزایر تسلط پیدا می کنند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قواسم مناطق هرمزگان و فارس بالخص لار فارس به دلیل قدرتی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">که داشتند تا دوران قاجاریه گرفتند&nbsp; و تسلط داشتند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این گروه که از طرف دولت بریتانیا حمایت مالی می شدند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بعدها این جزایر سه گانه از طرف انگلیس ها به این طایفه اجاره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">داده شد&nbsp; اکنون امارات ادعا ی این سه جزایر را دارد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اما همان طایفه قواسم از طوایف قزلباشهای دوره صفویه هستنند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">که جز مناطق هرمزگان فارس بالخص شاهسوندهای لار فارس&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هستند تا امارت فعلی را این طایفه اشغال کردند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">که اکنون ایل قسملو که توسط نادر جهت سرکوبی وجنگ با دولت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عثمانی به فارس آ باد مغان لشکرکشی نمودنند و دولت عثمانی را شکست دادندو نادر در دشت چالدران تاجگذاری کرد بعد از نظر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حفاظت از مرزها این ایل بزرگ را در تمام اطراف مرز کوچاند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">و هم مراکز داخلی ایران&nbsp; که طوایف قاسملو از باز مانندگان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همان طایفه قواسم است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">منبع&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دکتر داود هرمیداس باوند&nbsp;</font></div> text/html 2018-11-07T09:28:18+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ما شاهسون ها مرز نشین نبودیم http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/904 <div><span style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="6">شاهسون ها&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ما شاهسون ها مرز نشین نبودیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مرزها آنقدر عقب آمدند که به ما تکیه کردند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اصالتمان را موزه ها فریاد میکشند..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اگر از تاریخ نشان مرا خواهی ، خواهد گفت:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پدرانم همه اهل سخاوت بودند...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">برادرانم شیردلانی ...که در سخت ترین نبردها خم به ابرو نیاوردند...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">از دشمن هم سراغم بگیری ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خواهد گفت :شاهسون ها مرد مردند!!!</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/239220.jpg" alt="239220 admin"></div> text/html 2018-11-01T16:25:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مردان شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/903 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">مردان شاهسون&nbsp;</font></p><p><font size="4" face="Mihan-IransansBold">مرد شاهسون باید حواسش به همه چی باشد</font></p><p><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01"></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یکی از مسئولیت های پدر خانواده تهیه وتدارک آرد برای پختن نان ،کاه و جو برای آذوقه زمستانی حیوانات می باشد. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">..........برای تهیه آرد اول باید گندم از کشاورزان خریداری و سپس برای تبدیل آن به آرد به آسیاب برده تا توسط آسیابان(دئیرمنچی)گندم( بوقدا) را به آرد(یون،اون) تبدیل کرد ....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در یک روز خوب دو همتبار برای آسیاب رفتن، گندم ها را در چال ریخته و با نشاندن شتر ها بر روی پاهایشان چال را بصورت خورجینی بار آنها می کنند و شترها را بصورت قطار قرار داده و برای آرد کردن گندم راهی آسیاب می شوند...‌..... گویند برای بعضی ها گرفتن افسار شتر جذابیت خاصی داشته ،اوجور کی نقیل ائیلیبله ...... چوخ قئدیم بئیر شاه وزیرینن سئره اوسته دور موشدولا و یولا گوز تئیکمیشدیله بئیردن( بئیر لحظئ)وزیر هاناساچئکیب ،شاه وزیرَ باخیب(باخئب) یئنگشدن یولا باخیب(باخئب) گوریب بئیر زاد(چیزی) گوزه گئلمر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شاه دئیب :وزیرنوچو(چرا)؟ افسوسلئقینان هاناسا چکدی، سنئی کی ماشالله وضعی چوخ یاخچئده </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">وزیردئدی: جانی سالامات اولسون هچ، دَری گوزومَ کوچ گوروگدو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">شاه ددی :نجور مئگر؟ </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">وزیر ددی :قوربان من ایلیاتچیام وقتی اوُ، بوکوک، بوکوک یولو گوردم ،یاد ائیلدیم بئیر یکه قئطر دیو اولئیدی،و اونون اولَینه آق مایا باغلیدی او قئطر دیونین افساریین اَلی یه توتوپ چکئیدی ،دیوَلرین زنگینن، سسینن الی قوییدی قولاغیا بئیر بئش دئیدی، اونا اورکی بوزلاردی.... بله قدر زر زرگر داند و قدر گوهر گوهری...... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بعد از اینکه چالها را از شترها باز می کنند این حیوانهای زحمت کش را باز می گذارند تا کمی برای خودشان باشند وبا چریدن در بیابان و خوردن گون و دیگرگیاهان نیروی تعدیل رفته خود را باز ستانند...... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">و اگر آسیاب شلوغ باشد چال های گندم را در نوبت قرار می دادندتا....... </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">سلیمان امیری فرد </font></p> text/html 2018-10-27T18:54:46+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog خدمات نظامی شاهسون ها http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/902 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(90, 90, 90); text-align: justify;">خدمات نظامی شاهسون ها</span></font></span><div><div style="text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/238153.jpg" alt="چت اورداپ"></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(90, 90, 90); font-size: 14.6667px; text-align: justify;"></span></font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(90, 90, 90); font-size: 14.6667px; text-align: justify;"><span arial",sans-serif;="" mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:="" arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"="" lang="FA" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">چنانچه گفته شد اسکندر بیگ ترکمان در کتاب «تاریخ عالم آرای عباسی» به نقش نظامی شاهسون ها در عصر شاه اسماعیل و پس از آن اشاره کرده است , اما به توجه به داده های تاریخی نمیتوان نسبت به صحت همه این داده ها اطمینان حاصل کرد. اما بدون شک نخستین اقدامات و خدمات نظامی شاهسون ها همزمان با پناهندگی آنان به ایران بوده است.<br style="box-sizing: border-box;">در سال 1014 هجری هنگامی که چغال اوغلی سردار عثمانی در آذربایجان مشغول جنگ با قوای ایرانی بود شاه عباس به بایرام تکله یکی از بزرگان طایفه تکله (از طوایف شاهسون) فرمان داد تا با حملات بی وقفه به سپاهیان عثمانی تا میتواند سربازان عثمانی را به قتل رسانیده و به اردوی دشمن ضربه وارد کند. بایرام تکله نیز با گردآوری حدود 10 هزار سوار ضربات مهلکی به سپاه عثمانی وارد آورد و نقش بسزایی در شکست چغال اوغلی ایفا نمود. پس از آن شاه عباس بایرام تکله را به مقام خانی رساند و مغان و نواحی اطراف آن را به وی بخشید.<br style="box-sizing: border-box;">دومین اقدام نظامی شاهسون ها به سال 1027 هجری باز میگردد که در این سال , عثمانیان بار دیگر با سودای اشغال آذربایجان شهرها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و هنگامی به اردبیل رسیدند در مقابله با شاهسون ها با وجود اینکه نفرات بیشتری داشتند شکست سنگینی متحمل شدند و بسیاری از سرداران و بزرگان عثمانی در این نبرد کشته شدند. ابراهیم پچوی تاریخ نگار عثمانی در این مورد می نویسد : «اکثر امراء مردند و سپاه تار و مار پشت و چنان رو سیاهی عظیمی به جای گذاشت که تا کنون سابقه نداشته است.»<br style="box-sizing: border-box;">شاهسون ها در<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;</span>لشگرکشی پادشاهان ایران در مناطق خارج از آذربایجان و بسیار دورتر از نواحی تحت سکونت خود نیز حضور داشته اند. همچنین بنابه گزارش اولیا چلبی تاریخ نگار اهل عثمانی که در سال 1057 از باکو دیدار کرده است قلعه باکو توسط همین شاهسون ها حفاظت می شد. شاهسون ها از سال 1134 هجری همزمان با یورش لشگر عثمانی به آذربایجان در صف نخست مقابله مردم آذربایجان در برابر لشگر عثمانی تا سال 1141 بودند.<br style="box-sizing: border-box;">حضور تاثیرگزار شاهسون ها در قرن معاصر نیز ادامه داشته است. در سالهای پس از شهریور 1320 و همزمان با تلاش های شوروی برای اشغال آذربایجان این شاهسون ها بودند که از همان ابتدا در برابر عوامل شوروی به قیام مسلحانه دست زدند و با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان به مقابله همه جانبه با عناصر فرقه دموکرات پرداختند. شاهسون ها چنان ضربات مهلکی بر پیکر فرقه دموکرات آذربایجان وارد آوردند که در مواردی ارتش سرخ راسا به مقابله با آنان پرداخت. تلاش های شاهسون ها در مقابله با فرقه دموکرات تا زمان حرکت ارتش ایران به سمت آذربایجان ادامه داشت و در آن هنگام نیز شاهسون ها در کنار ارتش به مبارزه با واپسین عوامل فرقه دموکرات و پاکسازی آذربایجان از آنان پرداخت.<br style="box-sizing: border-box;">شاهسون ها در طول حیات خود به عنوان یکی از وفادارترین و از جان گذشته ترین مردمان ایران شناخته می شوند و در سال های سکونت خود در آذربایجان از اوایل قرن 11 هجری همواره از مهمترین قدرت های نظامی عشیره ای و از مرزداران مورد اعتماد ایران بوده اند و علاوه بر حفاظت از آذربایجان بنابه نیاز حکومت در دیگر نقاط ایران نیز حضور داشته اند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(90, 90, 90); font-size: 14.6667px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/238152.jpg" alt="چت اورداپ"></p> </div> text/html 2018-10-27T18:34:20+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام زود گذشت|Meysam Ebrahimi http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/901 <p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://nex1music.ir/" title="دانلود آهنگ جدید" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); transition: all 0.3s ease-out 0s;">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;</font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">میثم ابراهیمی</font></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;به نام&nbsp;</font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">زود گذشت</font></a></font></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center;"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><b><font size="5" face="Mihan-IransansBold">دانلود آهنگ میثم ابراهیمی</font></b></span></span></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s;">Download New Song By<a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="">Meysam Ebrahimi</a>&nbsp;Called&nbsp;</strong></span><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="">Zood Gozasht</a></font></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(59, 59, 59);"><br></span></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(59, 59, 59);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/238151.jpg" alt="چت اورداپ"></span></p><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""></a><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 400; font-size: 16px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Nassim">متن&nbsp;</font></span></a><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://pop-music.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">آهنگ جدید میثم ابراهیمی</a>&nbsp;بنام زود گذشت :<br style="box-sizing: border-box;"></font></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">یادم نمیره هرچی میره جلو بدتر میشه چند وقته که تو رفتی حواسمو پرت میکنم<br style="box-sizing: border-box;">اما من به سختی میتونم یادم بره انگار پیشم نشستی آخه تو واسم نفسی<br style="box-sizing: border-box;">عاشق مگه میتونه عشقشو ول کنه جای خالیشو با یکی دیگه بتونه پر کنه<br style="box-sizing: border-box;">مگه میتونه که بگذره از اون همه خاطره خیلی باید بگذره عشقت از دلم بره<br style="box-sizing: border-box;">دروغ بود همش انگار همه بازی بود تو میریختی اشک دیدم واست عادی بود<br style="box-sizing: border-box;">قلب من شکست انگار که یه خواب بودی زود گذشت و رفت<br style="box-sizing: border-box;">دروغ بود همش انگار همه بازی بود تو میریختی اشک دیدم واست عادی بود<br style="box-sizing: border-box;">قلب من شکست انگار که یه خواب بودی زود گذشت و رفت</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">♫♫♫♫♫♫</p><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 400; font-size: 16px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Nassim">آهنگ جدید میثم ابراهیمی بنام زود گذشت</font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p></a><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">♫♫♫♫♫♫</p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out 0s; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(59, 59, 59);"></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">بعد تو تا دم صبح تو کوچه ها و من پرسه میزنم تو نیستی تنها شدم<br style="box-sizing: border-box;">دستی دستی این دلو زدی شکوندی تو حتی پای قولتم نموندی<br style="box-sizing: border-box;">دروغ بود همش انگار همه بازی بود تو م<span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://pop-music.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">ی</a></span>ریختی اشک دیدم واست عادی بود<br style="box-sizing: border-box;">قلب من شکست انگار که یه خواب بودی زود گذشت و رفت<br style="box-sizing: border-box;">دروغ بود همش انگار همه بازی بود تو میریختی اشک دیدم واست عادی بود<br style="box-sizing: border-box;">قلب من شکست انگار که یه خواب بودی زود گذشت و رفت …</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" color="#ff0000" size="4">برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" color="#ff0000" size="4"><br></font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام </font></a><font face="Mihan-IransansBold" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت </font></a><font face="Mihan-IransansBold" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold" style=""><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-10-22T17:14:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار کوتاه تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/900 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">تیلیم خان</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مشرف بویوردین تشریف گتیردین </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گلمزدین سن بیزه قربان اولدوغوم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آز قالیب حسرتین آلا جانومو </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شوقیم چکر سیزه قربان اولدوغوم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سن گلدین اوطاغا نور دولدو طاغا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سن گلن یولارا قربان صدقا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دوروم قربان کسیم سن تک قوناغا </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هم یولا هم ایزه قربان اولدوغوم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بئله باخ بئله باخ ترکمن نوه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چوخدور اورگیمده یارین هوسی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سن یادا دوشنده اورگ تله سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رعشه دوشر دیزه قربان ادلدوغوم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سنی گورمم جان قاییتماز دیزیمه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عزرائیل چنگگین سالور گوزومه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قاییت دالو بیر باخ منیم یوزومه </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دهنینده سوزه قربان اولدوغوم </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سن منی ائیلدین ائلدن اولوسدان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اولونجه چکمم ال سن کیمی دوستدان </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سرانداز آسدیغین جوت ممه‌ن اوستدن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تیلیمه بیر بوسا قربان اولدوغوم </font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-10-19T21:41:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog روستای گلک ساوه http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/899 <p><font size="5"><strong>معرفی روستاهای ساوه </strong> </font></p> <p><strong><font size="5"> روستا گلک ساوه</font></strong></p> <p>روستای گلک در ۵۵ کیلومتری ساوه بالاتر ازآزادگین وبغد بندامیر قرار گرفته است این روستا یکی از قدیمی ترین روستاهای بخش خرقان است که ۶خانوار جمعیت دارد متاسفانه اهالی این روستا بدون اب و برق و گاز در این آبادی زندگی میکنند </p> <p>شغل مردمان این روستا کشاورزی و زراعت هستند </p> <p>زبان مردم این روستا ترک محلی می‌باشد </p> <p> از کوه های این روستا میتوان به قارا تپه و اینچه قارا نام برد </p> <p> این روستا داری چند چشمه بنام علی بولاقی ، شورچشمه ،جودانلی می‌باشد </p> <p>از محصولات کشاورزی این روستا گندم ، نخود ،گردو و بادم اشاره کرد </p> <p>در نزدیکی این روستا یک تخته سنگی قرار دارد که قدیمی های این روستا معتقد هستند که نظر کرده می‌باشد و از آن تخته سنگ آب جاری شده است که در مناسبت‌های مختلف در این مکان قربانی میکنند </p> <p>فامیلی روستاییان اعم از صفا و هوشیار تشکیل شده است </p> <p>ارسالی از سجاد صفا </p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-10-11T14:58:38+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog رمزگشایی از یک تکلنسکی | مقاله ای در ورد ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/898 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">رمزگشایی از یک تکلنسکی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آدیگوزل ‌؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کهنه‌سربازی که در دام افتاد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از بام نیافتاد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مروری بر زندگی میرزا آدیگوزل بیگ تکله</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">از همه کسانی که مارا در تهیه این مقاله یاری کردند بخصوص ؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۱-دکتر حبیب بهپور تکله</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۲-آقای علی عطایی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۳-آقای شهروز جهانگیری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۴-آقای رضا رضای‌او</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">و اعضای محترم گروه #تکله_عشقین_تجللاسی تشکر و قدردانی می نماییم.</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234884.jpg" alt="234884 admin"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div>بخش اول</div><div>مروری بر زندگی میرزا آدیگوزل بیگ تکله</div><div>میرزا آدیگوزل بیگ تکله از خان های قره باغ ، متولد 1785م فرزند درویشقلی بیگ تکله (یکی از بیگ های ایگیرمی دورت کنفدراسیون قبیله ای) در منطقه دمیرچی حسن و تکله اوباسی (قره دولاغ) بدنیا آمد.</div><div>خواندن و نوشتن و تحصیلات ابتدایی را در مکتبخانه شوشا سپری کرد. در تابستان سال 1795م زمانی که در او در مکتب شوشا تحصیل می کرد ، این شهر توسط آقامحمدخان قاجار در تاریخ 12 سپتامبر سال 1795 میلادی (مطابق با 27 صفر 1210 قمری) محاصره شد. خانواده او با عشایر منطقه (ایگیرمی دورت) قره باغ را ترک کرده و به گرجستان رفتند. حمله آقامحمدخان قاجار به تفلیس و شوشا و دربه دری آدیگوزل بیگ و خانواده اش ، یک اثر منفی حساب شده در ذهن وی باقی گذاشت که بعدها زمینه ساز پیوست او به ارتش روسیه شد. آدیگوزل بیگ تا سال 1796 میلادی در گرجستان بود که در تابستان همان سال نیروهای روسی پیشروی کرده و ایالت های شماخی ، قباء ، باکو و گنجه را تصرف کردند. در فصل پاییز کاترین دوم درگذشت و پاول اول امپراتور جدید روسیه ، دستور بازگشت سپاهیان را داد. روسها در بهار سال 1797م مناطق اشغالی را ترک کردند. بلافاصله آقامحمدخان قاجار از راه رسید و شوشا را محاصره کرد. آقامحمدخان در شوشا به قتل رسید. آدیگوزل بیگ در ایام حضور در تفلیس در بین سالهای 1797 تا 1800م روابط گسترده ای را با نیروهای مستقر در پادگان تفلیس برقرار کرد و از این راه ضمن یادگیری زبان روسی ، اعتماد روسها را به خود جلب کرد. پس از فراهم شدن الحاق گرجستان به روسیه ، ژنرال پتر کوالنسکی وزیر روسی گرجستان در تفلیس به مترجم مطمئن و آشنا به زبان ترکی نیاز داشت تا نامه های سری و محرمانه وی را به رشته تحریر در آورد. عده ای از طرفداران روس ها ، آدیگوزل بیگ را معرفی کردند و ژنرال کوالنسکی وی را به خدمت پذیرفت و آدیگوزل بیگ مشغول به نگارش نامه ها شد. این خدمت به صورت پنهانی انجام می شد. این وضعیت تا سال 1800م ادامه داشت. تسلط وی به زبان های روسی ، ترکی و فارسی و وفاداری به روس ها باعث شد که پس از مرگ گرگین دوازدهم و جایگزینی کوالنسکی به جای وی بعنوان حاکم گرجستان ، آدیگوزل بیگ همچنان به خدمات خود به حاکم جدید گرجستان ادامه دهد. با جانشینی سیسیانوف به جای کوالنسکی ، آدیگوزل بیگ به خدمات خود به فرماندهان عالی رتبه روس ها در گرجستان (بدون اینکه نامی از سیسیانوف ببرد) ادامه داد. ظاهرا در همین سال ها به ارتش روسیه پیوست و به جرگه خدمتکاران نزدیک ژنرال والرین گریگوروویچ مدداف (ماداتوف) درآمد.&nbsp;</div><div>با شروع جنگ بین عثمانی و روسیه ، سرتیپ لیسانوویچ که فرماندار نواحی پامباک (پنبک) و شوره گل بود ، از جانب فرماندهان بلند پایه روسی مامور جلوگیری از رخنه سپاهیان عثمانی به ماوراء قفقاز به وسیله فرستادن جاسوسانی برای جمع آوری اطلاعات شد. به همین دلیل لیسانوویچ به دنبال یک مترجم مورد اعتماد مسلط به زبان ترکی عثمانی بود ، که کسی بهتر از آدیگوزل بیگ پیدا نشد و از ماه اوت سال 1811م او به خدمت سرتیپ لیسانوویچ مشغول شد و تا سال 1816م در این سمت باقی ماند. ظاهرا در طی این خدمت به درجه سروانی مفتخر و به افسر معتمد روس ها تبدبل شد و از همین راه به ثروت هنگفتی دست یافت.</div><div>در 12 اکتبر 1816م ژنرال الکسی پتروویچ یرمولف به عنوان فرمانده کل نیروهای روسیه در قفقاز تعیین شد. مردم مسلمان قفقاز که از تسلط و بدرفتاری حاکمان روسیه ناراضی بودند ، به سختی در برابر آنان مقاومت می کردند. دولت روسیه مصمم بود تا هر چه زودتر قفقاز را آرام کند. از این رو به یرمولف دستور داده شد تا تمام کوشش خود را برای سرکوبی مسلمانان بکار بندد.</div><div><div>بخش دوم</div><div>یرمولف نیز با این عقیده به قفقاز آمده بود که مرگ یک مسلمان باعث رفاه صد روس می شود. یرمولف علاوه بر مجبور کردن همه مناطق به تامین آذوقه روی ها ، برای برهم زدن اکثریت مسلمانان در قفقاز ، عنصر مسیحی را در آن سرزمین تقویت کرد. یرمولف همچنین به حاکمیت خان ها اطمینان نداشت و آن را مغایر با منافع امپراتوری روسیه می دانست. از این رو بر آن شد تا حاکمیت خان ها را لغو کرده و نظام اداری روسیه را بر آن مناطق برقرار نماید. خان نشین های قره باغ ، شکی و شیروان به علت بی کفایتی حاکمان وقت ایران ، در سال 1805م با امضاء پیمان هایی به تابعیت روسیه درآمده بودد و یرمولف نمی توانست حاکمیت آنها را لغو کند. یرمولف برای اجرای این تصمیم در آغاز افرادی مورد اعتماد را برای کنترل خان ها تعیین کرد و نزد آنها فرستاد. برای خان نشین قره باغ هم میرزا آدیگوزل بیگ انتخاب شد و به خدمت مهدی قلی خان جوانشیر ، حاکم قره باغ رفت. و مهدی قلی خان ، میرزا را به سمت نائب محال ایگیرمی دورد (یک از محال های 22 گانه خان نشین قره باغ) تعیین کرد. میرزا به آرامی به یکی از نزدیکان مهدی قلی خان تبدیل شد. در این زمان ایران برای بازپس گرفتن مناطق قفقاز ، اقداماتی را انجام داده و موجب نگرانی روسیه شد. یرمولف نیز برای ایجاد نظم و امنیت ، از هیچ کاری روگردان نبود. ژنرال مدداف (ماداتوف) رئیس ایلات مسلمان قفقاز که بر امور خان نشین ها نظارت داشت ، لحظه ای از آزار و اذیت مردم و خان های مسلمان دست برنمی داشت. در سال 1819 میلادی پس از فرار سلیمخان حاکم خان نشین شکی به ایران و انحلال خان نشین شکی ، زنرال مدداف به اندازه ای مهدی قلی خان را تحت فشار قرار داد&nbsp; که سرانجام در 21 نوامبر سال 1822م (در برخی منابع 1820م ذکر شده است) که مهدی قلی خان از تعدیات روسیه به ستوه آمده بود به ایران گریخت. بعد از فرار مهدی قلی خان ، آدیگوزل بیگ به عنوان فردی تاثیرگذار در جریانات قره باغ تبدیل شد&nbsp; و با همکاری برادرش امامقلی بیگ تکله ، منطقه دمیرچی حسن را اداره کرد.</div><div>بعد از انحلال خان نشین های شکی و قره باغ ، یرمولف خان نشین های طالش و شیروان را نیز منحل کرد و موجب فرار بسیاری از خان های مسلمان قفقاز به ایران شد. به دستور فتحعلی شاه قاجار این خان ها در نقاط نزدیک مرز مستقر شدند. مهدی قلی خان که برادرزن شاه بود ، در قصبه گرگر (که متصل به قره باغ بود) ساکن شد. خان های مهاجر دولت را تحریک به جنگ می کردند تا به حکومت خود بازگردند و از طرفی هم آزار و اذیت مردم مسلمان نشین قفقاز توسط روس ها به حدی رسیده بود که احساسات مذهبی مردم را جریحه دار کرده و خشم آنان را برانگیخت. از طرفی هم روحانیون حکم به جهاد داده بودند. کشور در تب و تاب جنگ بود و ارتش ایران نیز به حال آماده باش درآمده بود. دو شهر سلطانیه و اردبیل به عنوان نقاط تمرکز لشکریان ایرانی تعیین شده بود. ژنرال مدداف حاکم قره باغ (که خود اصلیت قره داغی داشت و از روستای چاناقچی قره باغ بود ، فردی بسیار متور و جسور بود) ، فرماندهی کل قوای دریایی و زمینی روسیه در جنگ با ایران را بر عهده داشت.</div><div>او که بر اهمیت قره باغ در جنگ آینده آگاه بود ، از این رو نیرومندترین ستون ارتش را به فرماندهی مستقیم خود در شهر گنجه مستقر شده بود. او پس از فرار مهدی قلی خان به ایران و انحلال خان نشین قره باغ در سال 1822م افرادی مورد اطمینان را به عنوان مرزبان قره باغ تعیین کرد. این مرزبانان به محافظان اسب سوار قره باغ معروف بود که از پنج دسته تشکیل شده بود سلسله مراتب آن به اینصورت بود که برای هر دسته (صد نفر اسب سوار) یک شخص با عنوان سلطان ، رهبری می کرد. به معاون سلطان نائب گفته میشد. و به اشخاصی که مستقیما با نائب در ارتباط بودند و کمک می کردند ، وکیل گفته می شد. دسته دارای پرچم و پرچم دار بود. این مرزبانان موظف بودند که گزارش کار خود را به فرمانده نظامی روسی در شوشا ارائه کنند. یکی از مرزبانان میرزا آدیگوزل بیگ بود که حفاظت بخشی از سرحد جنوبی قره باغ را از سال 1823 تا 1826م بر عهده داشت. چون این پست مرزی در خاک ایران قرار گرفته بود ، حسینقلیخان سردار ایروان طی نامه ای از ژنرال مدداف خواست تا مکان این پست مرزی را تغییر دهد. ژنرال قول مساعد داد ولی قول او عملی نشد چون جنگ در حال آغاز بود.</div><div>نیرومندترین ستون ارتش ایران مامور جنگ در قره باغ بود. فرماندهان نظامی ایران و روسیه (عباس میرزا و مدداف) فرماندهی مستقیم جنگ در قره باغ را بر عهده داشتند.</div></div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div>بخش سوم</div><div>شاه قاجار فرمان هایی برای خان های مهاجر صادر کرد تا هریک از آنان خود را صاحب اختیار ولایات قدیم خود دانسته و روانه ممالک خود شوند. او برای تقویت خان ها ، دسته ای از لشکریان را به همراه آنان گسیل کرده و به عباس میرزا نیز دستور داده شد تا به قره باغ حمله کرده و پس از آزاد سازی شوشا ، آن را به مهدی قلی خان بسپارد.</div><div>در سال 1826م (مطابق با روز 14 ذیحجه 1241ق) جنگ در گنجه و شوشا آغاز شد. ستون های مرکزی ارتش های ایران و روسیه باهم درگیر شدند و سپاه عباس میرزا دژ شوشا را به محاصره درآورد. فتحلی شاه دستور داده بود که قره باغ هر چه زودتر فتح شود چون او قصد داشت به رسم پادشاهان قدیم ایران ، زمستان را در آنجا بگذراند. از این رو نیروهای بیشتری به فرماندهی سردارانی چون اللهیارخان آصف الدوله به قره باغ گسیل شدند. محاصره شوشا با شدت تمام ادامه داشت. شخصی به نام گئورگ که از ارمنیان شیروان بود و از اول جنگ قره باغ در خدمت روس ها بود با حیله ای توانست عباس میرزا را فریب دهد و عباس میرزا حلقه محاصره را گشود. ارمنیان قره باغ (که در آن زمان کلا تعدادشان 300نفر بود) نامه ای به تفلیس نزد یرمولف نوشتند و وی را از وضع محاصره دژ شوشا آگاه کردند. یرمولف از دیر کردن عباس میرزا در شوشا بهره گرفته و به سرعت سازمان نظامی خود را اصلاح کرد. به دستور او مدداف شهر گنجه را تصرف کرد. با اعلام سقوط گنجه، عباس میرزا دستور داد تا محاصره شوشا متوقف شده و ارتش به گنجه حمله کند ارتش ایران در جنگ گنجه از نیروهای ژنرال پاسکوویچ شکست خورد. به دنبال شکست سپاه ایران از روس ها در شمال رود ارس، عباس میرزا فرمان عقب نشینی داد و فرماندهان نظامی، سرداران و امیرتومان های عشایر را در اردوگاه خود در جنوب رود ارس جمع کرد و پس از بررسی وضعیت جبهه های جنگ، ماموریت حفاظت از سرحدات مغان و ارسباران و اردبیل را برعهده این فرماندهان گذاشت و خود عازم تبریز شد.&nbsp;</div><div>در جلسه فرماندهان مقرر شد که پاسگاه های نگهبانی و دیده بانی از معبر یدی بلوک (روستای حسن خانلو) تا محل التقای رود کر به دریای خزر، ایجاد و تقویت شود. اما وقتی عباس میرزا از جبهه جنگ به تبریز بازگشت ، فرماندهان سپاه او نتوانستند از عهده مسئولیت خویش برآیند و تفرقه و اختلاف نظر در جبهه های جنگ حاکم شد. در گرماگرم این وضعیت نگران کننده در دسامبر 1826م دسته ای از لشکریان روس به فرماندهی مدداف از رود ارس گذشتند که در بین آنها دسته محافظان اسب سوار قره باغ هم حضور داشتند و پاسگاههای مرزی را متصرف شد و تا منظقه مشکین شهر پیشروی کرد. لشکریان تحت امر مدداف مدتی در منطقه مشکین مستقر شدند که حاکم وقت مشکین آتاخان شاهسون، نماینده خانات شقاقی، جمعی از ریش سفیدان قره باغ، کنیاز خان فرزند محمد خان قره قویونلو(ساکن در قره داغ) نزد ماداتوین آمده و تحت حمایت روس درآمدند. ژنرال مدداف از مشکین روانه اردبیل شد اما در اردبیل از دستجات تحت امر جهانگیر میرزا (پسر عباس میرزا) و جنگجویان شاهسون و طالش به سختی شکست خورد و با قصد فرار به قلمرو روسیه به سمت دشت مغان عقب نشینی کرد. عشایر و جنگجوهای شاهسون و طالشهای ساکن در اردبیل و مغان در اردوگاه گوگ تپه مغان متمرکز و باهم متحد شدند و به سپاه روس ها حمله ور شدند. سپاه روس از رودارس گذشته و به سمت شمال ارس گریخت. جنگجویان عشایر تلفات سنگینی به سپاه روسها وارد کردند. تعداد کثیری کشته و اسیر شدند که میرزا آدیگوزل بیگ هم به اسارت درآمد.</div><div>شاه قاجار که از شکست ارتش ایران نگران شده بود ، در دسامبر 1826م میرزا علیخان شیرازی را برای گفتگو با یرمولف فرستاد. میرزا آدیگوزل بیگ که در ابتدای جنگ در جریان ورود لشکریان تحت امر ماداتوین به خاک ایران ، اسیر شده بود ، به دستور عباس میرزا با سفیر ایران همراه شد تا او را در مذاکراتش یاری کند. این مذاکرات به جایی نرسید و سفیر ایران به تنهایی بازگشت.</div><div>در ماه ژانویه 1827م ژنرال پاسکوویچ به فرماندهی کل نیروهای روسی در قفقاز منصوب شد. ژنرال در ابتدا توجهش را به قره باغ معطوف کرد و از تمایل مردم این سرزمین به مهدی قلی خان آگاه شد. او احساس کرد که اقدامات ژنرال مدداف مردم قره باغ را از روسیه روی گردان کرده است و ایلات قره باغی تمایل دارند تا به ایران کوچ کنند. در ماه آوریل مدداف از کار برکنار شد و ژنرال آبخازوف جانشین او شد. همچنین به آدیگوزل بیگ ماموریت داده شد تا پنهانی به ایران رفته و مهدی قلی خان را بازگرداند آدیگوزل بیگ با شهامتی شگرف ، ماموریت خود را به انجام رساند و خان قره باغ را بازگرداند. طبق گزارش ژنرال دبیج به ژنرال پاسکوویچ در اوایل ماه ژوئن همان سال ، در پی بازگشت مهدی قلی خان تعداد سه هزار نفر خانوار عشایر نیز به سرحدهای قره باغ کوچ کردند. بطور کلی مهدی قلی خان مدت 17سال و چند ماه بر قره باغ حکمرانی کرد.</div><div><div>بخش چهارم</div><div>بعد ها میرزا آدیگوزل بیگ در کتاب قره باغ نامه لر ، مهدی قلی خان دست نشانده روس ها در قره باغ را انسانی ضعیف و فاقد مدیریت معرفی می کند و فرار او به ایران را خائنانه می داند و در قسمت پایانی اشاره می کند ، که علت برگشت مهدی قلی خان به قره باغ به درخواست او بوده است.</div><div>در بهار سال 1827م پاسکوویچ فرمان حمله عمومی را صادر کرد که نیرومندترین قسمت سپاه روسیه در قره باغ و تحت امر ژنرال آبخازوف قرار داشت. جنگ به شکست ایران و انعقاد قرارداد ترکمنچای انجامید. بدین ترتیب تمامی سرزمین های شمال ارس که به ایران تعلق داشت ، به قلمرو روسیه پیوست.</div><div>در برخی منابع عضویت میرزا آدیگوزل بیگ در دسته محافظان اسب سوار قره باغ را از سال 1822 تا 1829م قید کرده اند که رهبری دسته چهارم این محافظان با میرزا آدیگوزل بیگ تکله و نائب وی آقا بیگ رستم بیگ او و وکیل های ایشان حسین قلی سلطان او و آتاکیشی سلطان او بوده اند. سواران تحت امر آدیگوزل بیگ از منظقه کبیرلی (جبرائیل لو فعلی) تعداد 30 نفر ، از منطقه جوانشیر دیزاق تعداد 30 نفر و از منطقه دمیرچلو حسن (که متشکل از طایفه تکله و سایر طایفه های مستقر در این منطقه بودند) تعداد 40 نفر تشکیل شده بودند.</div><div>آدیگوزل بیگ در سال 1830 بازنشسته و در سال های آخر زندگی اش به عضویت در دادگاه ایالتی قره باغ منصوب شد.</div><div>او در سال 1845م در 65 سالگی بنا به خواهش ژنرال میخائیل پتروویچ کولیوبکین جانشین حاکم تفلیس ، کتاب تاریخ قره باغ را با عنوان فارسی قره باغ نامه لر (که به زبان ترکی و با الفبای فارسی) را نوشت. او در این کتاب، وقایع قره باغ را از زمان مرگ نادرشاه تا زمان انعقاد معاهده ترکمنچای به رشته تحریر درآورد. آدیگوزل بیگ سه سال بعد از تقدیم کتاب در تاریخ 9 سپتامبر 1848م درگذشت.</div><div>وی در منطقه قره باغ با لقب تکلنسکی مشهور بود. آدیگوزل بیگ ملاک بزرگی بود و در شهرهای شوشا ، قره دولاغ ، اراضی کورآتان ، اوباهای شاهسون و ..... عمارت و رعیت های فراوانی داشت. وی دارای پنج فرزند پسر به اسم های : همت علی بیگ تکله ، آتاکیشی بیگ تکله ، ایبیش (ابراهیم) بیگ تکله ، صادق بیگ تکله ، محمد بیگ تکله داشت و فرزندان و نوادگان ایشان با فامیلی آدیگوزل او در آذربایجان معروف هستند.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>منابع و ماخذ :</div><div>1- Ənvər Çingizoğlu, Adıgözəlovlar: Qaradolaq bəyləri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №7, səh.3-22</div><div>2- Ənvər Çingizoğlu, Qarabağ atlı alayı, "Soy" dərgisi, 7 (38), 2010. səh.33-42.</div><div>3-قره باغ نامه ،&nbsp; پرویز شاهمرسی ، انتشارات شیرازه ، سال 1387 تهران ، ص 229-241</div><div>4-تاریخ قره باغ ، میرزا جمال جوانشیر قره باغی ، مقدمه و تصحیح حسین احمدی ، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی ، سال 1382 تهران ، ص 45-63</div><div>5-تاریخ دشت مغان ، میرنبی عزیززاده ، موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر ، سال 1384 ، ص 190-194</div><div>6-نقد و بررسی قر باغ نامه ها ، الخان رضا اوغلی قلی اف ، انتشارات یازیچی ، سال 1989 باکو ، ص 21-29</div><div><br></div><div>با تشکر از آقایان :</div><div>1-دکتر حبیب بهپور تکله</div><div>2-آقای علی عطایی</div><div>3-آقای شهروز جهانگیری</div><div>4-آقای رضا رضای او</div><div>و اعضای محترم گروه تکله عشقین تجللاسی که مارا در گردآوری این مقاله یاری کردند.</div></div><div><br></div></font></div><div><br></div> text/html 2018-10-10T19:06:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog من عشایرم http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/897 <p>من عشایروعشایر زاده ام </p> <p>پُشت کوهم , پُشت کوهی نیستم </p> <p>دل گواهی می دهد من كیستم </p> <p>هم جسور و شاكی ام ، هم سر به زیر </p> <p>ساكن هم سرحدم ، هم گرمسیر </p> <p>نیست هرگز حیله ای در كار من </p> <p>جز صداقت نیست در افكار من </p> <p>من جوانی صاف و صادق ،ساده ام </p> <p>تا قیامت یك عشایر زاده ام </p> <p>همنشین با خار و همراهِ گُلم </p> <p>خانه دوش و بی مكان و منزلم </p> <p>ناف من را بسته اند با ناف قوچ </p> <p>سرگذشتم تا ابد همراه کوچ </p> <p>ازدواج ساده ام در ایل شد </p> <p>زیر چادر زندگى تشكیل شد </p> <p>مسكن مهرم فقط یك چادر است </p> <p>همسرم در مهربانى نادر است </p> <p>مى روم با گله ها بى گفتگو </p> <p>مى نوردم سنگ ها را مو به مو </p> <p>فصل گرما زیر چادر داغِ داغ </p> <p>شب که مى شد در بیابان بى چراغ </p> <p>در زمستان زیر باران خیس آب </p> <p>آرزو دارم بخوابم بى عذاب </p> <p>با کمال احترام و سَروَرى </p> <p>حرف دارم با سران کشورى </p> <p>ما عشایر عاشقانِ سینه چاک </p> <p>وارثان سرزمین و آب و خاک </p> <p>منتظر با هر نشستِ هسته ای </p> <p>ما جدا از باند و حزب و دسته اى </p> <p>این وطن نا موس ما هم بود و هست </p> <p>جان فدا کردیم یکجا پا و دست </p> <p>ما مگر در مملکت بیگانه ایم؟؟ </p> <p>اینچنین بدبخت و بى کاشانه ایم </p> <p>مدتى بود انقلاب و جنگ بود </p> <p>بعد از آن هم عرصه بر ما تنگ بود </p> <p>سهم ما از دوره سازندگى </p> <p>بر عشایر چیره شد درماندگى </p> <p>پول نفت و گاز و معدن ها کجاست؟ </p> <p>واقعا این زندگى بر ما رواست؟ </p> <p>خون شهرى ها مگر رنگین تر است؟ </p> <p>پس چرا اقبالشان از ما سر است؟ </p> <p>ما عشایر اهل ایران نیستیم ؟ </p> <p>هم وطن هم نه , مسلمان نیستیم؟ </p> <p>با وجود این همه آوارگی </p> <p>مشکلات بى شمار زندگى </p> <p>در طبیعت نا به سامان جا شدیم </p> <p>باز هم محکوم ماندن ما شدیم </p> <p>بگذریم این دل پر از درد و غم است </p> <p>پشت ایل از نامساوى ها خم است </p> <p>نه عزیزان , نه , سیاسى نیستیم </p> <p>با چپ وراست همکلاسى نیستیم </p> <p>آرزومان تا ابد آزادى است </p> <p>حاجت ما شادى و آبادى است </p> text/html 2018-10-10T05:53:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آموزش زبان ترکی |اموزش زبان شاهسونی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/896 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="7"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموزش زبان شاهسون&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموزش زبان شاهسونی&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آموزش زبان ترکی&nbsp;</b></font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234884.jpg" alt="234884 admin"></p><p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این لغات زیبا و رسا چندی پیش جز واژگان اصلی زبان مادریمان بودند که متاسفانه الان تنها درصد ناچیزی از آنها برای خیلی ها آشناست و بقیه فراموش شده یا می شوند و اگر هم اندک کسانی در روستاها و یا افراد مسن استفاده می کنند کسی نمی خواهد آنها را محافظت کرده و به نسل بعد بسپارد </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شما هم بخوانید ولی با صبر چون شاید خیلی از این کلمات برایتان آشنا نباشد، لغات فراموش شده و در حال فراموشی زبان مادری ما: </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺌﺪﻳﺶ: ﺭﻭﻧﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﺗﻮﮔﻪ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﻓﺮﻡ، ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ، ﻃﺮﺡ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻛﻢ : ﻇﺎﻫﺮ، ﻧﻤﺎ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻛﻤﻠﻲ : ﺧﻮﺵ ﻣﻨﻈﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻣﻪﻣﻴﺶ : ﻧﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻣﻪﻣﻴﺶ : ﻧﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻩﺟﻚ: ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻭ : ﻭﻇﻴﻔﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻭﺵ : ﺑﻴﻨﺶ، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻭﺵ : ﺩﻳﺪﺍﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺭﻭﻧﺘﻮ: ﭘﺪﻳﺪﻩ، ﻓﻨﻮﻣﻦ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺌﺮﻱ: ﻋﻘﺐ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺯﺩﻩﻥ ﺩﻭﺷﻤﻮﺵ : ﻣﻐﻀﻮﺏ، ﺩﻝﺁﺯﺍﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺯﻟﻪﻣﻚ : ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﻮﺩﻥ، ﻫﺎﺩﻳﺮ ﺍﻭﻟﻤﺎﻕ، ﺍﻳﺮﻩﻟﻴﮓ ﺍﻭﻟﻤﺎﻕ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺯﻟﻪﻳﻴﻦ : ﻣﻮﺍﻅ ﺑﺎﺷﻴﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺯﻟﻮﻙ : ﻋﻴﻨﻚ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺯﻩﻟﻠﻤﻪ : ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﻣﺪﺡ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﺳﺘﺮﻳﺶ : ﻧﻤﺎﻳﺶ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺌﻦ : ﺍﺋﻨﻠﻲ، ﮔﺸﺎﺩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺌﻨﺌﻞ : ﻋﻤﻮﻣﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﻧﺪﻩﺭﻥ : ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺌﻨﻴﺶ : ﻭﺳﻴﻊ،ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﻭﺩﻩ : ﺑﺪﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﻳﻪﺭﺗﻲ : ﺳﺒﺰﻱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺆﻳﻪﺭﭼﻴﻦ: ﻛﺒﻮﺗﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺒﺰﻩ، ﺁﺩﻡ ﭼﺸﻢ ﺯﺍﻏﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺌﻴﻴﻢ : ﭘﻮﺷﺎﻙ، ﻟﺒﺎﺱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺪﻳﻚ : ﮔﺮﺩﻧﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺮﭼﻚ : ﺣﻘﻴﻘﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺮﺩﻩﻙ : ﺣﺠﻠﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺮﮔﻴﻦ : ﺑﺤﺮﺍﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺮﻩﻙ : ﺑﺎﻳﺪ، ﻻﺯﻡ، ﻧﻴﺎﺯ، ﻭﺍﺟﺐ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺮﻩﻛﻠﻲ : ﻻﺯﻡ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺰﻩﮔﻦ : ﺳﻴﺎﺡ، ﺳﻴﺎﺭﻩ، ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﺰﻳﻨﺘﻲ: ﺳﻴﺎﺣﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻠﻪﺟﻚ : ﺁﻳﻨﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻠﻪﺟﻪﻳﻲ : ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻠﻪﻧﻚ : ﺩﺏ، ﺭﺳﻢ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻠﻴﺮ : ﺩﺭﺁﻣﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻠﻴﺸﻤﻪ : ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ، ﺗﺒﻠﻮﺭ، ﺭﻭﻧﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻠﻴﻦ : ﻋﺮﻭﺱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻤﻲ : ﻛﺸﺘﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻤﻴﺮﮔﻪﻥ : ﺟﻮﻧﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻪﻣﻴﺮﭼﻚ : ﻏﻀﺮﻭﻑ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻪﻳﻴﺶ : ﻣﺸﻮﺭﺕ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻪﻳﻴﺸﻤﻪﻙ : ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻪﻳﻴﺸﻤﻪﻥ : ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﺭﺍﻳﺰﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﭘﻮﻥ : ﭘﺘﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺟﻮﺭﻩﻣﻪ : ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺩﺍﺯ : ﻟﻮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺩﺍﺯﺍ ﻭﺋﺮﻣﻚ : ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺩﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺩﻛﭽﻮ : ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺩﻳﺪﻩﺑﺎﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺭﻧﺞ: ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺯﮔﻮ : ﺁﻳﻨﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﺯﻟﻮﻙ : ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻛﺴﻞ : ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻟﻤﻪﺟﻪ : ﻟﻄﻴﻔﻪ، ﺟﻮﻙ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻟﻪﺵ : ﻛﺸﺘﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻟﻪﺷﻤﻪﻙ : ﻛﺸﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺯﻭﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻟﻪﮔﻦ : ﺧﻨﺪﻩﺭﻭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻟﻮﻧﺞ : ﻣﻀﺤﻚ، ﺁﺩﻡ ﻣﺴﺨﺮﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻥ ﺁﺷﻴﺮﻱ : ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻥ ﺁﻳﺪﻳﻦ : ﺭﻭﺯ ﺑﺨﻴﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻧﺌﻲ : ﺟﻨﻮﺏ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻧﺪﻡ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺧﺎﻥ: ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮔﺮﺩﺍﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻭﺷﻪﻳﻦ : ﻧﺸﺨﻮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻭﻩﻧﺠﻪ: ﻛﻔﺎﻟﺖ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻮﻭﻩﻧﻤﻚ : ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ، ﺑﺎﻟﻴﺪﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻴﺪﻱ: ﭘﺴﺖ، ﺭﺫﻝ، ﺑﻲﺍﻋﺘﺒﺎﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻴﺮﺩﻩ، ﺩﻳﻐﻴﻠﻤﺎﺯ، ﺗﻮﭘﭙﺎﺥ: ﻣﺪﻭﺭ، ﮔﺮﺩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻴﺮﻳﺶ : ﻭﺭﻭﺩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﮔﻴﺮﻳﻨﺞ : ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺁﻭﺭﺩﻥ، ﺫﻟﻪ ﻛﺮﺩﻥ، ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﺌﻪ : ﺷﺒﻨﻢ، ﻧﻢ، ﺭﻃﻮﺑﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﺎﭘﺎﻻﻕ : ﺳﻴﻠﻲ، ﭼﻚ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﺎﺧﻠﻮﻭ : ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ، ﺳﻮﺯﺍﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﺎﻧﻠﻲ : ﺫﻱ ﺷﺎﻥ، ﻋﻈﻴﻢ، ﻣﺤﺘﺮﻡ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻼﻟﻪ : ﺁﺑﺸﺎﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻠﻪ : ﺑﺎﺭ، ﻛﻮﻟﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻨﻪ : ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﺥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻮ : ﺍﻳﻦ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻮﻣﻼﻣﺎﻕ : ﺧﺎﺭﻻﻣﺎﻕ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻮﻧﻘﺎﺭ : ﻣﺮﻍ ﺷﻜﺎﺭﻱ، ﻋﻘﺎﺏ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻮﻭﻩﺭﻩﻙ : ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﻡ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻴﺸﻤﺎﻥ : ﭼﺎﻕ، ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻴﻐﻴﺠﻲ ﻃﻴﺎﺭﻩ: ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻱ ﺷﻜﺎﺭﻱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻴﻐﻴﺠﻲ : ﺷﻜﺎﺭﻱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻴﻠﻼﻕ : ﺳﻮﻧﺠﻮﻕ، ﺟﻔﺘﻚ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺿﻴﺎ : ﺍﻳﺸﻴﻖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻓﻴﺮﺗﻴﻨﺎ : ﺗﻮﻓﺎﻥ، ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺌﻴﺠﺎﺝ : ﻣﻮﺭﺏ، ﻛﺞ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺑﺎﺭﻣﺎﻕ : ﺷﻴﺸﻤﻚ، ﻏﺮﻭﺭﻻﻧﻤﺎﻕ، ﺑﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ، ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺑﺎﺭﻳﻖ: ﻭﺭ ﺁﻣﺪﻩ، ﻗﻠﻤﺒﻪ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺑﺎﻗﺠﻴﻞ : ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻣﺘﺮﻗﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺑﺎﻥ : ﮔﺮﺍﺯ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭘﺎﺯ : ﺳﺮﻛﻮﻓﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭘﺎﻕ: ﺩﺭﭘﻮﺵ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭘﺎﻟﻲ : ﺑﺴﺘﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺗﻲ: ﺷﺪﻳﺪ، ﺩﻭﺁﺗﺸﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭼﺎﺭ : ﺩﻭﻧﺪﻩ، ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺩﻭﻧﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭼﺎﺭﻏﻲ : ﻓﺮﺍﺭﻱ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭼﺎﻏﺎﻥ : ﻓﺮﺍﺭﻱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭼﺎﻱ : ﺩﻭﻧﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﭼﻴﻨﻴﻠﻤﺎﺯ : ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺧﻴﻨﺞ : ﺑﺎﺷﺎ ﭼﺎﻟﻤﺎﻕ، ﺷﻤﺎﺗﺖ، ﺳﺮﺯﻧﺶ، ﻣﻨﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺩﺍ : ﺩﺭﺩ ﻭ ﺑﻼ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺩﺍﻕ : ﺑﻨﺪ، ﻗﻔﻞ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺩﻳﻦ : ﺧﺎﻧﻴﻢ، ﺧﺎﻧﻢ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺍﻟﺘﻲ : ﺳﻴﺎﻫﻲ، ﺷﺒﺢ، ﺳﺎﻳﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﭘﻴﺰ : ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺕ : ﺳﺨﺖ، ﺯﻣﺨﺖ، ﺯﺑﺮ، ﺳﻔﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺗﺎﻝ : ﻋﻘﺎﺏ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺳﻴﻠﻦ : ﺑﺮﻑ ﭘﺎﻙ ﻛﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺷﻮ : ﻗﺎﺭﺷﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺷﻲﻟﻴﻖ : </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﺷﻴﻠﻴﻖ : ﺟﻮﺍﺏ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﻏﻲ : ﻧﻔﺮﻳﻦ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﻣﺎﻕ : ﭼﻨﮕﺎﻝ، ﻗﻼﺏ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﻳﺶ : ﻭﺟﺐ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﻳﺸﻴﻖ : ﺩﺭ ﻫﻢ، ﻣﺨﻠﻮﻁ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺭﻳﻦ : ﺷﻜﻢ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺯﺍﻻﻕ: ﭼﻜﺎﻭﻙ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺯﺍﻥ : ﺩﻳﮓ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺯﺍﻧﺞ : ﺳﻮﺩ، ﺩﺭﺁﻣﺪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺯﻣﺎ : ﻛﻠﻨﮓ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺯﻳﻨﺘﻲ : ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺳﻴﺮﻏﺎ : ﺗﻮﻓﺎﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺳﻴﻖ : ﺷﺮﻣﮕﺎﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﺵ : ﺍﺑﺮﻭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻓﻼﻥ : ﭘﻠﻨﮓ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻻﺑﺎﻟﻴﻖ : ﺷﻠﻮﻍ، ﭘﺮ ﻫﻴﺎﻫﻮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻻﺭﻏﻲ : ﺟﺎﻭﻳﺪ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻻﻕ : ﭘﺸﺘﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻟﺨﺎﻥ : ﺳﭙﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻟﺪﻳﺮﺍﺝ : ﺍﻫﺮﻡ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻟﺪﻳﺮﻣﺎﻕ : ﻗﻮﻭﺯﺍﻣﺎﻕ، ﺩﻳﻜﻠﺘﻤﻚ، ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ، ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻟﻴﺠﻲ : ﻭﺍﻣﺎﻧﺪﻩ، ﭘﺲﺭﻭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻟﻴﻦ : ﺿﺨﻴﻢ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻣﭽﻲ : ﺷﻠﻼﻕ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﺎﺕ : ﺑﺎﻝ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﭽﻴﻞ: ﺧﻮﻧﻤﺮﺩﮔﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﺪﺍﻝ : ﺯﻧﺠﻴﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﺪﻳﺮﻳﺠﻲ : ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺎﻧﻊﻛﻨﻨﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﺸﺎﺭ : ﺭﻭﺑﺮﻭ، ﻣﻘﺎﺑﻞ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﻘﺎﻝ : ﻛﻨﮕﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻧﻴﻖ: ﺳﻴﺮﺍﺏ، ... </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻫﻤﺎﺭ: ﺁﺭﺧﺎ، ﭘﺸﺖ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻭﻭﻥ : ﺧﺮﺑﺰﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻳﺪﺍ : ﻗﺎﻋﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻳﺮﻳﻠﻲ : ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ، ﺟﻌﻠﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻳﻐﻲ : ﻓﻜﺮ، ﺍﻧﺪﻭﻩ، ﻏﻢ، ﺗﻌﺼﺐ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ : ﻣﻨﺒﻊ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﭽﻲ : ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺮﻩﻗﺌﻴﻴﺪ : ﺷﻮﻣﻲ، ﺑﺪ ﻳﻤﻨﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﺰﺋﺖ : ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻨﻴﻢ : ﺩﻭﺷﻤﻦ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﭘﻮﺯ : ﺳﺎﺯ، ﺳﺎﺯ ﺁﺷﻴﻘﻬﺎ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﭘﻮﻕ : ﻛﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺗﺴﺎﻝ : ﻣﻘﺪﺱ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺗﻠﻮ : ﻣﺒﺎﺭﻙ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺗﻮﺭ: ﮔﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺟﺎﻣﺎﻥ : ﺑﺰﺭﮒ، ﺳﺘﺮﮒ، ﻛﻬﻨﺴﺎﻝ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺧﻮ : ﺑﻮ، ﺭﺍﻳﺤﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺧﻮﻣﻮﺵ : ﮔﻨﺪﻳﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺩﻭﺭﻏﺎﻥ : ﺳﺮﻣﺴﺖ، ﻫﺎﺭ ﺷﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺩﻭﺯ : ﻫﺎﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭ : ﺍﺧﮕﺮ، ﮔﺮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭﺍﺟﺎﻧﺎﻕ : ﺷﺮﺍﺭﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺭﺍﻝ : ﻗﺎﻋﺪﻩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺭﺍﻥ : ﻣﻌﻤﺎﺭ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺭﺗﻮﻟﻮﺵ : ﺁﺯﺍﺩﻱ، ﺭﻫﺎﻳﻲ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺭﺗﻮﻡ: ﺍﻳﭽﻴﻢ، ﺟﺮﻋﻪ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭﺧﺎﻕ : ﺗﺮﺳﻮ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭﺧﻤﺎﺯ : ﻧﺘﺮﺱ، ﺷﺠﺎﻉ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭﺧﻮ : ﺧﻮﻑ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭﺧﻮﻧﺞ : ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮﺭﺷﺎﻳﻴﺠﻲ : ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺟﺮﻡ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ </font></b></p> <p><b><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻗﻮْﺭﻗﭽﻮ: محافظ </font></b></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div> text/html 2018-10-09T19:58:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار کوتاه رسول پناهی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/895 <p>بو گنش دونیادا بیر قوش اولایدیم </p> <p>یوردوما یوواما کاش توش اولایدیم </p> <p>چکنده جومودلار عشقین کروانن </p> <p>اونلارا قوشولوب دیل خوش اولایدیم </p> <p>رسول پناهی ...و@معللیم </p> text/html 2018-10-04T16:24:08+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog لباس شاهسونها |پوشاک شاهسون |ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/894 <div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">لباس شاهسونها&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234884.jpg" alt="234884 admin"></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همانطور که با تغییر فصل پوشش گیاهی طبیعت تغییر می کند ، لباس مردم هم در بعضی موقع تحت تاثیر فرهنگ&nbsp; قوم غالب و یا همنشینی با سایر اقوام قرار گرفته و تغییراتی پیدا کرده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ما وقتی به اقوام مختلف در سالهای دور نگاه می کنیم به وضوع تغییرات را می بینیم&nbsp; لذا می توان گفت با تغییر سلسله ها لباس پوشش مردم هم دست خوش تغیرات و یا تغییر محل سکونت آنها باتوجه به شرایط محیط و یا تاثیر هم زیستی را می توان یکی دیگر از&nbsp; تغییر لباس مردم گفت&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در کتاب جناب افشار وقتی پوشش کلی در مورد شاهسونها را می خوانیم هر قسمت از لباس این ایل بزرگ را با اقوامی چون گیلک ،کرد ویا ......در یک ردیف قرار داده که خود سخنی دیگر است بر تاثیر کدام یک بر دیگری....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">....حال اگرما بخواهیم در کشور ایران یک دوره حدوا دویست ساله را در نظر بگیریم می بینیم که این تعبیر چقدر نزدیک به واقعیت است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تغییر پوشش مردم را با تغییرسلسله ها یه مرور کوچکی اگر بکنیم ، از لباس های محلی و قومی به لباسهای کت چین دار و از آن به کت شلوار در پوشش مردان&nbsp; رسیده و یا در بانوان لباس های قومی تعدیل یافته وبه پوششی که در حال حاضر می بینیم رسیده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این تغییرات پوشش لباس درهمه اقوام ساکن در ایران از جمله&nbsp; ایل ما را می توان دید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">......ما حاصل صحبت با بزرگان در مورد لباس شاهسونهای بغدادی را خدمتتان بیان می کنم .........&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;حدودا یکصد وبیست سال پیش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مردها بر سرشان کلاه نمدی می گذاشتند و دستاری و یا شالی از روی آن می بستند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لباسهایشان اکثریت از پارچه متقال&nbsp; بوده و بادست هنرمندان رنگ رزی به رنگ دلخواه تهیه می شده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لباس بالا تنه مردان از پارچه متقال و به رنگ سفید و یا آبی کم رنگ دوخته می شده و از روی پیراهن شالی به کمر می بستند واز روی آن جلیقه ائی می پوشیدند&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پوشش پائین تنه مردان یاشلوار را هم از پارچه متقال در نظر می گرفتند و رنگ نیلی پر رنگ که به رنگ سرمه ائی می زده&nbsp; بصورت آزاد( گشاد)می دوختند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">جوراب اکثریت دست بافت و هنر خانواده های&nbsp; ایل بوده&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پا پوش یا کفش گیوه بوده&nbsp; و بعدازتهیه کفی به دست توانای مردان بافته می شده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;کفش چرم دست دوز هم یکی دیگر از پاپوشهای آنها بوده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این نوع پوشش فکر کنم&nbsp; با توجه به مردم غرب چیزی بین لباس سلجوقیان و قوم لک می باشد ، شایدعلت تشبه&nbsp; بخاطر هم زیستی و در کنار هم بودن&nbsp; باشدولی با کمی اختلاف نسبت به هم&nbsp; ....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در بخش آرخلو یکی از&nbsp; طایفه ها فکر کنم کمی پوشش شان با سایرین&nbsp; فرق داشته مثل مردمان شمال شرق و شرق کشور یه شنلی&nbsp; روی دوششان می انداختند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">......بعد از گذشت مدتی لباسها تغییر کرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یه کلاه نمدی روی سرو پیراهن سفید با جلیقه رنگ تیره و شلوار مشکی که در مقطعی خیلی گشاد و بزرگ می پوشیدند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یک نوع پوشش کت چینی هم مد شده بود همان لباس رسمی رجال دوره قاجار تا اوایل به قدرت رسیدن رضا خان می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در دوره رضا خان کلاه های نمدی جای خود را به کلاه پهلوی داد و اگر کسی کلاه نمدی برسرش می گذاشت اذیتش می کردندو مورد تمسخر قرار می دادند و امنیه آن را از سر مردان بر می داشتند و پاره می کردند و....... تا اینکه کلاه ها مثل همه چی از سرها برداشته و اختیاری شد کلاه شاپو (دورلی بورک) هم به آن اضافه شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پوشش خانم های شاهسون&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زنان شاهسون بغدادی رنگ و نقش لباسشان را با توجه به سن وسالشان انتخاب می کردند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بانوان ایل&nbsp; کلاه بافته شده را بر سر می گذاشتند و از روی آن جناق سر (یاباش بزگی )که از سکه با قلاب به هم وصل شده و از روی آن لیچک ودستار بزرگی بر روی سر قرار می دادند&nbsp; گاهی آن را زیر چانه سنجاق می زدند و گاهی آنرا را بصورت آزاد روی شانه ها رها می کردند و از روی آن&nbsp; کله یاقلق را می بستتد (بستن کله یاقلق بین بانوان ایل بصورت های مختلف )</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">....لباس بالاتنه پیراهن راسته تا زیر زانو و جلیقه ائی از روی آن با زینت خاص می پوشیدند&nbsp; و.........</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ادامه دارد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سلیمان امیری فرد</font></div></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234883.jpg" alt="234883 admin"></div> text/html 2018-09-30T08:19:53+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog صادرات انار ساوه |صادرات انار ساوه کشورهای خلیج فارس http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/893 <font size="7" face="Mihan-IransansBold"><span style="text-align: right;">صادرات انار ساوه به روسیه&nbsp;</span></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">فروش انار ساوه&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">انار درجه یک ساوه&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">فروش انار صادراتی ساوه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">فروش انار شیراز</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">خرید اینترنتی انار</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">فروش عمده انار</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">قیمت انار صادراتی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">خریدار انار صادراتی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">انار صادراتی ایران</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">بسته بندی انار صادراتی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">خرید و فروش بدون واسطه انار ساوه درجه یک -درجه دو انار تضمینی ساوه&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">صادرات انار به کشورهای عراق . ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">تلفن تماس 09192558879</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">ساوه را جهانی می کنیم&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">شهر یاقوت های سرخ&nbsp;</span></font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/235359.jpg" alt="چت اورداپ"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233634.jpg" alt="چت اورداپ"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233633.jpg" alt="چت اورداپ"></div></div></div></div> text/html 2018-09-22T07:57:11+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود کتاب مردم شناسی تاریخی ایل شاهسون آذربایجان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/892 <h1 class="page-header" style="box-sizing: border-box; margin: 40px 0px 20px; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.5; color: rgb(77, 77, 77); padding-bottom: 9px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><font face="Mihan-IransansBold">مردم شناسی تاریخی ایل شاهسون آذربایجان</font></h1><div class="details" style="box-sizing: border-box;"><div class="authors" style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;">نویسندگان:</span>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/author/153048" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none;">اسماعیل عین الله زاده</a></font></div><div class="journal" style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;">منبع:</span>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/journal-number/36142/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none;">تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4</a></font></div><div class="article-specialty-fields" style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;"><font face="Mihan-IransansBold">حوزه های تخصصی:</font></span><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style: persian;"><li style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ensani.ir/fa/article/field/67/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">تاریخ</a>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/field/661/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">ایران اسلامی</a>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/field/728/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">حکومت های ایرانی- اسلامی</a>&nbsp;<a class="active" href="http://ensani.ir/fa/article/field/2846/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; display: inline-block;">تاریخ محلی</span></a></font></li><li style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ensani.ir/fa/article/field/67/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">تاریخ</a>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/fa/article/field/900/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">گروه های ویژه</a>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: 700;"><a class="active" href="http://ensani.ir/fa/article/field/3280/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 43, 103); text-decoration-line: none; display: inline-block;">ایلات و عشایر</a></span></font></li><li style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 14px; font-family: IRANSans, tahoma; box-sizing: border-box;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/234592.jpg" alt="چت اورداپ"></li><li style="box-sizing: border-box;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font size="5" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan">برای دانلود کتاب کلیک کنید&nbsp;</font></a></li></ol></div></div> text/html 2018-09-22T07:43:28+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog عشایر ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/891 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><span style="color: rgb(9, 8, 8); text-align: right;">عشایر ایل شاهسون&nbsp;</span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="color: rgb(9, 8, 8); text-align: right;">ایل شاهسون&nbsp;</span></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(9, 8, 8); text-align: right;"><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px;">شاهسون نام گروهی از ایلات کوچ روی مسلمان و ترک زبان در مناطق گوناگون از شمال غربی ایران است که بیشتر در دشت مغان و اردبیل سکونت می کنند.&nbsp;</span></span><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایل شاهسون از سال های بسیار دور تا کنون شیوه کوچروی همراه با دامداری را برگزیده و عموما بین مراتع زمستانی در دشت های پست، حاصلخیز و بسیار پر آب مغان و اقامتگاه های تابستانی در دامنه های سبلان، در مناطق اردبیل، مشکین شهر، و سراب در حرکت است.&nbsp;</span><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"></font></span><div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(9, 8, 8); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="" src="http://kalouttravel.com/uploads/1-khiav/l/%D8%B4%D8%A72%D9%87.jpg" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;"><br></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;">قلمرو ایل شاهسون به خاطر منابع غنی طبیعی همواره مورد توجه افراد و حکومت های گوناگون بوده است تا جایی که مثلا نادر شاه افشار و آقا محمدخان قاجار هر دو در این منطقه تاجگذاری کردند، و یا حکومت های مختلف پارسی، عثمانی و حتی روسیه و بعدها شوروی سعی در فتح و اشغال آن داشتند. ایل شاهسون اما در این میان بیشترین پیوند را با شاهان صفوی ایجاد کرد و قابل توجه ترین حمایت، همراهی و وفاداری را نسبت به آنان از خود نشان داد؛ چنین شد که می گویند این ایل نام شاهسون به معنی دوستدار شاه را یافت.</span><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"></font></span><div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(9, 8, 8); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="" src="http://kalouttravel.com/uploads/1-khiav/l/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B3%D9%88%D9%86.jpg" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.3333px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;"><br></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><br style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(9, 8, 8); font-size: 13.3333px; text-align: right;">ایلات آذربایجانی شاهسون در چادرهای نیم کروی به نام آلاچیق زندگی می کنند و گذر زندگی ایشان از راه پرورش دام و محصولات لبنی آن است. ایل شاهسون قالی های زیبا و شناخته شده ای در سطح جهانی دارد که البته در گذشته اصلا به منظور فروش بافته نمی شد، اما امروزه با تغییر سبک زندگی و مناسبات اجتماعی قالی های زیبای شاهسون برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی هم بافته می شوند.&nbsp;</span></font></span><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234886.jpg" alt="234886 admin"><font color="#090808" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234885.jpg" alt="234885 admin"><font color="#090808" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234884.jpg" alt="234884 admin"><font color="#090808" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font><div><img src="http://www.ordup.com/pics/515/234883.jpg" alt="234883 admin"><font color="#090808" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font> <div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233674.jpg" alt="چت اورداپ"></div> </div></div></div></div> text/html 2018-09-16T08:25:39+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog حوسین گلدی کربلایه قوناق| متن حوسین گلدی کربلایه قوناق http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/890 <p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">متن نوحه&nbsp;</font></strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">حوسین گلدی کربلایه قوناق</font></strong></p><div><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></strong></div><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">حوسین گلدی کربلایه قوناق</font></strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">نوحه‌</strong>&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">جان‌سوز‌</strong>&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ترکی</strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">&nbsp;از ترک‌های کرکوک کشور عراق</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حوسین گلدی کربلایه قوناق&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گوزلروندن ایراق یا رسول‌‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ئولوب عطشان فاطمه بالاسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوشدی ائلدن اوزاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">*******</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حسینون قوربان اولوم آدینا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیزلره بو آدی مادر ئورگتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ویلادتده جبرئیل امین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گاهواره‌سینی گلدی ترپتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">ولی بیلمم کربلاده نیه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سینه‌سین بوغازین شمره گورستدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">معاذ الله اللهین قانینی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; توکدی اهل عراق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سلام اولسون قانلی لبلره کی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایستیدن قورودی سو کنارینده</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دِیَللَر سو مهر فاطمه‌دی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قالدی اجنبی‌لر اختیارینده</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********************</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حوسینون بیر سود امر بالاسین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تشنه اوخلادیلار قان دیارینده</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">یارالی قوش‌‌تک بَلَکده بالا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;چالدی هی ال ایاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قاره‌ پرچم اسر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سینه‌ده قیزیشار شیعه‌لر قانی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دولان گوزلر کربلایه باخار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قطره قطره آخار هی جیگر قانی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">همین آیدا قاره یل اسیلوب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گویلره سپیلوب سود امر قانی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">حسین آغلوردی او حاله ولی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گولدی دیل‌سیز اوشاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده سینه‌لر آچیلار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;غملی سینه‌زنان دیل کباب آغلار</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سپهرِ عشقین ستاره‌سینه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ماه قاره گئیر آفتاب آغلار</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">او گوندن مین دورت یوز ایلدی گئچوب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ایندیده‌ بئله بیللَم رباب آغلار</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دییردی اوغلوم گئدنده سووا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ترپنوردی دوداق&nbsp; یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">*********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">غرض عاشورا گونی قوتاروب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;غارت اولدی حرم خیمه‌لر یاندی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">قرا گئیدی دشت کرب‌و‌بلا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اولدو‌ شام عزا نوحه باشلاندی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">یانان دیللَر بیر یانان چادیرا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; جمع اولوبدی هامی سینه سوزاندی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">بالا قیزلار قورخا قورخا یاتوب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قالدی زینب اویاق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">نگهبانیدی همان چادیرا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مرتضی قیزی تا گلمیه دشمن</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">گوروب ناگه بیر سیزیلتی گلور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گلدی سسلدی آی آغلیان کیم‌سن</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">او دیل‌خسته یانه یانه دئدی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;چوخدی دردیم اوغول‌سوز ربابم من</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">قرانلوقدا آختاریردی گولون&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دیلده داغ فراق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">**********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه &nbsp;&nbsp;–&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp;&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">***********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دیه بیللَم اصغرین آناسی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; صبحه‌تک او گجه ماتمه باتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دیه بیللَم هی دئدی بالا وای&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قان ایچینده اباالفضلی آغلاتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">******</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سو ایچمیشدی سود فراهمیدی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سسلنوردی بالام قان ایچوب یاتدی</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">چتیندی املیک قوزی وئره جان&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;لیک آنا قالا ساق یا رسول‌الله</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">********</strong></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">محرمده قان گلر جوشه –&nbsp; دوشر یاده قبر شش‌گوشه&nbsp; –&nbsp;&nbsp; یا رسول‌الله (۲)</strong></p> text/html 2018-09-09T13:45:18+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog فرج الله خان شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/887 <font face="Mihan-IransansBold" size="6">فرج الله خان شاهسون&nbsp;&nbsp;</font><div><span style="font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span><div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 14px;">یکی از سرداران فتحعلی شاه قاجار بود. در جنگ ایران و&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/روس/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#روس</a><span style="font-size: 14px;">&nbsp;به دستور عباس میرزا با سپاهی هشتصد نفری به کمک سلیم خان شکی ( حاکم شکی از طایفه حاجی خانلوی شاهسون) شتافت. لیکن دیر شده بود و در برخورد با لشکری از روس‌ها زخم‌های هولناک برداشت و در بیهوشی اسیر سپاهیان روس گردید. ️سرکرده روسی که از رشادت و شجاعت فرج الله خان دلاور آزربایجانی خوشش آمده بود، به پزشک قشون سپرد که او را معالجه کند و دقت بیشتری در بهبودی زخم‌هایش به خرج دهد، پزشک همچنان کرد. و او سلامتی خود را بازیافت. سرکرده روسی او را احضار و سوال کرد که آیا بازهم به جنگ روس‌ها خواهد آمد؟ فرج الله خان گفت: اگر هزار بار بمیرم و دوباره زنده شوم با متجاوزان به وطنم جنگ خواهم کرد. سردار روسی هر قدر اورا تهدید کرد او ترسی به خود راه نداده و بالاخره او را آزاد نمود و فرج الله خان به لشکریان عباس میرزا پیوست.</span></font><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> </div></div></div><div><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;منبع: دلاوران گمنام در جنگ ایران و روس تالیف ژان یونیر</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233674.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-09-09T07:16:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مقایس اندازه گیری شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/886 <p><font face="Mihan-IransansBold" size="5">مقیاسهای اندازه گیری در شاهسون </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">(قسمت 4 ) </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر دولوم (Bir dolom) : از مقیاسهای </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">اندازه گیری سطح در شاهسون است . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">و آن قسمتی از زمین چراگاه گوسفندان است که علف ان قبلا چرانیده نشده باشد علف بیر دولوموم زمین به صورت نیم دایره به یک گله گوسفندان توسط </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">چوپانان داده می شد مقدار مساحت بیر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">دولوم بستگی به تعداد گوسفندان گله و میزان پر علف یا کم علف بودن زمین بستگی داشت. احتمال دارد گله گوسفند از صد تا هزار یا بالاتر از ان باشد هرچه تعداد گوسفندان یک گله زیاد و زمین چراگاه کم علف می شد مساحت نیم دایره ای بیر دولوم هم افزایش می یافت. هر چه تعداد گوسفندان گله کم و زمین چراگاه پر علف می شد مساحت بیر دولوم کاهش می یافت. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر شیریم (Bir shirim) : از مقیاسهای سطح در شاهسون است به فرض اگر گله داری زمین کافی برای چرانیدن گوسفندان نداشت برای اینکه از وی حمایت شود انکه زمین علفدار بیشتری داشت به پهنای 10 قدم یا کمی بیشتر از ان از زمین خود را نشانه گذاری کرده به ان فرد می داد که به ان بیر شیریم یر گفته می شد البته به پارچه کم عرضی که از حاشیه پارچه های عریض جدا می شد هم بیر شیریم گفته می شد . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیر جوما ( Bir joma) :از مقیاسهای حجم در شاهسون است و ان عبارت است از مقدار علفی که در حد یک دریز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">یا کمی بیشتر از ان در جایی جمع و روی هم انباشته می شد اتلاق می گردید چون جومای جمع شده جرم هم دارد علاوه بر حجم علف جمع شده می توان جرم آن را هم اندازه گرفت. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بیرقیسناخ (Bir gisnakh) : از مقیاسهایی حجم در عشایر است حجم کمتری از یک ماده که در یک دست بسته </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قرار می گیرد منتها نوک چهار انگشت بسته شده غیر از انگشت شست باید </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">به کف دست برسد. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">ضرب المثلی داریم که بیان می کند : </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">قیسناغینان قوپارتماخ اولماز </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در مورد آدم سفت و سخت و خرج نکن </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">بکار می رود که مال یا پولش را در کف دستش پنهان می کند . این قسمت از مقیاسهای اندازه گیری به صورت عدد و معدود بکار می رود به همین خاطر کلمه بیر را به اول انها اضافه می نماییم . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold">در تهیه و تنظیم این قسمت از مقیاسهای اندازه گیری جناب اقای دکتر مجتبی جهانی ما را راهنمایی و یاری کردند قدردان زحمات این فرهیخته ایلی متواضع و دوست داشتنی هستیم. </font></p><p><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01"></p> text/html 2018-09-09T07:13:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ایلات اینانلو http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/885 <p><br></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="6">ایلات اینانلو در مرند </font></p><p><img src="http://www.ordup.com/pics/375/233674.jpg" alt="چت اورداپ"></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ایلات اینانلو در شهرستان مرند به فاصله بیست کیلو متر از مرند در بالا وپایین جاده مرند وخوی قشلاق میکنند </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">نام روستاهایی که ایلات اینانلو در زمان تخته قاپو کردن عشایر در انها ساکن شده اند بدین ترتیب میباشد : </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۱- آغبلاق </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۲- قاپولوق </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۳-قرخلار </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۴-خلخال </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۵-قوش قیه سی </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۶- قمیش آغل </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۷- قرمزی قشلاق </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۸- گزافر </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">۹- جامه بزرگ </font></p> text/html 2018-09-09T07:12:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog بیگ اینانلو در مرند http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/884 <p>بیگ اینانلو در مرند در دوره مظفرالدین ومحمدعلی شاه قاجار : </p> <p>چنانکه قبلا نیز اشاره شد اطلاعی از طایفه اینانلو های ساکن مرند که از کدام طایفه شاهسون در مغان بودند در دست نیست </p> <p>اما زمانی که امیر ارشد قرجه داغی (سام خان حاج علیلو ) به ریاست عشایر ازربایجان انتخاب میشود ،طهمز بیگ در بین اینانلو های مرند بیگ طایفه بوده که بعداز مرگ طهمز بیگ از طرف امیر ارشد ایل بیگی عشایر ازربایجان حاج عبدالحسین برادر طهمز بیگ به بیگی اینانلو در مرند انتخاب میشود . </p> <p>حاج عبدالحسین در دوره مشروطه بیگی عشایر را در مرند برعهده میگیرد وبه امورات واختلافات موجود در بین عشایر رسیدگی میکند .به گفته ریش سفیدان طایفه در مقابل خانه حاج عبدالحسین بیگ در آغ داغ قرخلار ( دار آغاجی ) وجود داشته وافراد خاطی را به فلک می بستند . </p> <p>بهرام خان فرزند ارشد حاج عبدالحسین بیگ فردی شجاع بوده طوری که بر کمرش پنج عدد کمر میبست ودر جنگ امیر ارشد با مشروطه چی ها با چندین نفر از اینانلو ها به جنگ رفته ودر همان جنگ کشته میشود وقتی جنازه بهرام خان را به روستای اوخارا می اوردند سردار عشایر میگوید: سربازی که در جنگ کشته شده را در همان جا دفن می کنند، که یکی از سربازان میگوید جنازه بهرام خان است سردار ، سردار بر سرش میزند ومیگوید بیاورید خانه خراب شدم </p> <p>شجاع نظام حاکم مرند در زمان محمد علی شاه قاجار ، که لقب شجاع نظام را از شاه گرفته بود از مخالفان سر سخت مشروطه در ازربایجان بوده مانع رسیدن آذوقه از جلفا ومرند به تبریز شده و تبریز را در محاصره نگه داشته بود روزی با سربازانش به منطقه آغ داغ قرخلار برای اخذ مالیات به خانه حاج عبدالحسین بیگ می اید خبر به بهرام خان می رسد که شجاع نظام امده بهرام خان خودش را می رساند ومی گوید: (تخم های اسبم از کله شجاع نظام بزرگتره برگرده بره مرند من جلو کسی نمی روم و مالیات ام را در مرند میدهم) </p> <p>حاج عبدالحسین بیگ از طایفه حاج میرلی اینانلودر مرند بوده که شش پسر داشت : </p> <p>بهرام خان ، کامران ، عمران ، سردار ، سواد ، جواد (بالابیگ) </p> <p>بهرام خان در جنگ امیر ارشد شهید میشود و جواد ( بالابیگ) در جریان فرقه دموکرات توسط سربازان روس که از قرخلار عبور میکردند راه را بر سربازان روسی میبند که به علت خیانت یکی از هم روستایهایش کشته میشود بعد از فوت حاج عبدالحسین سردار به کداخدایی می رسد وکدخدای رسمی طایفه اینانلو در دوره رضاخان ومحمدرضا شاه میشود وکامران ریش سفید روستای قرخلار انتخاب می شود </p> <p>وبعد از فوت کدخدا سردار برادرش مشهدی سواد تصمیم میگیرد که در شهر مرند ساکن شوند وییلاق قشلاق نکنند . </p> text/html 2018-09-09T07:11:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طوایف ایل اینانلو مرند http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/883 <p>لیست طوایف ایل اینانلو - مرند </p> <p>۱-جین ووران </p> <p>۲-جممدی (جان محمدی) </p> <p>۳-حاجی میر لی </p> <p>۴- حاجی بالاجا لی </p> <p>۵- عیسی خواجه </p> <p>۶- گویجه لی </p> <p>۷-میسمارلی </p> <p>۸- نادری </p> <p>۹-یئیجک </p> <p>۱۰-اسپرلی </p> <p> ایلات اینانلو قبل از تخته قاپو کردن دولت در مکان های زیر قشلاق می کردند : </p> <p>حاجی قاسم قشلاقی - حاجی عبدالحسین قشلاقی - حاجی بالاجا قشلاقی - حاجی صفقلی قشلاقی - قیه داغی - جین ووران - آغباشلی - قمیش اغل - قره اژدها </p> <p>ییلاق های ایلات اینانلو در غرب شهرستان ورزقان (قره داغ) در روستاهای ایر ی علیا ، ورکش ، لاری ، طرزم ،قینر ، گل آخور قرار دارد . </p> <p>نام ییلاق های ایلات اینانلو بدین ترتیب است : </p> <p>۱- آغداش </p> <p>۲- تکه دوندوران </p> <p>۳- گوللی </p> <p>۴-چوخور یورت </p> <p>۵-کاروانسرا </p> <p>۶-قویولو یورد </p> <p>۷-توپراقلی </p> <p>۸-ماهار </p> <p>۹- گل آخور </p> <p>۱۰- لپن </p> <p>وییلاق لپن در کوه میشو مرند که ییلاق روستای گزافر میباشد . </p> text/html 2018-08-31T15:40:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آداب و رسوم ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/882 <p>رسم دختر شوهر دادن در ایل شاهسون بغدادی </p> <p>اگر دختر و پسری گوبک کسمه ( نشان کرده ) هم بودند که قطعا این ازدواج صورت می گرفت و هیچ کدام از طرفین به خود اجازه نمی داد قولش را بشکند و دختر و پسر نیز به رسم احترام به قول بزرگترها تن به این ازدواج می دادند . </p> <p>اگر خواستگار از خودی ها بود که با مشورت بقیه اقوام جواب مثبت یا منفی به خواستگار داده می شد </p> <p>اگر خواستگار غریبه بود ابتدا خانواده دختر به خانواده ای که پسر داشتند می رفتند و موضوع خواستگاری را اطلاع می دادند تا بعدا حرف و حدیث یا اختلافی بابت اینکه دختر طایفه یا تیره را به غرببه داده اند پیش نیاید و اگر اقوام نزدیک مبارک باد می گفتند به خواستگار غریبه اجازه می دادند تا به خواستگاری بیاید . </p> <p>و بزرگان خانواده دختر تحقیقی در مورد خانواده پسر می کردند و در صورت عدم مشاهده چیزی که کسر شان خانواده دختر باشد و به حسن شهرت و رفتار نیک معروف بودند به خانواده پسر جواب مثبت می دادند و ادامه ماجرا .... </p> <p>چون در گذشته روابط فامیلی و حمایت از همدیگر از اصول زندگی و روابط اجتماعی بود فلذا تا آنجا که امکان داشت خانواده ها تن به ازدواج فامیلی می دادند حتی ضرب المثل های معروفی در این خصوص هست . </p> <p>سوتلو قویون سورودان چیخماز </p> <p>هیچ کس میش شیرده خود را به دیگری نمی دهد </p> <p>اوز کوروم کچلیم اوزگه خانیندان یئیدی </p> <p>کور و کچل خودم از خان دیگران برایم بهتر است </p> <p>ابوالفضل فردوسی ( عارف ) </p> <p>@shah3avan </p> text/html 2018-08-31T08:34:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر از حکیم تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/881 <p>شعر: حکیم تیلیم خان </p> <p>یوللایان: حیدر خادملو </p> <p>گلیبدیر نهالین باغ جنت‌دن </p> <p>یاخشی گوگردیب‌دیر ساغ آلما سنه </p> <p>غمزه‌لریی کسگین تردیر آلماسدان </p> <p>کیمدیر دوشن پاخورساغ آلماسنه </p> <p>شیرین! فرهاد یونار بو داغی بیللم </p> <p>بولبول وطن ائدیب بوداغی بیللم </p> <p>قویوب‌سان صدریمه بو داغی بیللم </p> <p>هئچ دوا بیلمنم ساغالماسینه </p> <p>مین سمندین عمروم گولون اوز در ده </p> <p>سائل اولان البت گزر اوز در ده </p> <p>گوروم کی رقیبلر دوشسون اوز درده </p> <p>زیاد اولسون دردی ساغالماسین ه </p> <p>دوست کسر باشیمی ال چالا بیلمم </p> <p>طفلین شکست اولسا آلچالابیلمم </p> <p>خیلی خطرناکَی ال چالابیلمم </p> <p>قورخارام صدرینده ساغ آلما سینه </p> <p>دوستودو محمد علیمدن منیم </p> <p>تیلیم دوست یولوندا المدن منیم </p> <p>هممیشه دوتاردی الیمدن منیم </p> <p>ایندی مات قالمیشام سا قالماسینه </p> text/html 2018-08-27T15:05:36+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تیره های طایفه كوسه لر http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/880 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">تیره های طایفه كوسه لر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تیره های طایفه كوسه لر: هر یك از این تیره ها خود دارای چندین تیره اولیه، ثانویه، نوپا و گوبگ می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">-&nbsp; علی بَیْ لی (علی‌بکلو یا علی بیگلو)&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- علی کورلو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;- جانی لو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;- اسماعیل لو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- قارا بَی لی (قرابکلو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- عاباسلی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- بامورلو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- سیرخاولو (سرخاب لو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- اوسُوبلو(یوسف لو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- مدرم خان لو ‌(محمدرحیم خانلو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- خداورنلی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;- كرلی&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- کیچکین‌علی لی</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">&nbsp;- تمیرلی&nbsp;</font></div><div><font size="2">- کیتین‌علی لی&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- شنبه‌لی&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- جمعه‌لی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- یساول‌لو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- رمضانلو&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- چایچامورلو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- کرد اسدخان (قنبرلو)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- ترکمن لی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- سلمان لی</font></div> text/html 2018-08-26T20:20:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog برگی از تاریخ ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/879 <p>برگی از تاریخ ایل شاهسون </p> <p>جعفر آقا و زهره خانم </p> <p>برگ برگ تاریخ ایل شاهسون پر است از رشادت‌های مردان و زنانی شجاع و دلیر که برای زنده نگه داشتن ایل شاهسون جانفشانی کرده اند در این میان گاها شاهد رشادت های افرادی بوده ایم که شجاعت آنان سینه به سینه میان بزرگان نقل قول و به نسل امروز منتقل می شود </p> <p>اما روایتی که قصد داریم نقل کنیم مربوط می‌شود به نیم قرن کمی بیشتر... </p> <p>ییلاق طایفه کوسلر کرفس یا “کرووس “نام روستایی است از توابع شهرستان رزن در استان همدان روستایی به نام آغ چای باشی بوده است </p> <p>در یکی ازاین کوچ ها طایفه کوسه لر ایل شاهسون به منطقه آغ چای باشی نزاعی بین این طایفه و روستائیان آن منطقه رخ میدهد که شخصی از اهالی روستا توسط این طایفه به قتل می رسد </p> <p>به طوری که نزاع میان این طایفه و اهالی روستا بالا می گیرد و پاسگاه رزن دخالت می‌کند پاسگاه رزن توانایی کنترل درگیری را نداشته و هنگ ژاندارمری همدان به این منطقه منتقل می شود این درگیری از زمان شروع تا پایان حدوداً سه ماه طول می کشد آنطور که روایت می شود هنگ ژاندارمری همدان نیز از کنترل درگیری عاجز مانده بود است که پیکی به صمصامی رئیس ایل شاهسون می فرستند صمصامی وقتی وارد منطقه می شود پیغامی به جعفر آقا می فرستد که یک طرف درگیری بوده است جعفر آقا و همسرش زهره خانم در دو طرف کوه سنگر گرفته بودند اند و مأمورین حکومتی را متوقف کرده بودند آنطور که گفته می‌شود جعفر آقا در یک سمت بالای دره و زهره خانم در یک سو مأمورین حکومتی را متوقف و وادار به عقب نشینی کرده بودند </p> <p>وقتی صمصامی رئیس ایل شاهسون به جعفر آقا پیغام می‌فرستد و سلامتی وی و همسرش را تضمین میکند هردو از کوه پایین می آیند وقتی فرمانده ژاندارمری همدان متوجه میشود که فقط دو نفر توانسته بودند که نیروهای حکومتی را متوقف کنند روبه صمصامی و جعفر آقا میکند و میگویید درود و صد درود به چنان شیرزنی با چنین مهارت تیر اندازی </p> <p>ماجرا با وساطت صمصامی حل و فصل میشود و طایفه جعفر آقا آن منطقه را ترک می کنند و به منطقه دیگر کوچ می کنند. </p> <p>روحشان شاد یادشان گرامی </p> <p><br> </p> <p>نویسنده حجت فاتح </p> text/html 2018-08-24T14:42:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مونجوق سالماق http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/878 <p>« #مونجوق_سالماق » مراسمی است عمدتاً زنانه که در واقع نوعی فال‌گیری با شعر محسوب می‌شود. این مراسم با تفاوت‌های جزئی در تمامی روستاها و شهرهای استان مرکزی وهمدان برگزار می‌شود. </p> <p> روش اجرای این مراسم بدین شکل است که در شب #عید_قربان زنان در خانه یک داوطلب که با غذای گرم تهیه شده از گوشت قربانی از آنها پذیرایی می‌کند، جمع می شوند. هر فرد یک مونجوق یا جسمی در اندازه‌های مونجوق ( یا دکمه) انتخاب می‌کند و این مونجوق‌ها به داخل ظرفی #سفالی که محتوی آب است انداخته می‌شوند و روی آن را با پارچه‌ای می پوشانند و تا روز آینده همه به خانه‌های خود رفته و برای نیات خود دعا می‌کنند. </p> <p>در روز بعد، فردی با تجربه که تعداد زیادی دوبیتی‌ #فولکلوریک تورکی موسوم به #بایاتی یا #بئش می‌داند شروع به خواندن یک دو بیتی می‌کند و دختری خردسال دست در داخل ظرف سفالی نموده و یک مونجوق را خارج می‌کند. بدلیل مشخص بودن شکل هر مونجوق تنها برای صاحب آن، بدون اینکه دیگران بدانند منظور کیست هر #بایاتی که خوانده می‌شود به مثابه فال شخص در نظر گرفته می‌شود و فرد با توجه به نیتی که در دل داشته، تفسیر شعر خوانده شده را با آرزوی خود مطابقت می‌دهد. </p> <p> این مراسم آیینی، علاوه بر این که شیوه‌ای مهم برای پاسداشت یکی از مظاهر دین اسلام یعنی عید قربان است، زمینه صله رحم و دوستی‌های بیشتر بین اقوام را فراهم می‌کند. همچنین مراسم منجوق سالماق فرصتی مناسب برای زنده نگه‌داشتن ادبیات شفاهی مردم منطقه در قالب شعر است. </p> <p>خوشبختانه با توجه به اقبال عمومی مردم روستا به مناسبت‌های دینی و باستانی، مراسم مونجوق سالماق تاکنون به خوبی حفظ شده است. با توجه به کم‌توجهی خانواده‌ها به مسئله حفظ #زبان_مادری ممکن است در چند نسل آینده، فردی برای خواندن اشعار ترکی که از عناصر اصلی برگزاری این مراسم است، موجود نباشد. به همین دلیل باید از میراث‌های ناملموسی چون مونجوق سالماق بوسیله ثبت، مستند سازی و حمایت بومیان منطقه برای زنده نگاه داشتن آیین‌هایی این چنینی حفاظت کرد </p> text/html 2018-08-22T15:56:11+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تیره نقدعلی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/877 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;تیره نقدعلی</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">طایفه احمدلی</font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بسم الله الرحمن الرحیم</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">موضوع:گریزی به تاریخ ایل سون&nbsp; (جمع آوری شده ازریش سفیدان تیره نقدعلی حسنلی طایفه احمدلی که سینه به سینه به ایشان رسیده و برخی هم از تاریخچه ای که روی پوست حیوانات که تا سال 1358 موجود بوده وبه دلایل نامشخص ازبین رفته گرفته شده است واطلاعاتی که در پایین در اختیار شما قرار میگیرد تجمیعی از این اطلاعات است ) .</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">محل اسکان اولییه ایل سون منطقه گرجستان&nbsp; بوده وبه دلایلی از مناطق گرجستان ایل به دشت مغان اردبیل کوچ میکند ودر دشت مغان به دلیل کمی مراتع برای چرا ودلایل دیگر که دراین مقال ذکر انها ممکن نیست طوایفی از ایل جدا میشوند وبه منطقه ارومیه کوچ میکنند وبعد از مدتی کوتاه کوچانده میشوند به مراتع ومناطق مختلف فارس وشیراز کنونی ودرسال 550هجری شمسی درحالی که از فارس 15طایفه ویک تیره از شیراز به مناطق مرکزی ایران کوچ داده میشوند وشاه در ان زمان که این طوایف درحال کوچ بودند&nbsp; به این کاروان برخورد میکند و میهمان آنها میشود دران زمان شاه وقتی با این مردم درحال کوچ برخورد میکند وبا فرشی بسیار زیبا مواجه میشود که توجهش را بسیار جلب میکند وان را نام های خوانوادگی موجود دربین تیره های مختلف طایفه احمدلی در بخش جعفریه واستان قم:احمدلی /احمدلو/روستا /وفایی/خوشرو/ساده/سعادتعلی/سخا/ترکزاده/جوکار/آقاعلی/کریم/صالح/زیرک/زندی نژاد/محسن زاده/آقایی /رضوانی نسب/فوقانی پور/فیضی/دلیر /جمشیدی/گور/وحیدی والا/بهمن پور/صفا/یوسفی.....................</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درضمن در این اطلاعت احمدلی های گوی داق که در قم هستن به دلیل نداشتن اطلاعات کافی ذکر نشده اند&nbsp;</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میپسندد واز آنجا اسم ایل از السون تبدیل به شاهپسند /شاهسون میشود .</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اطلاعاتی درخصوص طایفه احمدلی وتیره های مختلف ان در بخش جعفریه استان قم :در بخش جعفریه در روستاهای حسین آباد زند (مصطفی بیگی)/محمود آباد /شریف اباد/عبدل اباد /صفدر/حیدر اباد وبستان/نزدیک به240خوانوار ونزدیک همین تعداد خوانوار به قم وتهران مهاجرت کردند .اکثر این خوانوار های از تیره خانلوق ونقدعلی حسنلی هستند وتعداد کمی هم از تیره دال قرالی واسکندرلی هستند .</b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گردآورنده: امیر حسین روستا ابن مهدی ابن اسماعیل(محل تولد روستای حسین آباد جعفریه) ابن اسحاق(صفی آباد جعفریه) ابن جواد(علی آبادگوی داق) ابن حسین(گوی داق) ابن یوسف (گوی داق)ابن گوی رستم(جنوب شرق دوز داقی کوه نمک شمال دامشهر قم) ابن .اوچه قاسم</b></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01" style="max-width: 545px;"></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold" style=""><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></div></div> text/html 2018-08-20T09:20:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog طایفه احمدلی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/873 <p>طایفه احمدلی </p> <p>ایل شاهسون بغدادی از طوایف مختلف تشکیل شده است گستردگی محل زندگی این طوایف بر روی نقشه نشانگر این می‌باشد که پهلوی قصد جدا کردن این طوایف را از یکدیگر داشته است با اجرا شدن قانون تخته قاپو طایفه احمدلی در اطراف پرندک زرند ساکن شدند طبق تحقیقاتی که داشتیم منطقه سکونت این طایفه در روستای قاسم آباد زرند و روستای پیک می‌باشد شاید معدود خانوارهایی نیز در روستاهای اطراف ساکن شده باشند اما هسته مرکزی طایفه در روستای قاسم آباد ساکن شده اند </p> <p>در ابتدای امر حدود هفتاد خانوار در این روستا ساکن شدند اما بعد از انقلاب و در چند دهه اخیر این افراد به شهرهای همجوار چون تهران ،رباط کریم ،شهریار ،قم ،ساوه مهاجرت کردند </p> <p>شغل اکثر مردمان این طایفه دامپروری بوده اما بعد از انقلاب به کشاورزی نیز روی آوردند </p> <p>در حال حاضر در روستای قاسم آباد چندین خانوار زندگی میکنند </p> <p>واکثرا به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند </p> <p>این روستا در ۱۵کیلومتری پرندک زرندیه واقع شده است </p> <p>از ریش سفیدان این طایفه میتوان </p> <p>مشهدی هیبت </p> <p>مشهدی اغامعلی </p> <p>نام برد </p> <p>دوستان اگر اطلاعات بیشتری از این طایفه دارند برای تکمیل این تاریخچه برای ما ارسال کنند </p> <p>نویسنده :حجت فاتح </p> text/html 2018-08-19T15:19:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر زیبای ترکی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/872 <p>آی آغالار بو نه یامان درد اولدو </p> <p>طبیب آغلار درمان آغلار درد آغلار </p> <p>اجل هیبتیندن، اولوم سهمیندن </p> <p>سوموگ آغلار، جسد آغلار،جان آغلار </p> <p>یعقوب اوغلانلاری دیل بیر ائیله سین </p> <p>یوسف بی خبردی بیلمز نئیله سین </p> <p>بیر عادیل پادشاه دیوان ائیله سین </p> <p>عادل آغلار،دیوان آغلار،داد آغلار </p> <p>بیر ایگیت کی ائللریندن کوچمه سین </p> <p>یاخشی یامان بیر بیریندن سئچمه سین </p> <p>گوهر شکست اولوب خرجه گئچمه سین </p> <p>وزیر آغلار، وکیل آغلار، خان آغلار </p> <p>ترکمن تیلیم دئییر بئله صییادی </p> <p>یادیمدان گئدمیری آشنالار آدی </p> <p>بیر نجیب زاده نین اولماسین زادی </p> <p>اطاق آغلار،سفره آغلار، نان آغلار </p> text/html 2018-08-19T14:43:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار حکیم تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/871 <p>هرجایی وئرن سلامی </p> <p>الینجه الماسای یئگدی </p> <p>محبت اولمویان یئرده </p> <p>قالینجه قالماسای یئگدی </p> <p>چنگینده تیر وتبری </p> <p>نه بیلر زئروزبری </p> <p>نادانان مجلس خبری </p> <p>الینجه الماسای یئگدی </p> <p>شکرکسمه هر قمیشی </p> <p>سنه دوست اولماز هر کیشی </p> <p>علتلی اولان گوموشو </p> <p>سلینجه سئلمه سی یئگدی </p> <p>بیگانیه دئمه قارداش </p> <p>موسایی اولماز قیزیل باش </p> <p>نانینن یولادا یولداش </p> <p>اولینجه اولماسای یئگدی </p> <p>تلیم دئیر میرزا پاشا </p> <p>خوش اخلاق اول سن یوز یاشا </p> <p>گوهری نادان داشا </p> <p>چالونجه چالماسای یئگدی </p>