لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
 
ایل شاهسون
ایل بزرگ شاهسون
درباره وبسایت


با سلام خدمت شما همراهان عزیز وجود یک وبسایت برای ایل بزرگ شاهسون قابل محسوس بود تصمیم گرفتیم با کمک عده ای از فرهیختگان عزیز اولین سایت ایل شاهسون را راه اندازی کنیم به امید اتحاد ایل شاهسون .
درباره ایل شاهسون:شاهسون بغدادی. [سَ وَ نِ بَ] از ایلات تُرک اطراف تهران، ساوه، زرندوگرماب وزنجان و قزوین بوده‌اند که ییلاق‌شان خلجستان و فراهان و قشلاق‌شان ساوه و زرند بوده‌است و در اطراف قزوین به سی طایفه منقسم می‌شدند ... . (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۱۲)
مذهب شاهسون‌های بغدادی از زمان صفوی یا پیش از آن شیعهٔ دوازده امامی بوده‌است. شاهسون‌ها در تغییر مذهب رسمی ایران به شیعه نقش مهمی داشته‌اند.

شاهسون ایل بغدادی ازدو سر شاخه زیر تشکیل شده است :

1 لک

2 آرریخلی .

که هر کدام از این سر شاخه ها دارای طوایفی می باشند .

مجموع طوایف ایل شاهسون بغدادی 32 طایفه به شرح زیر می باشد :

1 قاراقویونلو

2 کوسه لر

3 دلیلر ( دللر )

4 سولدوز

5 یارجانلی

6 حاققی جانلی

7 احمدلی

8 موسولو

9 شرفلی

10 کرملی

11 کله ون

12 موختابند لی ( موخته ون لی )

13 قرنلی ( قرللی )

14 چلبلی

15 ذولفوغارلی

16 کاروانلی

17 اتک باسانلی

18 میغن

19 نیلغاز

20 دوگر

21 قوتولو

22 ساتیلی

23 حوسن خانلی ( حسین خانلی )

24 اینانلی ( ایناللی )

25 الی قوردلو ( علی قوردلو )

26 خیدیرلی

27 قسیملی ( قاسم لو )

28 زیلیق لی

29 قریب لک

30 حسن لی

31 آغ قویونلو

32 دئولته ون

قشلاق این ایل از گوی داغ ( کیلومتر ۵۰ اتوبان قم - تهران ) شروع و تا اطراف شهر ساوه و زرند پراکنده اند

ییلاق این ایل هم اطراف شهرستانهای قروه ، رزن و آوج همدان بوده است.

مدیرسایت :حجت فاتح

ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828

مدیر وبسایت : admin blog
نویسندگان
صفحات جانبی
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
طایفه گیكلو
درزمان شاه اسماعیل صفوی عشایرشامل7ایل قزلباش بودکه دردوره شاه عباس صفوی به نام شاهسون تغییریافت که قالب جمعیتی ایران بوده ودربسیاری ازمسائل سیاسی نظامی اقتصادی نقش مهمی داشتند.سیستم حاکمیتی شاهسونهارامیتوان به دو دوره تقسیم کرد:دوره اول قبل از خان خانی میباشد.دوره دوم دوره خان خانی میباشدکه بنیانگذارش محمدعلی شاه قاجاربود.دردوره اول(قبل ازخان خانی)حاکمیت براساس اصل ونسب وخانواده بوده وقدرت به صورت موروثی انتقال می یافت که این خاندان حاکم ازایلهایی شامل افشار اینانلو شاملو ویا ازنوادگان شاهقلی پاشابود.شاهقلی پاشاپسرهایی بانام یونسورپاشاوالله قلی پاشاداشت.
محمدعلی شاه قاجاراین سیستم را ازبین بردوخان خانی راجایگزین ساخت دردوره خان خانی اصل ونسب وخاندان برای رسیدن به ریاست طایفه مهم نبودبلکه هرکس وخانواده ایی که تدبیر قدرت وزوربیشتری داشت به ریاست طایفه نائل میگشت وخاندانهای حاکمه جدیدی در دوره خان خانی شروع به نشونماکردندکه ازمهمترین آنهامیتوان به حاج فرج بیگ عالیشان بیگ وحاتم بیگ درگیکلو،باباش بیگ وعبادالله بیگ درطالش میکاییل لو،جعفربیگ وصمیدبیگ درجعفرلواشاره کرد.
خاندانهایی که قبل ازخان خانی درقدرت بودندبسیاری ازآنهادردوره ی خان خانی قدرت را ازدست دادندودر روستاهاوشهرهاساکن شدندوفقط قوجابیگلوهاوعیسی لوهادرقدرت مانده بودند(عیسی بیگ نوه قوجابیگ بود)وبعضی نیز زندگی کوچ نشینی داشتندمانندعده ایی ازتیره ی علی پناهلوگیکلو،البته دیگر فاقدقدرت شده بودندوتحت ریاست حاج فرج بیگ عالشان بیگ وحاتم بیگ قرارگرفته بودند.بعضی ازاسامی خانهای ساکن شده درشهرهاوروستاعبارتنداز:شکراللهی در روستای سولاخلوی مشگین-طهماسبی روستای مزرعه جهان-عطایی روستای کلانپا-عطایی روستای ساربانلار-محمدی روستای ساوجبلاغ-عطاخانی روستای احمدبیگلو-پناهی گیکلو(ازتیره ی علی پناهلوی گیکلو)درمشگین ومغان البته پناهی گیکلو پسرعموهای دیگری بانام دیگری نیزدارندکه ازمعروفترین آنهامیتوان به میرزازاده گیکلواشاره کردالبته میرزازاده ها به زندگی عشایری ادامه داده بودند ند.(البته خانواده های یادشده اسامی دیگری نیزدارندکه معروفترین آنهارانوشتیم.چون پایاننامه درموردگیکلومیباشددرمورداین طایفه توضیح بیشتری دادم)خاندانهای حاکم شده در دوره خان خانی توانسته بودندباتدبیروتفکرقدرت رادرخاندان خود نگهدارند.
عنوانهایی که برای حاکمان طوایف می گفتندقبل ازخان خانی دارای درجه مشخصی بودمثل سلطان(10 باشی)بیگ(100باشی)خان(1000 باشی)سرتیپ ومیرپنج(فرمانده پنج هزارنفر)امیرتومان(سرلشگر).دردوره ی خان خانی به ریس طایفه هردو عنوان بیگ وخان رامیگفتند.دردربارعثمانی به سلاطین عثمانی عنوانهای سلطان وخان مثلا سلطان عبدالحمید خان حضرتلری.به مشاوران و وزرا عنوان پاشا.به فرمانداران مناطق عنوان بیگ .به علت دشمنی صفویها باعثمانیها عناوین سلطان وخان که برای شاهان عثمانی به کاربرده می شد صفویها این عناوین را به عنوانی برای پایین تر از شاه به کارمی بردند.
               گیكلوجزیئدی اویماق نیست
متاسفانه دربعضی از منابع تاریخی، مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یااوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعاتازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویهوافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.
اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسور پاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته های تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).
شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوصحاتم بیگ بوده است.هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو و اینانلو .
اینانلو را تاریخ نویسان اکثرا بصورت ایل آورده اند نه طایفه. 
بعد ها این طوایف به شاهسون ها تغییر یافت.
نوع مطلب :
برچسب ها : طایفه گیكلو، 7ایل قزلباش، گیكلوجزیئدی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 29 اسفند 1395
admin blog


 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات